1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Ворончук

 

 

Ворончук Ірина Олексіївна – завідувач відділу «Історичних пам’яток». Кандидат історичних наук, доцент. 1967 р. закінчила історичний факультет Київського національного університету ім.Т.Шевченка. 1984 р. захистила кандидатську дисертацію. В інституті працює з 2005 р. Досліджує проблеми соціальної історії та історичної демографії України ранньомодерного часу (XVI – XVII ст.). Розробник, науковий керівник, виконавець науково-дослідних проектів «Ранньомодерне суспільство крізь призму джерел: соціальні та правові практики тогочасного соціуму», державний реєстраційний №0107U002235, 2010-2011 рр. «Українська повсякденність XVI-XVII ст.: джерелознавчий вимір», державний реєстраційний №0110U001469, «Соціальні аспекти українського повсякдення XVI–XVII ст.», державний реєстраційний № 0112U003515.

Автор більше 120 статей, упорядник збірника «Україна між двох вогнів. Друга половина XVI – перша половина XVII ст.» (К.,1996).


Публікації

Монографії:

1. Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 р.). – Київ-Старокостянтинів, – 2001. – 416 с.

2. Родоводи волинської шляхти ХVI - першої половини ХVII ст.: реконструкція родинних структур (методологія, методика, джерела). - К., 2009. – 511 с.

3. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. – К., 2012 р. – 712 с.

Статті:

1. Демографічна ментальність волинської шляхти в XVI-XVII ст.: шлюбна модель та її чинники // Шостий міжнародний конгрес україністів. - Донецьк-Київ, 2005. - С. 30 – 44.

2. Історична демографія України XVI-XVII ст.: стан і перспективи дослідження // Українознавство. - К., 2005. - Ч. 4. - С. 220 – 224.

3. Інвентарі приватних маєтків Волині XVII ст. в архівосховищах та бібліотеках Варшави // Збірник наукових праць НДІУ МОН України. – К., 2006. – Т. XII. – C. 253 – 263.

4. Akta grodzkie i ziemskie // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 14.

5. Акти Томицького // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 14.

6. Актові книги // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 15 – 16.

7. Андріяшев Олександр Михайлович // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 19 – 20.

8. Archiwum Sanguszków // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 118 – 119.

9. Баранович Олексій Михайлович // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 127 – 130.

10. Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит.– Київ, 2006. – С. 168 – 169.

11. Возний // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 171.

12. Земський суд // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит.–Київ, 2006. – С. 176 – 177.

13. Ґродський суд // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. –Київ, 2006. – С. 204.

14. Каптурові суди // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. –Київ, 2006. – С. 234 – 235.

15. Копний суд, копа // Українська архівна енциклопедія. А-Г. Робочий зошит. – Київ, 2006. – С. 268 – 269.

16. Леонтович Федір Іванович // Українська архівна енциклопедія. Д-М. Робочий зошит.– Київ, 2006. – С. 282 – 283.

17. Фортифікаційні споруди Острожчини (за інвентарем маєтків князів Острозьких 1620 р.) // Середньовічні і ранньомодерні оборонні споруди Волині. – Кременець, 2006. – С. 126 – 136.

18. Життєві пріоритети князя Станіслава Радзивілла // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олика і Радзивілли в історії Волині та України. Науковий збірник. - Луцьк, 2006.- Вип. 18. - С. 31 – 36.

19. Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні XVI-XVII cт. (на матеріалах ранньомодерної Волині) // Соціум. Альманах соціальної історії. - К., 2006.- Вип. 6. - С. 161 – 201.

20. Родинна термінологія актової документації ґродських і земських судів XVI-XVII cт. // Збірник наукових праць НДІУ. - К., 2006. - Т. ХІ. - С. 308 – 327.

21. "Волочна поміра" 1557 р. У Великому князівстві Литовському // Збірник наукових праць НДІУ МОН України. – К., 2007. –Т. XIV. – С. 362 – 379.

