1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця вер. 24

Звіти 2010-2011

 

Згідно наказу Міністерства України у справах науки і технологій, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України № 17/7/50 від 28.01.97 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 1997 р., vd970128 vn17/7/50 за N 493/2297 «Про затвердження Порядку комплексної перевірки діяльності науково-дослідних установ, які повністю або частково фінансуються за рахунок державного бюджету», п.3.2.1., «науковий (науково-технічний) рівень досліджень (розробок) оцінюється мірою їхньої новизни і перспективності, патентною захищеністю, визнанням науковою громадськістю, кількістю публікацій наукових результатів».

Що стосується визнання Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії науковою та світовою громадськістю, то про це яскраво свідчить та кількість привітань, які надійшли на адресу інституту з нагоди його 20-ліття, яке він відзначив 24 січня 2012 року (їх можна прочитати на сайті інституту), серед яких:

· Міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра Табачника,

· Посла України при ООН Юрія Сергеєва,

· президента Світового Конгресу Українців Евгена Чолія,

· голови Шкільної Ради при Українському Конґресовому Комітеті Америки Євгена Федоренка (м.Нью Йорк, США),

· директора АНО «Інститут національних проблем освіти» Людмили Мельник (м.Москва, Росія),

· голови Асоціації україністів Словаччини та Наукового товариства ім.Шевченка у Словаччині професора Миколи Мушинки,

· голови Центральної Українсько-Бразильської Репрезентації Віторіо Соротюка,

· професора Університету Альберти Богдана Медвідського (Едмонтон, Канада),

· директора Інституту україністики Тбіліського державного університету професора Отара Баканідзе,

· начальника Головного управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Бауера,

· професора Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича Івана Житарюка,

· викладачів та студентів Полтавського національного університету ім.В.Г.Короленка,

· голови Всеукраїнського об’єднання товариства «Гуцульщина» Дмитра Ватаманюка,

· ректора Тернопільського національного економічного університету Сергія Юрія,

· завідувача кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету Оксани Гомотюк,

· голови Тернопільської обласної організації товариства «Меморіал» ім.Василя Стуса Богдана Хаварівського,

· голови Тернопільського міського осередку Наукового товариства ім.Шевченка Михайла Андрейчина,

· директора Навчально-наукового інституту української філології та соціальних комунікацій Черкаського національного університету Ігоря Погрібного,

· колективу інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України,

· ректорів багатьох наукових і навчальних закладів України та інших установ і організацій, від приватних осіб та їх родин.

За 2010-2011 рр. укладено угоди про співпрацю між Національним науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії та:

· Міжнародною асоціацією  «Україна і світове українство»,

· Українською Всесвітньою Координаційною Радою,

· Науково-виховним комплексом «Українська школа-гімназія» (м.Сімферополь),

· Інститутом української мови НАН України,

· «Міжнарожною українською школою»,

· Російською академією наук, Бібліотекою РАН (м.Санкт-Петербург, Росія),

· «Інститутом національних проблем освіти»,  (м.Москва, Росія),

· Донецьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти,

· Інститутом інноваційних технологій змісту освіти МОНмолодьспорту України,

· Міжрегіональною громадською організацією «Наукове товариство україністів ім.Т.Г.Шевченка» (м.Уфа, Республіка Башкортостан, Росія),

· Національною парламентською бібліотекою України.

У 2010-2011 рр. ННДІУВІ працював над науковою проблематикою:

1. «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі». Керівник: Кононенко Петро Петрович – доктор філологічних наук, професор, директор ННДІУВІ.

2. «Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в гуманітарному просторі України». Керівник: Кононенко Тарас Петрович – кандидат філософських наук, доцент, завідувач відділу філософських та психологічних проблем українознавства.

3. «Українознавство в системі освіти і науки». Керівник: Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, ст.науковий співробітник.

4. «Національна культура в системі українознавства». Керівник: Горенко Лариса Іванівна – кандидат мистецтвознавства, ст.науковий співробітник.

5. «Українська повсякденність XVI-XVII ст.: джерелознавчий вимір». Керівник: Ворончук Ірина Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу історичних пам’яток українознавства.

 

Короткі звіти:

1. Тема НДР: «Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі» (номер державної реєстрації теми: 0110U002230).

