1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя бер. 29

Звіт комерціалізація

 

Інформація про діяльність структурного підрозділу

з комерціалізації науково-технічних розробок

Упровадження нових форм організації наукової, науково-дослідної та інноваційної діяльності обов’язково пов’язане зі створенням об’єктів права інтелектуальної власності. Це потребує організації структурно-адміністративної системи оптимізації використання об’єктів права інтелектуальної власності, створених працівниками державної установи. Така система повинна забезпечувати економічно-доцільне створення та використання об’єктів права інтелектуальної власності та захист законних прав творців цих об’єктів. Для організації наукових досліджень та впровадження новітніх технологій для захисту інтелектуальної власності в структурі ННДІУ функціонують патентно-ліцензійний відділ, відділ інноваційних технологій та Кримська філія ННДІУ (м.Сімферопіль).

 

Патентно-ліцензійний відділ вживає заходів щодо захисту державного пріоритету наукових досліджень, запобігання їх передчасної публікації або іншого розголошення відомостей, які розкривають їх сутність. Успішній комерціалізації науково-дослідних розробок сприяють отримані охоронні документи (Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір) – 15, зокрема, у 2010 р. – 1 Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір, 1 Свідоцтво про внесення ННДІУ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (Серія НВ № 01305). Відділом проведено заходи з підготовки документації щодо ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації вчителів та викладачів з українознавства та філології, в наслідок чого отримано Ліцензію підвищення кваліфікації вчителів та викладачів з українознавства та філології (Серія АВ № 443700). А також отримано Довідку про включення ННІДУ до Державного реєстру вищих навчальних закладів України (№ 11-Д-652), укладено 3 ліцензійні угоди.

З метою забезпечення сучасних методів управління інтелектуальною власністю, комерціалізації результатів науково-технічної діяльності, ознайомлення з правовими засадами діяльності у сфері трансферу технологій наукові працівники ННДІУ у 2010 р. приймали участь у міжнародному семінарі з питань підвищення потенціалу на тему: "Управління інтелектуальною власністю в державних науково-дослідних організаціях" (9-10 листопада).

 

Мета діяльності відділу інноваційних технологій: впровадження нових форм та досягнень наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності в освіту, зокрема, в українознавчі дисципліни.

Основні напрями діяльності відділу інноваційних технологій:

1. Створення наукового та навчально-методичного комплексів для підвищення кваліфікації учителів з українознавства та української словесності України і зарубіжжя.

2. Створення, наповнення інформацією та підтримка роботи офіційного інтернет-сайту ННДІУ «Українознавство».

3. Створення, наповнення інформацією та підтримка роботи електронного журналу відкритого доступу «Українознавство».

4. Створення, апробація та підтримка роботи дистанційних курсів з українознавства та предметів українознавчого циклу та ін.

5. Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців з українознавства та предметів українознавчого циклу з використанням інноваційних засобів, зокрема, дистанційного навчання, робота з аспірантами ННДІУ.

6. Участь у впровадженні результатів досліджень і розробок відділу та Інституту в практику.

7. Підготовка наукових публікацій за результатами досліджень, виступи з доповідями на наукових конференціях, конгресах, семінарах, круглих столах.

8. Організація і проведення інтернет-олімпіад з українознавства і української мови.

9. Забезпечення роботи комп’ютерного обладнання та інтернет-мереж Інституту, забезпечення працівників електронною поштою, методично-консультаційна допомога співробітникам при роботі на комп’ютерному обладнанні та в інтернет-середовищі та ін.

10. Співпраця з іншими відділами Інституту, з центрами дистанційної освіти та ін.

Відділ інноваційних досліджень у співпраці з іншими відділами ННДІУ працює над виконанням науково-дослідної теми «Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в гуманітарній сфері України» (керівник Кононенко Т.П.), аспект «Природа інноваційних досліджень у кібернетичному середовищі».

Відділ інноваційних досліджень продовжив роботу, розпочату в попередні роки, над створенням наукового та навчально-методичного комплексів для підвищення кваліфікації учителів з українознавства та української словесності України і зарубіжжя, куди входить підготовка фахівців з українознавства та предметів українознавчого циклу з використанням інноваційних засобів, зокрема, дистанційного навчання. Особливий акцент ставить на міжнародне співробітництво у межах загальноінститутської розробки концепції підготовки фахівців українознавчого циклу та філології за кордоном та створення відповідних навчально-методичних комплексів (на прикладі угоди з Міжнародною українською школою, Українською школою мистецтв у м.Парижі при культурному центрі Посольства України у Франції та ін. організаціями українців за кордоном).

