1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок серп. 11

Публікації Толочко

 

Толочко Денис Володимирович науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства, кандидат історичних наук (захистив кандидатську дисертацію на тему “Історіографія трипільської культури кінця ХХ – початку ХХІ століття: концептуальні підходи” по спеціальності історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни). Основні наукові інтереси – теорія та методологія української історіографії та історія археологічної науки в Україні.

Публікації:

1. Концептуальні підходи та здобутки української історіографії у реконструкції трипільської культури, що сформувалася наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 4. – С. 94–99.

2. Трипіллєзнавство як окрема галузь української історіографії і складова національної історичної науки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – №1. – С. 135–140.

3. Палеоекномічні реконструкції трипільської культури: історіографічний аспект // Праці Центру пам’яткознавства. Випуск 15 / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2009. – С. 87–93.

4. Проблема вивчення та інтерпретації трипільських площадок // Vita antiqua. Зб. наук. ст. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – №78. – С. 5053.

5. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследования 2009 г. / В.А. Круц, А.Г. Корвин-Пиотровский, С.Н. Рыжов, Д.В. Толочко. – К., 2010.

 
© Всі права захищені
test