Керівник НДР: Кононенко Петро Петрович, професор, доктор філологічних наук, директор ННДІУВІ.

Кількість штатних співробітників – 45 (із них 4 – аспіранти ННДІУВІ), кількість сумісників – 7.

Результати:

- вперше висвітлено еволюцію феноменів України і світового українства за концентрами цілісної наукової системи: а) історія, теорія, методологія українознавства як наукової, освітньої, культурологічної систем, як «філософії і політики держави»; б) Україна – природа; – етнос; – нація; – держава; – мова; -культура; – міжнародні відносини;

- удосконалено власну концепцію українського етногенезу та етнічної історії українського народу;

- дістала подальшого розвитку концепція про Україну як геополітичну реальність («геополітичний центр») з відповідними етнокультурними цивілізаційними впливами;

- поглиблено теоретико-практичний аналіз психотипових особливостей та унікальностей українського етносу, виявлених з використанням експедиційної методології дослідження та українознавчого психофілософського підходу;

- здійснено ретроспективний аналіз і моделювання біогеографічних умов певних регіонів України, що вплинули на формування світогляду та побут українців (до XVII ст.);

- проаналізовано природні особливості господарювання як соціоформуючої структури традиційного побуту на українському терені;

- запропоновано міждисциплінарне дослідження «хозарської проблеми» у передісторії та історії Русі, розширено її тематичну спрямованість;

-   досліджено антропологічну й популяційно-генетичну самобутність українства, внесок учених ННДІУВІ у відновлення спадкоємності й наступності в розвитку української антропології;

- проаналізовано представлення знань про минуле України у Вікіпедії;

- з'ясовано особливості, специфіку етнічних та культурно-освітніх процесів у АРК (кін. XX – поч. XXI ст.);

-         досліджено процес створення та особливості діяльності центрів українознавства в Криму;

-      висвітлено закономірності й особливості розвитку етнічно-національних та соціально-культурницьких процесів у західноукраїнському регіоні, проблеми збереження довкілля на Гуцульщині в роки незалежної України;

-      на основі експедиційних досліджень, архівних матеріалів висвітлено історію українських етнічних анклавів у Бразилії.

Результати цього етапу викладені у:

18 монографіях,

2-х підручниках та програмах з українознавства для всіх закладів освіти,

4-х навчально-методичних посібниках,

300 наукових статтях, з яких: 56 – науково-популярні,

10 доповідях і тезах конференцій,

16 рецензіях.

Захищені дисертації: 4 (1 – докторська, 3 – кандидатські):

1. Наливайко С.С. Проблема русько-хозарських взаємин в контексті українознавства. Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. н.; спец. 09.00.12 – «українознавство». (Захист відбувся 12 травня 2011 р.).

2. Газізова О.О. Українознавчі аспекти культурно-освітнього розвитку етнічних громад Автономної Республіки Крим (1991-2010 рр.): Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. н.; спец. 09.00.12 – «українознавство». (Захист відбувся 3 червня 2011 р.).

3. Мошик І.В. Роль вищих навчальних закладів Чернігівщини у підготовці української інтелігенції: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. н.; спец. 09.00.12 – «українознавство». (Захист відбувся 3 червня 2011 р.).

4. Житарюк І.В. Розвиток математичної освіти і науки на Буковині та Північній Бессарабії (середина XIX – поч. XXI ст.): Дисертація на здобуття наукового ступеня д-ра іст. н.; спец. 09.00.12 – «українознавство». (Захист відбувся 25 лютого 2010 р.).

 

2. Тема НДР: «Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в гуманітарному просторі України» (номер державної реєстрації теми: 0110U000406).

Керівник НДР: Кононенко Тарас Петрович, кандидат філософських наук, доцент.

Кількість штатних співробітників – 87, кількість сумісників – 10, молодих учених з оплатою – 30, кількість студентів з оплатою – 5.

Результати:

– Створено концепцію провадження наукової та інноваційної діяльності в гуманітарному просторі України у вигляді структурованої документації.

– Встановлені теоретичні підстави для можливості українознавчо-філософської ідентифікації гуманітарного простору України.

– Визначений статус наукової, інноваційної, освітньої та гуманітарної виробничої галузей в гуманітарному просторі України на основі українознавчої інтегративної методології.