В рамках цього проекту ННДІУ надає освітні послуги з підвищення кваліфікації вчителів та викладачів з українознавства та філології відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 року за №1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» та до Ліцензії МОН України про надання освітніх послуг навчальними закладами, пов’язаних з одержанням освіти на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації фахівців з українознавства, серія АВ №443700, рішення Державної акредитаційної комісії від 07.05.2009 р., протокол №77 (наказ МОН України від 12.06.2009 р. №2411-Л).

Для цього створено два дистанційні курси:

1. Дистанційний курс «Українознавство» на 74 години (12 модулів) – для підготовки фахівців з українознавства та поширення знань з українознавства методами дистанційного навчання як серед спеціалістів, так і серед пересічних громадян України і світу, підвищення кваліфікації вчителів з предметів українознавчого циклу України та зарубіжжя.

2. Дистанційний курс «Українознавчі засади філології» на 74 години (12 модулів) для підвищення кваліфікації працівників галузі освіти з філології та предметів українознавчого циклу (у створенні брали участь відділ філософії освіти та освітніх технологій, відділ «Мова як українознавство», відділ української літератури та відділ інноваційних досліджень).

Починаючи з 2007 р., відділ інноваційних досліджень систематично двічі на рік проводить навчання в дистанційному курсі «Українознавство», яке реалізується за технологіями дистанційного навчання через мережу інтернет, здійснює підвищення кваліфікації з українознавства працівників галузі освіти, зокрема закордонних українських навчальних закладів. За умови успішного закінчення курсів слухачам видається Свідоцтво про підвищення кваліфікації з українознавства та філології державного зразка.

За цей час активну участь у навчальному процесі взяло 80 слухачів (без урахування апробації), 8 окремих груп, сертифікати про успішне закінчення ДК отримало 42 слухачі (з них 9 осіб – також і свідоцтво про підвищення кваліфікації).

Питання дистанційного навчання є особливо актуальним у контексті реалізації науково-педагогічного проекту ННДІУ та Міжнародної української школи «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів», одним із складників якого є здійснення підвищення кваліфікації педагогів ЗУНЗ на базі дистанційних курсів інституту.

На дистанційних курсах з українознавства в кожній групі навчались представники української діаспори з різних країн, які є гордістю курсу: в групі №2 навчався О.Дробот, директор Українського національно-культурного центру «Надія» (м.Шимкент, Казахстан), в групі №3 – М.Бондаренко, культуролог, працівник консульства України (м.Курітіба, Бразилія), в групі №4 – Н.Жежнявська, директор української суботньої школи (м.Торревєха, Іспанія), в групі №5 – О.Герасименко, викладач університету (м.Мілан, Італія) та А.Якимова, вчителька української недільної школи (м.Софія, Болгарія), в групі №6 – Л.Боднарчук та О.Дем’янюк, учительки Української школи мистецтв (м.Париж, Франція), Н.Підперигора та О.Вербицька, вчительки суботньої школи «Дивосвіт» при Спілці українців в Португалії (м.Лісабон, Португалія), М.Горбенко директор недільної школи при Соборі Святої Софії (м.Рим, Італія), Д.Славов, голова Українська світова інформаційна мережа (УСІМ) Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвиля» (м.Відень, Австрія) та ін.

Відділом інноваційних досліджень інституту з травня 2008 р. на базі дистанційного курсу «Українознавство» окремо від навчального процесу в дистанційному курсі проводяться щомісячні навчальні інтернет-чати з провідними науковцями ННДІУ на українознавчі теми з просвітницько-пізнавальною метою. Участь у чатах через мережу інтернет беруть усі бажаючі, – це не тільки наші співвітчизники, а й представники української діаспори з різних країн світу: Франції, Болгарії, Італії, Бразилії, Казахстану, Португалії та ін.

Ще один напрям роботи відділу інноваційних досліджень – створення та підтримка діяльності медіа та інших кібернетичних ресурсів ННДІУ. У співпраці з відділом філософсько-психологічних проблем українознавства створено проект «Психолого-педагогічне консультування on-line», що у своїй структурі об’єднує «Вчительську творчу лабораторію», «Клуб небайдужих батьків», «Молодіжний форум», «Індивідуальні психолого-педагогічні консультації», та дозволяє всім учасникам навчально-виховного процесу (вчителям, учням, батькам) ЗУНЗ спілкуватися між собою, ділитися досвідом, вирішувати проблемні ситуації тощо не лише при зустрічі, а й у будь-який момент часу, використовуючи сучасні інтернет-технології. Колективам шкіл пропонується долучитися до роботи центру в Інтернет-форумі на сайті ННДІУ, http://forum.nrius.org.ua/.

У 2010 р. відділ інноваційних досліджень розробив новий офіційний інтернет-сайт інституту «Українознавство», перенісши на нього найважливішу інформацію зі старого сайту, який існував сім років із жовтня 2003 р. і мав об’єм інформації понад 900 Мба, і здійснює на ньому поповнення та оновлення інформації а також його технічну підтримку та адміністрування. Функціонувати новий сайт почав у червні 2010 р. паралельно зі старим сайтом.