22. Українська родина XVI - першої половини XVII cт. у світлі міжконфесійних стосунків (на матеріалах Волині) // Релігія і Церква в історії Волині. - Кременець, 2007. - С. 69 – 85.

23. Повсякденність як наукова проблема // Збірник наукових праць НДІУ. - К., 2007. - Т. XVIII. - С. 406 – 417.

24. Акты гродських и земских судов как источник генеалогических исследований (на примере Волыни XVI – XVII вв.). Матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Ягелоны: дынастыя, эпоха, спадчына". – Гальшаны – Навагрудак, 8-10 вересня 2006. – Мінск, 2007. – С. 51 – 73.

25. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum t. zw. bernardyńskiego we Lwowie // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 16.

26. Акти Томицького // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 21.

27. Актові книги // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 21 – 23

28. Баранович Олексій Іванович // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 168 – 169.

29. Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 215 – 217.

30. Возний // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 218.

31. Леонтович Федір Іванович // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 540 – 542.

32. Новицький Іван Петрович // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 616 – 617.

33. Федотов-Чеховський Олександр Олексійович // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 794 – 795.

34. Archiwum Sanguszkόw // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 160.

35. Гродський суд // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 253 – 254.

36. Каптурові суди // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 491 – 492.

37. Копний суд, копа // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 523 – 524.

38. Облята // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 623.

39. Підкоморський суд // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 655 – 656.

40. Привілей // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 675.

41. Роки // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 688.

42. Чехович Венедикт Павлович // Українська архівна енциклопедія. – Київ, 2008. – С. 848.

43. Демографічні втрати Кременеччини внаслідок татарського нападу 1618 р. // Міста Волині в контексті урбанізаційних процесів. Збірник наукових праць. - Кременець, 2009. - C. 235 – 245.

44. Інвентар маєтків князів Острозьких 1620 року як історико-демографічне джерело // Наукові записки. Збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Острог, 2009. -Вип. 13. - С. 232 – 242.

45. Dominująca władza mężczyzny nad kobietą w ukraińskiej rodzinie XVI – XVII w. //Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. I. Od średniowiecza do początku XX wieku. - Poznań, 2010. - S. 77 – 87.

46. Методологічні засади та підходи до обрахунку людності Волині середини XVII ст. // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 103 – 110.

47. Ранньомодерне суспільство України крізь призму джерел: соціальні та правові практики тогочасного соціуму// Українознавство XXI ст.: Виміри розвитку. – К., 2009. – С. 87 – 150.

48. Дітність волинської шляхетської родини XVI - першої половини XVII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. № 22. Луцьк, 2010. – С. 139-148.

49. Новицький Іван Петрович // Енциклопедія історії України. – К., 2010.– Т. 7. – С. 452-453.

50. Острозький Василь-Костянтин // Енциклопедія історії України. – К., 2010. – Т. 7. – С. 690 – 691.

51. Острозький Костянтин Іванович // Енциклопедія історії України. – К., 2010. – Т. 7. – С. 691 – 693.

52. Писар // Енциклопедія історії України. – К., 2011. – Т. 8. – С. 213–214.

53. Підкоморський суд // Енциклопедія історії України. – К., 2011. – Т. 8. – С. 236–237.

54. До проблеми чисельності людських втрат Волині внаслідок татарських нападів протягом XVI - першої половини XVII ст. // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ "Старий Луцьк". - Луцьк, 2011. - С. 128 – 146.

55. Інвертар маєтків князя Олександра Острозького 1620 року // Осторозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 132 – 135.

56. Острозький Василь-Костянтин // Осторозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 323 – 327.

57. [у співавторстві М. П. Ковальським]Острозький Олександр // Осторозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 330 – 331.

58. Зауваження щодо підготовки джерельних видань з історії середньовічної та ранньомодерної України // Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу. – К., Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 12 – 15.

59. Острозькі, князі // Політична енциклопедія. – Київ, 2012. С. 526 – 527.

 

 
© Всі права захищені
test