– Розроблений інтегрований міжнародний науково-педагогічний проект із українознавства і суміжних дисциплін в галузі освіти «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». Цей проект набув позитивного резонансу і підтримки серед представників освітніх закладів України і зарубіжжя. На доручення Прем’єр-міністра України М. Азарова від 11 жовтня 2011 р. № 45840/1/1-11 щодо вирішення питань, порушених на V Всесвітньому форумі українців та Українською Всесвітньою Координаційною радою стосовно підтримки і розвитку українського шкільництва за кордоном, МОНМС України видало наказ від 02.02.2012 р. №99, в якому ННДІУВІ доручено підготувати пропозиції до плану заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 рр., а керівника НДР Кононенка Т.П. включено до складу робочої групи, яка узагальнить напрацьовані матеріали.

– В межах проекту створено концепцію креативного освітнього середовища для формування і розвитку української ідентичності в Україні і світі (науково-педагогічний проект «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів»).

– Підготовлено й оприлюднено концепцію електронного підручника з української мови на українознавчій основі.

Результати цього етапу викладені у 228 публікаціях і 118 доповідях учасників НДР, зокрема:

– монографій – 15,

– підручників та навчальних посібників з грифом МОНМСУ – 3,

– підручників, посібників, навчальних програм – 5,

– наукових статтей – 150, з них матеріали конференцій і тези доповідей – 32,

– науково-популярні статті – 43,

– рецензії, тези, переклади – 12,

– 8 випусків часопису «Українознавство» (293,6 у.д.а., кількість статей – 503, кількість авторів – 527).

Учасники НДР взяли участь у 4-х міжнародних наукових конференціях і семінарах (м.Санкт-Петербург, Росія (2011 та 2012 рр.), м.Ополе, Польща (2011 р.), м.Мінськ, Білорусь (2012 р.), у 19 міжнародних наукових конференціях, що проводились в Україні, у 14 всеукраїнських конференціях та семінарах, у 11 семінарах і 8 засіданнях круглих столів.

Захищені дисертації – 2:

Кононенко Т.П. Українознавчі виміри філософської спадщини Г.Сковороди. Розвиток методології науки. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю ВАК України 09.00.12 «Українознавство» (захист відбувся 23.06.2011 р.);

Лукашенко В.В. Методичні засади загальнодержавної сертифікації рівнів володіння українською мовою в контексті українознавчого дискурсу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство (філософські науки), (захист відбувся 12.05.2011 р.).

Отримано патентів – 1 (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 35994. Науковий твір «Концепція науково-педагогічного проекту «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». Автори: Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю.).

 

3. Тема НДР: «Українознавство в системі освіти і науки» (номер державної реєстрації теми 0110U02231).

Керівник НДР: Ярошинський Олег Богданович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.

Кількість штатних співробітників – 16, кількість сумісників – 7, молодих учених з оплатою – 0, кількість студентів з оплатою – 0.

Результати:

- Дослідним і експериментальним майданчиком для науково-дослідної роботи слугував освітній проект «Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів». Проаналізовано результати науково-дослідної роботи школярів на Міжнародному конкурсі 24-27 березня 2010 р. та Міжнародному конкурсі 23-26 березня 2011 р., виявлено стрімку динаміку зростання творчого потенціалу учасників, які брали участь вдруге та втретє, розширення їх творчого потенціалу; зроблено висновок, що конкурс сприяє вихованню національної самосвідомості школярів, становленню мислячого, ерудованого покоління; виявлено великий потенціал науково-дослідних робіт з українознавства по вихованню у підростаючого покоління національно-патріотичних почуттів, встановлено значну роль педагога-наставника в пробудженні пошукового інтересу в школяра та любові до батьківщини. Проаналізовано активність участі учнівської молоді у міжнародних конкурсах з українознавства. Досліджувалась статистика поданих науково-дослідних робіт відповідно за областями, за консультантами. Зроблено висновок про можливість розроблення системи взаємодій між учнями, педагогами та науковцями на основі проведення освітнього проекту «Міжнародний конкурс з українознавства».