Нинішній сайт має 17 розділів, серед яких: «Загальна інформація» з підрозділами «Про ННДІУ», «Адміністрація», «Вчена Рада» та ін.., «Структура ННДІУ» з підрозділами, в яких представлена інформація про відділи інституту, розділи «Наука» з підрозділами про наукову та навчальну діяльність інституту, «Дистанційна освіта» зі своїми підрозділами, «Наукові заходи», «Конкурс МКУ», традиційні «Новини», «Оголошення» та ін. На даний момент 5 розділів сайту ще знаходяться в стадії розробки.

Статистика інтернет-сайту «Українознавство»:

– за 2010 р. на сайти зайшло: на старий – більше 252,9 тис. відвідувачів, на новий (за 7 місяців) – 9,5 тис. відвідувачів, з них унікальних – відповідно 183,1 та 7,9 тис. відвідувачів;

– найактивніші країни-відвідувачі за 2010 р.: Україна, США, Росія, Німеччина, Польща, Великобританія, Італія, Франція, Молдова;

– шляхи, якими вiдвiдувачi потрапляли на сайт:

1. Прямий доступ: на старий сайт – 33,7 %, на новий – 58,2 %.

2. Посилання з пошукових систем – 40,8 % та 2,2 %. Найчастіше заходять через такі пошукові системи: Google, Yandex, Unknown search engines, Rambler, Google (Images), Yahoo! та ін.

3. Посилання з зовнiшнiх сторiнок (з iнших сайтiв за винятком пошукових машин): на старий сайт – 25,3%, на новий сайт – 39,3 %;

– найбільша кількість візитів на такі сторінки:

1. /admin/js.php – сторінка адміністрування;

2. /tokar/etnos – термінологічний довідник "Етнос";

3. /kolyadki_ta_schchedrivku – підрозділ сайту «колядки та щедрівки»;

4. /bibl.html – електронна бібліотека інституту;

5. /dku.html – сторінка сайту про дистанційний курс з роботами слухачів;

6. /news.htm – розділ «новини»;

7. /zvichai.html – розділ «Сонячне коло»;

8. /book/chemerkin_book.pdf – електронна бібліотека нового сайту;

– найбільш вживані ключові слова, за якими виходять на сайт (всього 9829 ключових слів): «щедрівка», «українська гостинність», «українознавство», «наука її сутність та соціальні функції», «природа я у світі», «Ніна Матвієнко», «історичні джерела», «твори 6 клас», «вишивка бісером» та ін.

Працівниками відділу у співпраці зі співробітниками відділу філософсько-психологічних проблем українознавства створено електронну версію журналу «Українознавство», наукового фахового видання з історичних, філософських та філологічних наук (мовознавство), який видається інститутом з 2001 року. – інтернет-журнал відкритого доступу «Українознавство» (2006 р.). Переведено всі номери журналів з поліграфічних варіантів у електронні та викладено на сайті інтернет-журналу. Об’єм інформації – понад 1000 Мба.

Статистика електронного журналу «Українознавство»:

– за 2010 р. на сайт зайшло більше 345,8 тис. відвідувачів, з них 256,9 – унікальних.

– найактивніші країни-відвідувачі за 2010 р.: Україна, Росія, Польща, Молдова, Німеччина.

– шляхи, якими вiдвiдувачi потрапляли на сайт:

1. Прямий доступ – 10,9 %.

2. Посилання з пошукових систем – 69,3 %. Найчастіше заходять через такі пошукові системи: Google, Unknown search engines, Rambler, Yandex, Google (Images), Ask, Yahoo!, MetaBot, AllTheWeb, AOL.

3. Посилання з зовнiшнiх сторiнок (з iнших сайтiв за винятком пошукових машин) – 19,7%.

– найбільша кількість візитів на такі сторінки:

/toprint.html

/fulltext.html

/downloadpdf.html

/category.html

/text.html

/search.html

/news.html

/spaw/spaw_script.js.php

/spaw/lib/themes/default/js/toolbar.js.php

Працівниками відділу інноваційних досліджень разом з працівниками інших відділів беруть участь у проведенні Міжнародного конкурсу з українознавства для учнів ЗНЗ, Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих вчених, а саме в організації та проведенні інтернет-олімпіад з українознавства і української мови.

Співпраця:

– з Національною бібліотекою України ім.В.І.Вернадського (передання на зберігання до зібрання «Наукова періодика України» електронних копій журналів «Українознавство» згідно їхніх вимог) а також інформаційна співпраця з Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України (внесення журналу «Українознавство» в реферативну базу «Україніка наукова»), створені українознавчі блоки інформації на інтернет-сайті електронної енциклопедії «Вікіпедія» та на інтернет-сайті «Освітній портал».

