1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Безпалько

 

 

Безпалько Владислав Вікторович – науковий співробітник відділу історичних пам'яток. Працює в ННДІУВІ з липня 2010 року. У 2001 р. закінчив історичний факультет Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Досліджує: Повсякдення волинської шляхти XVI ст.; Населення Київської та Волинської земель у посольській службі ВКЛ до Кримського ханату.


Публікації:

1. Забезпечення підводами і стаціями посольської служби в обов’язках адміністрації Київської землі (до 1569 р.) // Український історичний збірник (2008). – Вип. 11. – К., 2008. – С. 26 – 31.

2. [Рецензія] Князі Масальські: документи і матеріали XVI ст. / Підготовка до друку й авторський текст Андрія Блануци, Дмитра Ващука. – Київ: Університетське видавництво «Пульсари», 2007. – 176 с. // Український історичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 217 – 219.

3. Датування кримсько-литовських посольських документів 1506-1507 рр. книги записів № 7 Литовської Метрики // Україна в Центрально-Східній Європі. – Вип. 9. – К., 2010. – С. 296 – 306.

4. Скарб солідів XVII ст. із с. Аврамівка Полтавської обл.// Нові дослідження козацької доби на Україні. – Вип. 19. – К., 2010. – С. 117 – 119.

5. Фальшування документів та печаток у Луцькому повіті 1581 р. // Український історичний збірник (2010). – Вип. 13. – Част. 2. – К., 2010. – С. 166 – 172.

6. Суконні пломби як джерело для дослідження торгових шляхів, звязків і побуту на українських землях XVI – початку XVII ст. // Нові дослідження козацької доби на Україні. – Вип. 20. – К., 2011. – С. 414 – 418.

7. Детали костюма, использовавшиеся населением Волыни для ношения денег (по материалам книг луцкого гродского суда 1580-83 гг.) // Труды Первой Международной научной конференции «Расмир: Восточная нумизматика – 2011». – Одесса, 2011.

8. «Гріш йому ціна…» Литовська монета на Волині у 1580-х роках та її купівельна здатність // Виолити. – К., – 2011. – Вып. 3. – С. 8 – 10.

9. Шляхетський маєток на Волині останньої чверті XVI ст. у світлі фіскально-господарської документації // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 22. – Рівне, 2011. – С. 265 – 266.

10. «Гроші» в письмових джерелах Великого князівства Литовського кінця XV ст. – початку XVI ст. та проблема їх ідентифікації // Україна і Велике князівство Литовське в XIV-XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі. ІІ Міжнародна наукова конференція 22-24 вересня 2011 р. Тези доповідей. – К., 2011. – С. 55 – 56.

11. «Денги» Кримського ханату та генуезької Кафи у грошовому обігу Київської землі другої половини XV – початку XVI ст. // Історія торгівлі, податків та мита. V Міжнародна наукова школа-семінар 27-28 жовтня 2011 р. Тези доповідей. – К., 2011. – С. 36 – 37.

12. Скарб початку XVII ст. із с. Тетерівське Київської обл. // Нові дослідження козацької доби на Україні. – Вип. 21. – Част. 1. – К., 2012. – С. 171 – 175.

13. Литовская монета на Волыни 1580-х гг. в обращении и денежном счете (по материалам луцких гродских книг) // Нумизматические коллекции: наследие исторической Литвы и связанных с ней стран – открытия для просвещения и науки. Международная нумизматическая конференция. Вильнюс, 23-25 мая 2012 г. Тезисы докладов. – Вильнюс, 2012. – С. 151–154.

14. Рекомендації для створення Центру по виданню джерел XIV–XVI ст. Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу. К., Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 21 – 24.

 

 
© Всі права захищені
test