- Детально проаналізовано досвід міжнародного конкурсу з українознавства для студентів і молодих учених 22-23 грудня 2009 р., 16-17 грудня 2010 р., 15-16 грудня 2011 р. Встановлено, що згаданий конкурс став засобом популяризації українознавства в середовищі студентів і молодих учених й важливим етапом підготовки нового поколінняукраїнознавців.

-     Підготовлено й опубліковано «Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів 8-11 класів» (К., 2010, 2011).

-   Підготовлено до друку видання «Міжнародний конкурс з українознавства. Історія і сучасність».

-     Підготовлено й опубліковано «Бюлетень Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених» (К., 2010, 2011).

- Розроблено концепцію серії підручників-хрестоматій з українознавства для 5-11 класів.

- Розроблено концепцію посібника «Методика викладання українознавства в середній школі».

- Підготовлено дидактичні, аналітичні матеріали для курсів підвищення кваліфікації вчителів України.

- Організовано роботу секції «Українознавство в діяльності навчальних закладів України та зарубіжжя» на міжнародній науково-практичній конференції (Українознавство у світовому гуманітарному просторі» (м. Київ, 21-22 жовтня 2010 ).), секції «Проблеми формування української ідентичності в освітніх стратегіях» на міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм» (м. Київ, 25-26 жовтня 2011 р.), підготовлено фахові пропозиції до ухвали конференцій.

-     Велись моніторингові дослідження щодо програмного, методичного забезпечення, змістового наповнення українознавства у різних типах ВНЗ. Зокрема підготовлено довідник кафедри українознавства «Стан викладання українознавства у ВНЗ України».

- Підготовлено навчальний посібник «Методика викладання українознавства в школі» (Кривий Ріг, 2010) для студентів ВНЗ педагогічного профілю, які мають спеціальність або спеціалізацію «українознавство». Посібник складається із планів-конспектів лекційних занять, теоретичних коментарів, методичних пояснень і рекомендацій, навчально-методичної літератури. Даний навчально-методичний посібник дозволить сформувати в свідомості студента – майбутнього вчителя достатньо цілісну систему форм, методів і технологій викладання шкільного українознавства, стійкого українознавчого світогляду на основі інтегративної системи знань про Україну й світове українство тощо.

- Підготовлено методичні поради для студентів другого курсу спеціальності «Українська мова та література і українознавство» (Кривий Ріг, 2010) по написанню курсової роботи з українознавства.

- Підготовлено навчальний посібник «Історія українознавства» для студентів ВНЗ (К., 2011). У посібнику висвітлено предметну специфіку, особливості концептуальних побудов українознавства на різних етапах розвитку.

-     Велась робота по написанню монографії «Новітнє українознавство: відновлення та інституційний розвиток (1990-2010 рр.)».

-  Підготовлено довідкове видання «Українознавство в системі освіти і науки: бібліографія (1990 – 2011 рр.)» (К., 2010, 2011). Наведено бібліографічний список окремих назв праць, що стосуються місця українознавства в системі освіти і науки України й були опубліковані співробітниками Національного науково-дослідного інституту українознавства та іншими дослідниками.

Результати цього етапу викладені у 106 публікаціях і 31 доповідях учасників НДР, зокрема:

монографій – 1,

підручників і навчальних посібників з грифом МОНМСУ – 2,

підручників, посібників, навчальних програм – 2,

наукових статей – 51,

матеріали конференцій і тези доповідей – 8,

рецензії, науково-популярні статті – 34,

довідкові видання – 8.

Захищені дисертації – 2:

Краснодемська І.Й. Внесок вчених української діаспори європейських країн у розвиток українознавства (20-60-ті рр. XX ст.): Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 09.00.12 – українознавство (Захист відбувся 25 лютого 2010 р.);

Кучер В.В. Громадсько-політична та військова діяльність Ю.Тютюнника у боротьбі за українську ідею: Дисертація на здобуття наукового ступеня канд. іст. наук: 09.00.12 – українознавство (Захист відбувся 22 липня 2011 р.).

 

4. Тема НДР – «Національна культура в системі українознавства» (номер державної реєстрації теми: 0110U002232).

Керівник НДР: Горенко Лариса Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доктор філософії (Рh.D.), старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділукультурологіних досліджень ННДІУВІ, Відмінник освіти України.

Кількість штатних співробітників -11, кількість сумісників – 0, які брали участь у виконанні НДР.