– з Українською школою мистецтв у Парижі згідно з умовами Договору про співпрацю №6/61215 між НДІ українознавства і Українською школою мистецтв у Парижі (Франція) при українському культурному центрі посольства України у Франції: проведено тематичні семінари та навчальні стажування з української мови та дистанційного навчання з українознавства для учнів і вчителів, показано їм презентації про діяльність ННДІУ та медіа-ресурси інституту.

Працівниками відділу інноваційних досліджень здійснюється популяризація доробку ННДІУ: виступи з презентаціями дистанційного курсу «Українознавство» та діяльності інституту на семінарах учителів, дні відкритих дверей інституту, конференціях, конгресах, службових відрядженнях. Відгуки на такі презентації завжди позитивні.

Відділ інноваційних досліджень здійснює технічне забезпечення виконання держбюджетної теми: комп'ютерне, програмне та технічне забезпечення роботи ННДІУ, підтримку роботи комп’ютерного обладнання та інтернет-мереж інституту, технічну підтримку заходів, які проводяться інститутом.

У Національному науково-дослідному інституті українознавства розроблено програму курсів підвищення кваліфікації з удосконалення знань з української мови професійного спрямування (35 год.), яку було успішно апробовано фахівцями ННДІУ під час занять у Навчальному центрі Національного банку України.

На виконання науково-дослідної роботи «Українознавчий вимір наукової та інноваційної діяльності в гуманітарному просторі України» розроблений науково-педагогічний проект «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів». Керівник проекту – Кононенко Тарас Петрович, кандидат філософських наук, доцент, заступник директора з наукової роботи ННДІУ. Розробки у межах проекту є визначними для розвитку української світової ідентичності, вони є новаціями світового рівня, які містять значний, поступово втілюваний інноваційний потенціал.

В межах проекту створено концепцію креативного освітнього середовища для формування і розвитку української ідентичності в Україні і світі (науково-педагогічний проект «Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів»). Стратегії реалізації є такими:

– формування сприятливого освітнього середовища закордонного українського навчального закладу, що матиме на меті гармонійне поєднання інтересів педагогів, учнів, їхніх батьків, української громади країни проживання тощо;

– створення мережі Інтернет-ресурсів проекту (моніторинг освітніх потреб, державна підсумкова атестація, дистанційні курси підвищення кваліфікації, електронні бібліотеки);

– координація діяльності вітчизняних та зарубіжних науково-освітніх та культурних центрів щодо задоволення освітніх потреб закордонних українців;

– удосконалення нормативно-правової бази системи освіти з метою надання якісних освітніх послуг закордонним українцям;

– розширення мережі закордонних українських навчальних закладів, які співпрацюють із Міжнародною українською школою щодо надання якісних освітніх послуг закордонних українцям;

– створення спеціалізованих центрів для електронного підсумкового контролю рівнів навчальних досягнень учнів, сертифікації рівнів володіння мовою, дистанційного навчання (навчальні ресурси, технології, підготовка кадрів, організація навчального процесу) з правом видачі відповідних документів державного зразка;

– адаптування українських навчальних програм, навчально-методичної літератури до освітніх потреб ЗУНЗ.

Проект включає в себе такі ключові елементи:

1. Сертифікація рівнів володіння українською мовою.

2. Моніторинг освітніх потреб учасників навчально-виховного процесу закордонних українських навчальних закладів на основі комп’ютерних технологій в on, off-lineрежимах.

3. Контроль рівня навчальних досягнень учнів закордонних українських навчальних закладів за допомогою інформаційних технологій.

4. Дистанційні курси для підвищення кваліфікації працівників галузі освіти з предметів українознавчого циклу.

5. Психолого-педагогічний консультаційний on-line центр.

Відділ інноваційних досліджень продовжив роботу, розпочату в попередні роки, над створенням наукового та навчально-методичного комплексів для підвищення кваліфікації учителів з українознавства та української словесності України і зарубіжжя, підготовкою фахівців з українознавства та предметів українознавчого циклу з використанням інноваційних засобів, зокрема, дистанційного навчання. Особливий акцент був зроблений на міжнародному співробітництві в межах загальноінститутської розробки концепції підготовки фахівців українознавчого циклу та філології за кордоном та створення відповідних навчально-методичних комплексів (на прикладі угоди з Міжнародною українською школою, Українською школою мистецтв у м. Парижі при культурному центрі Посольства України у Франції та іншими організаціями українців за кордоном).


Кримською філією ННДІУ створені:

1. Комп'ютерна програма "Електронний посібник з тематичного, поточного, рубіжного, підсумкового контролю та самоконтролю з навчальних дисциплін" ("Програма комп'ютерного тестування") (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 21331, дата реєстрації 20.07.2007). Автори: Свідзінський В.А., Кононенко Т.П., Лукашенко В.В.

