1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця вер. 24

Тематика наукових досліджень

Тематика наукових досліджень,

над якою працював колектив Національного науково-дослідного інституту українознавства

в період з 2001 по 2011 рр.

 

2001 – 2003 рр.

1. Українознавчі основи валеологічної освіти. Науковий керівник: Усатенко Т.П., к.філол.н.

2. Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення. Науковий керівник: Кононенко П.П., к.філол.н., проф.

3. Проблеми природи в системі українознавства. Науковий керівник: Сніжко В.В., к.б.н.

4. Геополітичні, геостратегічні, суспільно-економічні проблеми розвитку українського суспільства. Науковий керівник: Масляк П.О., д.геогр.н., проф.

5. Філософсько-психологічні проблеми становлення національної освіти. Науковий керівник: Кононенко Т.П., к.філос.н., доц.

6. «Українознавство» – часопис для вчителів і викладачів українознавства, організаторів освіти. Науковий керівник: Кононенко П.П., д.філол.н., проф.

7. Науково-педагогічні та психологічні основи діяльності науково-освітнього комплексу при НДІУ. Науковий керівник: Усатенко Т.П., к.філол.н.

8. Теорія і методологія українознавства: а) в системі науки; б) в системі освіти; в) в системі ідеології і культурології. Науковий керівник: Кононенко П.П., д.філол.н., проф.

9. Розвиток української літератури в ХХ столітті: українознавчий аспект. Наукові керівники: Погрібний А.Г., к.філол.н., проф., Денисюк С.П., к.філол.н., Барабаш С.Г., к.філол.н., доц.

10. Історія українознавства в Україні та зарубіжжі. Науковий керівник: Калакура Я.С., д.і.н., проф., Мегела І.П., д.філол.н., проф.

11. Джерела та історіографія українознавства. Науковий керівник: Токар Л.К., к.і.н., доц.

12. Підготовка енциклопедичного словника з питань українознавства: соціально-економічних, правових, екологічних. Науковий керівник: Дяків Р.С., к.е.н., доц.

13. Мова як українознавство. Науковий керівник: Єрмоленко С.Я., д.філол.н., проф.

14. Україна і український світ. Наукові керівники: Масляк П.О., д.геогр., проф., Барабаш С.Г., к.філол.н.доц.


2004 – 2006 рр.

1. Українознавство в системі освіти, науки, культури, державотворення. Науковий керівник: Кононенко Т.П., к.філос.н., доц.

2. Розробка принципів наукового суспільно-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного видання з українознавства для вчених, педагогів середньої і вищої школи (на прикладі журналу «Українознавство). Науковий керівник: Кононенко П.П., д.філол.н., проф.

3. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження українського народу. Науковий керівник: Філіпчук Г.Г., д.пед.н., проф., акад. АПН України.

4. Дослідження етнічної історії українського народу та науково-методичне забезпечення вивчення її в середній та вищій школі. Науковий керівник: Фігурний Ю.С., к.і.н.

5. Джерельні та історіософські засади українознавства як науки та навчальної дисципліни. Науковий керівник: Токар Л.К., к.і.н., доц.

6. Українська культура в сфері українознавства. Науковий керівник: Баранівська Лариса Іванівна, к.мист., ст.н.с.

7. Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українознавчій концепції національного здоровя. Науковий керівник: Сніжко Валерій Володимирович, к.б.н.


2007 – 2009 рр.

1. Українознавчий зміст підручників з рідної мови для загальноосвітніх навчальних закладів. Науковий керівник: Єрмоленко С.Я., д.філол.н., проф.

2. Український етнос у світовому часопросторі. Науковий керівник: Кононенко П.П., д.філол.н., проф.

3. Створення комплексу комп’ютерних технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння української мови та українознавства. Науковий керівник: Кононенко Т.П., к.філос.н., доц.

4. Психологічне та природно-естетичне «древо» українознавства – основа концепції національного здоровя. Науковий керівник: Сніжко В.В., к.б.н.

5. Україна як геополітична діяльність. Науковий керівник: Крисаченко В.С., д.філос.н., проф.

6. Ранньомодерне суспільство України крізь призму джерел: соціальні та правові практики тогочасного соціуму. Науковий керівник: Ворончук І.О., к.і.н., доц.

7. Українознавство в побудові громадянського суспільства в Україні. Науковий керівник: Токар Л.К., к.і.н., доц.

 

2010 – 2011 рр.

1. Україна і світове українство в системі українознавства. Українці в світовій цивілізації і культурі. Науковий керівник: Кононенко П.П., д.і.н., проф.

2. Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в гуманітарному просторі України. Науковий керівник: Кононенко Т.П., к.філос.н., доц.

3. Українська повсякденність ХVІ-XVII ст.: джерелознавчий вимір. Науковий керівник: Ворончук І.О., к.і.н., доц.

4. Національна культура в системі українознавства. Науковий керівник: Горенко Л.І., к.мист, старший науковий співробітник.

5. Українознавство в системі освіти і науки. Науковий керівник: Ярошинський О.Б., к.і.н., старший науковий співробітник.


 

 
© Всі права захищені
test