Результати цього етапу викладені у 81 наукових публікаціях і доповідях учасників НДР, зокрема:

- монографій – 5,

- фахові статті – 65,

- матеріали конференцій і тези доповідей – 14,

- рецензії, тези, переклади – 4,

- Отримані результати НДР були виголошені та оприлюднені на численних Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях в Україні та за її межами. Так, у 2010-2011 рр. проведено Міжнародні науково-практичні конференції «Українознавство у світовому часопросторі» та «Українознавство та всесвітня історія: теоретико-методологічні засади наукових парадигм». На цих конференціях була виокремлена окрема секція «Національна культура в умовах розбудови інформаційного суспільства в Україні». Загалом на них виступили близько 500 вчених із різних областей України, АР Крим та зарубіжжя (Росії, Молдови, Латвії, Німеччині, Франції, Італії, Польщі).

Найбільш ефективні розробки:

1) «Українське весілля: традиції і сучасність» (Борисенко В.К.) – комплекс нових етнокультурних матеріалів, які відкрили перспективи наукових досліджень в цьому напрямку.

2) «Така Житка... Культура повсякдення українців Чорнобильського Полісся» (Борисенко В.К.).

3) «А Саndlе іn RemеmbranceAn оrаl history оf the ukrainian gеnосіdе оf 1932-1933. А translation оf Svicha Раmіаtу Dr.VаІеntyna Воrуsеnkо. New-York, 2010, Ukrainian Natiоnаl WomensLeague of America. – 272 р.(с.) // Переклад книги Борисенко В.К. Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-1933 рр.

4) «Українська народна пісня у творчості видатних письменників України ХІХ-ХХ ст.: Нариси» (Коротя-Ковальська В.П.);

5) «Пісенний світ українознавства. Збірник народних, календарно-обрядових та авторських пісень» (Коротя-Ковальська В.П.);

6) «Українки в історії: нові сторінки» (Автор-упорядник: Борисенко В.К.).

 

5. Тема НДР: «Українська повсякденність ХVІ-ХVП ст.: джерелознавчий вимір» (номер державної реєстрації теми: 0110U001469).

Керівник НДР: Ворончук Ірина Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент, зав. відділу історичних пам'яток ННДІУВІ.

Кількість штатних співробітників – 4, кількість сумісників 2, молодих учених з оплатою – 4.

Результати:

-  Підготовлено методичну розробку щодо пошуку, відбору та передачі текстів актових документів для збірників документальних матеріалів з соціальної історії та українського повсякдення ХVІ-ХVП ст.

- Підготовлені до друку збірки документальних матеріалів: «Привілеї київської міської громади XV – середини XVII ст.»; «Інвентарі маєтків князів Острозьких».

- Підготовлено до друку монографії:

«Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники»;

«Демографічна криза на Волині в середині і другій половині XVII ст.».

Результати НДР: за звітний період співробітниками відділу опублікувано 52 статті та взято участь у 49 міжнародних наукових конференціях, у тому числі Білорусі, Польщі, Литві. Також підгововлено до друку 2 монографії та 2 збірники документальних матеріалів.

Найбільш ефективна розробка: готова до друку монографія  «Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники». Автор Ворончук Ірина Олексіївна.

В монографії вперше розглядається найширший спектр проблем соціальної історії та українського повсякдення ранньомодерної доби, а саме: практика укладання шлюбів, характер шлюбної моделі, типологія шлюбно-сімейних форм, їх взаємозв'язок зі шлюбною моделлю та прокреаційною поведінкою, вплив шлюбної моделі на структуру родини тощо. Розкриваються внутрішні мотивації та механізми соціальної і демографічної поведінки тогочасних людей, конкретний вияв і зміст яких зумовлювалися впливом цілого комплексу об'єктивних і суб'єктивних чинників: економічних, соціальних, правових, релігійних, політичних тощо. Зібрано статистику та обраховано дітність шляхетської родини. Визначено типологію та обчислено коефіцієнти родинних та домогосподарських структур різних соціальних верств волинського суспільства. Переглянуто загальну оцінку чисельності населення Волині середини XVII ст. в бік її збільшення.

Підсумки роботи ННДІУВІ за 2010-2011 рр. (презентація).

 

 
© Всі права захищені
test