2. Комп’ютерна програма "Електронна анкета" (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 22903, дата реєстрації 28.11.2007) Автори: Смолов О.О., Кононенко Т.П., Лукашенко В.В., Свідзінський В.А.,Земляков О.С.

3. Твір "Електронний посібник з тематичного, поточного, рубіжного, підсумкового контролю та самоконтролю учнів, абітурієнтів та студентів з граматики української мови" (скорочена назва "Електронний посібник з тестування української мови"). Автори: Кононенко Т.П., Бережна Т.В., Єрмоленко С.Я., Зірка Н.Л., Коваленко Д.С., Лукашенко А.В., Лукашенко В.В., Пономаренко А.Ю., Свідзінський В.А., Хоменко О. Подана заява до Департаменту 25.12.2008 р., справа № 28080.

4. Твір "Електронний посібник з тематичного, поточного, рубіжного, підсумкового контролю та самоконтролю учнів, абітурієнтів та студентів з українознавства". (скорочена назва ”Електронний посібник тестування з українознавства”) Автори: Кононенко П.П. Кононенко Т.П., Бережна Т.В., Земляков О.С., Зірка Н.Л., Коваленко Д.С., Лукашенко А.В., Лукашенко В.В., Пономаренко А.Ю., Свідзінський В.А., Смолов О.О, Руденко Н.І. Подана заява до Департаменту 25.12.2008 р. № справи 28079

5. Твір "Електронний посібник з тематичного, поточного, рубіжного, підсумкового контролю та самоконтролю учнів, абітурієнтів та студентів з біології" (скорочена назва ”Електронний посібник тестування з біології”). Автори: Попова Т.М., Кононенко Т.П., Зірка Н.Л., Лукашенко В.В., Нікіфоров І.Р., Свідзінський В.А., Земляков О.С. Знаходиться на розгляді комплект документів для надання Свідоцтва Державного департаменту інтелектуальної власності МОНУ про реєстрацію авторського права на твір.

6. "Електронний посібник з тематичного, поточного, рубіжного, підсумкового контролю та самоконтролю учнів, абітурієнтів та студентів з англійської мови" (скорочена назва ”Електронний посібник тестування з ангдійської мови”). Автори: Лукашенко А.В., Кононенко Т.П., Лукашенко В.В., Смолов О.О., Коваленко Д.С., Свідзінський В.А, Зірка Н.Л., Земляков О.С. Знаходиться на розгляді комплект документів для надання Свідоцтва Державного департаменту інтелектуальної власності МОНУ про реєстрацію авторського права на твір

7. Виконано проект "Створення комплексу комп'ютерних технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння української мови та українознавства" затвердженого для виконання ННДІУ наказом МОНУ №732 від 24.10.2006р.

У грудні 2010 року до Спеціалізованої Вченої Ради прийнято дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук 09. 00. 12 – українознавство (філософські науки) Лукашенка В.В – "Методичні засади загальнодержавної сертифікації якості українознавчого дискурсу"

На підставі розробок (1,3,4) здійснюється комп’ютерне тематичне, поточне, рубіжне, підсумкове та самоконтрольне тестування із зазначених навчальних дисциплін у відповідності до навчальних програм ЗСШ та ВНЗ України. На сайті ННДІУ відкрито вільний доступ для тестування учнів, студентів з українознавства, української мови, англійської мови, біології.

Розробки (5,6) є прикладом використання розробок проекту в інших дисциплінах крім зазначених у назві проекту.

На підставі розробки (2) створено технологію універсально – комплексного (одночасно паперового та у режимах ON, OFF – Line) анкетування/ опитування для забезпечення зворотного зв’язку у проекті з автоматичним аналізом результатів.

Завдяки цьому під час підготовки та проведення 1,2,3,4 Міжнародних конгресів «Українська освіта у світовому часопросторі» (м. Київ 2007, 2008, 2009,2010 рр.), Міжнародної конференції«Українознавство ХХІ століття: проблеми методології і шляхи їх вирішення» (2008 р.) отримано і проаналізовано результати різноманітних анкет/опитувань від 37868 респондентів.

Результатом виконання проекту (7) є:

- наявність, вперше в Україні, комп’ютеризованого інструменту оцінювання та самоконтролю якості набутих у навчанні знань умінь, навичок на певних рівнях володіння українською мовою та українознавством у відповідності до „Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти: вивчення; викладання, оцінювання”, який одночасно може бути зостосовано як в постійному навчальному процесі, так і при здійсненні загальнодержавної сертифікації.

Суть розробки полягає в повній комп’ютеризації технології проведення об’єктивного методу контролю та максимально можливої комп’ютерної автоматизації технології проведення суб’єктивного методу контролю у зазначених навчальних дисциплінах, а також вперше в Україні, здійснюється рівневий розподіл володіння українською мовою та українознавством.

На сьогодні в Україні не існує інструменту визначення рівнів володіння української мови та українознавства у вигляді загальнодержавної сертифікації, а також технології її здійснення на відміну від провідних країн світу і Європи.

Проектна організаційно – технічна технологія, програмне забезпечення проведення сертифікації від аналогічних сертифікаційних систем, існуючих наприклад у США, Великобританії, ФРН, Франції, Іспанії та інших, кардинально відрізняються:

заміною паперового на комп’ютерне тестування при здійсненні об’єктивного методу контролю;

наявністю функції самоконтролю;

значно більшою дидактичною завантаженістю;

можливістю використання у повсякденному навчальному процесі;

можливістю використання програмних продуктів технології одночасно у режимах ON, OFF – Line;

є значно менше витратною.

Реалізація завдань теми належить до пріоритетних напрямів розвитку комплексних проектів – «Створення сучасного інформаційного середовища» (згідно з листом МОН України від 18.04.06 №15/20 – 571) та «Заходи, спрямовані на розвиток інформаційних та комунікаційних технологій в освіті і науці на 2006-2010 роки» (додаток до листа ВІ НАН України від 06.03.06 №267/14-18).

Виконання проекту, крім введення вперше в Україні легітимного загальнодержавного стандартизованого інструменту сертифікації державної мови та українознавства одночасно, призвело до створення необхідного і достатнього для здійснення викладання, навчання і вивчення, комплексу сучасних електронних підручників для проведення масової дистанційної освіти, сучасного інструменту контролю і самоконтролю із зазначених дисциплін як у загальносередній, так і в вищій освіті безпосередньо в Україні і що особливо важливе за її межами.

Запровадження сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством як інструменту контролю якості знань, умінь та навичок забезпечить кардинально новий науковий етап розвитку зазначених дисциплін на підставі дійсно об’єктивних результатів стандартизованого на загальнодержавному рівні тестування.

Це також забезпечить повноцінне входження України у Болонський процес і головне — заощадження сотень мільйонів бюджетних коштів, необхідних для цього; надасть потужного і неоціненного поштовху розвитку і зміцненню державної мови і джерел патріотичного виховання громадянського суспільства на засадах українознавства, призведе до вирішення проблему забезпечення умов для навчання і вивчення української мови та українознавства за кордоном призведе до динамічної і потужної популяризації позитивного іміджу України в світі і Європі.

Вище зазначене доводить безумовно особливу історичну і стратегічну важливість і державну значущість проекту для України.

Актуальність та значимість Проекту

1. Утвердження принципу рівноправності безперервної української мовної освіти значною мірою сприятиме деполітизації мовного питання й об’єднанню українського суспільства навколо здійснення Проекту та участі в ньому. Такий принцип не може бути відкинутий будь-якою політичною силою або течією, адекватною особистістю, оскільки є повністю аполітичним і спрямованим на підвищення конкурентоспроможності громадян в інформаційному глобальному суспільстві завдяки кардинально новому якісному рівню мовної освіти всіх громадян України незалежно від їх соціального статусу, релігійних та політичних уподобань.

2. Парадигма рівноправності мов позбавить лексичної полісемії, недоліків і суперечностей у текстах чинної державної законодавчої, галузевої нормативно-правової та інструктивно-методичної бази з мовної освіти, що є основним джерелом виникнення політичних спекуляцій; сприятиме однозначному трактуванню стратегічних і концептуальних положень Проекту, приведе чинне державне законодавство у відповідність до вищезазначених європейських та інших міжнародних документів.

Наприклад, у тексті Проекту для розрізнення категорій мов та досягнення єдиного європейського толерантного ставлення до мов буде застосовано: або підхід конкретизування назви певної мови (приклад – Довідка 1. вище за текстом); або антонімічний підхід: «державна мова» і як антонім – «недержавна мова»; «рідна мова» і як антонім – «нерідна мова». Зауважимо, що для будь-якого громадянина України всі інші мови, окрім мови свого етносу, є нерідними. Такий рівноправний і толерантний підхід позбавить тексти вищезазначених негативів, наприклад, допоможе уникнути словосполучення «мова (мови) нацменшин», зміст якого має дискримінаційні і принизливі ознаки стосовно тих етносів та їхніх мов, щодо яких його вжито.

3. В Україні на сьогодні відсутні інструмент та механізм здійснення зовнішнього, стандартизованого на загальнодержавному рівні контролю та оцінювання якості на всіх ступенях безперервної мовної освіти, що є основою систем зовнішнього моніторингу якості освіти у провідних країнах світу. Наприклад, так зване «Незалежне зовнішнє тестування», яке здійснюється УЦОЯО в системі шкільної освіти, є марнотратством величезних державних коштів через такі головні причини:

– воно суперечить вітчизняним здобуткам і ЗЄР у сфері контролю та оцінювання якості загальної та комунікативної компетенції, оскільки не оцінює компетенції в усіх видах мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, аудіювання, письмо. Тому результати так званого «незалежного оцінювання» не можна зараховувати як показники якості мовної освіти;

– технологія УЦОЯО може бути застосована лише після завершення навчання і тому констатує факт уже певної наявності фрагментарного, обмеженого знання мовних норм та правил граматики (а не комунікативних компетенцій), виправлення чого вже неможливо;

– УЦОЯО використовує невиправдано багато витратних, застарілих, нетехнологічних паперових технологій, у той час як світова і європейська освіта активно застосовує інформаційні технології, що є сучасною вимогою під час масового контролю та оцінювання якості мовної освіти у провідних країнах світу в умовах інформаційного суспільства;

– неможливе використання зазначеної технології також у постійному навчальному процесі для здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти, оскільки це не було передбачено під час проектування та створення технології. Тобто умови внутрішнього та зовнішнього контролю апріорі завжди будуть різнитися, що є не припустимим у сучасній педагогіці;

– технологія УЦОЯО не дозволяє забезпечити моніторинг якості мовної освіти на всіх ступенях безперервної мовної освіти;

– якість інструменту оцінювання (стандартизованого тестування) не відповідає міжнародним стандартам якості інструментів педагогічного вимірювання та суперечить теорії і практиці сучасної педагогічної тестології.

Парадигма рівноправності мов у мовній освіті буде вперше сформульована в Україні, чим утвердить пріоритетність і авторитетність нашої держави в напрямі розвитку світової і європейської лінгвістичної науки.

Завдяки Проекту вперше в Україні з’явиться вітчизняний сучасний інструмент загальнодержавного зовнішнього моніторингу мовної освіти у вигляді загальнодержавної сертифікації рівнів володіння мовами, що за якістю буде відповідати (а за деякими напрямами кращий) таким аналогічним міжнародним мовним сертифікаційним системам, як, наприклад: IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL – в англомовних країнах, KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom), ZD (Zertifikat Deutsch), ZOP (Zentrale Oberstufenprufung), ZMP (Zentrale Mittelstufenprufung) – у Німеччині для німецької мови, DALF (Diplome Approfondi de Langue Francaise), DELF (Diplome d'Etudes en Langue Francaise) – у Франції для французької; C.I.E. (Certificado Inicial de Espanol), D.B.E. (Diploma Basico de Espanol), D.S.E. (Diploma Superior de Espanol) – в Іспанії для іспанської; CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera), CELI (1-5) (Certificatos di Conoscenza della Lingua Italiana ) – в Італії для італійської та інші.

Зважаючи на масштабність, інноваційність та важливість результатів такого ініційованого Президентом проекту, він гарантовано знайде підтримку та викличе бажання взяти практичну участь у Проекті з боку Ради Європи, ОБСЄ, ЮНЕСКО та інших впливових Світових та Європейських інституцій, урядів багатьох країн, діаспорян різних етносів і в різних країнах світу.

Це надасть Україні пріоритетність у нових прогресивних підходах до реалізації мовної політики Ради Європи із впровадження «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: навчання, викладання, оцінювання» та реалізації зобов’язань, взятих Україною відповідно до Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Рамкової конвенції про захист національних меншин та інших міжнародних документів з цього напрямку.

Чинники реальності виконання Проекту

Головною підставою реалізації Проекту можуть бути результати майже десятирічної науково-дослідної діяльності ННДІУ у напрямку розробки і створення загальнодержавної сертифікаційної мовної системи на засадах ЗЄР та на підставі авторського – Універсального освітнього програмного комплексу “KSL” (УОПК ”KSL”). Цей інноваційний, інформаційний комплекс відповідає вимогам щодо сучасного електронного навчально-методичного комплексу (ЕНМК). Робоча версія УОПК ”KSL” вже пройшла успішну експериментальну апробацію у режимах ON, OFF-Line на Всеукраїнському та міжнародному рівнях і є результатом виконання проекту ННДІУ «Створення комплексу комп’ютерних технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння українською мовою та українознавством» державний реєстраційний № 0104U003351.

Найголовнішою позитивною відмінністю зазначеної авторської моделі мовної сертифікаційної системи ННДІУ є здатність здійснювати (вперше в Україні) стандартизований на загальнодержавному рівні внутрішній контроль та всеохопне оцінювання усіх видів (попереднього, поточного, рубіжного, підсумкового) контролю мовної освіти. Застосування вПроекті у найближчому майбутньому ГРИД-технології призведе до необмеженої статистичної бази об’єктивних емпіричних результатів з якості української мовної освіти, що стане потужним важелем і чинником розвитку освітянської науки. Вже сьогодні експериментальна версія УОПК ”KSL” дозволяє отримувати в автоматизованому комп’ютерному режимі понад 3500 різноманітних аналітичних та порівняльних таблиць, графіків, піктограм на рівнях: загальнодержавному, регіональному, шкільному, класу, учня. Завдяки цьому кардинально змінюється існуюча організаційна парадигма загальнодержавного контролю та оцінювання якості мовною освіти, в якій не регіони звітують центру про результати освітнього процесу, а, навпаки, отримують ці результати від центру.

Універсальність зазначеного комплексу полягає в тому, що за наявності відповідних баз даних він дозволяє перенести розроблену модель стандартизованого тестування з метою визначення якості освіти для будь-якої іншої навчальної дисципліни з використанням наявного полімовного інтерфейсу. Тобто здійснення Проекту є стратегічно важливим не тільки у галузі мовної освіти, але й для всієї освітньої системи України.

Стан розробки Проекту

Розроблено і експериментально апробовано необхідний і достатній комплекс логістичних, інформаційних технологій, програмного та загального методологічного забезпечення для здійснення загальнодержавної сертифікації на всіх рівнях володіння мовою.

Також для реалізації Проекту ННДІУ проведена велика підготовча організаційна робота.

Складено відповідні Угоди про участь у Проекті з:

Центром інформаційних комп’ютерних систем АПН України, Центральним інститутом післядипломної освіти АПН України, Київським національним лінгвістичним університетом, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Донецьким національним університетом, Таврійським національним університетом ім. В.І. Вернадського, Міністерством освіти і науки АР Крим, Донецьким обласним управлінням освітою, фактично з усіма обласними ІППО.

Попередні домовленості про участь у проекті отримано від Харківського, Львівського, Тернопільського, Чернівецького державних університетів.

Отримано пропозицію щодо співпраці у галузі сертифікації української і російської мов від Санкт-Петербурзького державного університету.

Експериментальна версія УОПК ”KSL” здатна у режимах ON, OFF-Line здійснити з будь-якої мови загальнодержавне стандартизоване комп’ютерне тестування з 100% автоматизацією рецептивних мовленнєвих компетенцій: читання, аудіювання, граматика, лексика та з максимальною комп’ютерною автоматизацією продуктивних мовленнєвих компетенцій: письмо, говоріння.

Розроблені специфікації тестів та бази даних для рівня володіння українською мовою В2. На стадії завершення розробка специфікації тестів А1, А2, В1,С1,С2. Повна готовність баз даних для проведення загальнодержавного стандартизованого тестування на рівнях В1, В2, С1, С2 з англійської мови, що можна використати, наприклад, для відбору волонтерів, які володіють англійською мовою, для обслуговування Євро 2012.

Фінансування Проекту

Фінансування проекту може бути здійснено з таких джерел:

- Державний та місцеві бюджети.

- Гранти від європейських інституцій, в тому числі від урядів країн носіїв мов.

-Спонсорські та благодійні внески від громадян і не громадян України, громадських, політичних та інших організацій.

Орієнтовні витрати з Проекту

Загальнодержавні витрати з Проекту складаються із загальних витрат та витрат з підготовки необхідних інформаційних, контрольних, методичних та дидактичних матеріалів для здійснення загальнодержавної сертифікації всіх рівнів володіння однією конкретною мовою.

До загальних витрат належать витрати, які не входять до затрат, віднесених до конкретної мови.

Загальні витрати:

Розробка необхідної документації Проекту, об’єднання модулів експериментальної версії і доведення УОПК «KSL» до робочого стану у режимах ON, OFF-Line, дообладнання Центрального кластерного серверного центру ННДІУ, поновлення загальних баз даних та перенесення їх у робочу версію, комп’ютерна та оргтехніка Центру тестування ННДІУ, вартість телекомунікаційного зв’язку – 1млн. 700 тис. грн.

Не загальні витрати (з розрахунку на один рівень володіння мовою для одної мови): Підготовка та занесення баз даних, інформаційних, контрольних, методичних та дидактичних матеріалів, супровід у проекті – 180 тис. грн.

Довідка 5. З урахуванням вже зробленого ННДІУ: для англійської мови – 95 тис. грн..; для української – 135 тис. грн.

Підготовка та оплата роботи експертів, їх кількість розраховується окремо для кожної конкретної мови.

Регіональні витрати:

Регіональні витрати складають витрати з організації роботи регіональних центрів сертифікації.

Регіональними центрами сертифікації можуть бути визначені будь-які навчальні заклади України за умови наявності навіть 1 комп’ютера. У разі відсутності телекомунікаційного зв’язку відповідної якості передбачено проведення сертифікації у режимі OFF-Line. У тренувальному режимі учасники сертифікації можуть використовувати УОПК ”KSL” у режимах ON, OFF-Line з домашніх комп’ютерів.

 

 
© Всі права захищені
test