1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Крисаченко

 

 

Крисаченко Валентин Семенович – завідувач відділу геополітики та глобалістики. Професор, доктор філософських наук, Відмінник освіти України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат премії президентів НАН України, АН Білорусі та АН Молдови. Автор понад 220 наукових праць, у тому числі 12 монографій та 7 підручників. Основні напрями дослідження – українознавство, філософія науки,етнополітика, вчення про біосферу. Основні монографічні роботи: «Природні катастрофи: легенди, гіпотези, факти» (1989), «Філософський аналіз еволюціонізму» (1990), «Обрії ноосфери» (1991). Автор грунтовних узагальнень для системи освіти: «Українознавство» (1995-1996) та двотомників «Людина і довкілля»(1995).

Публікації:

1. Людина і довкілля. Антологія: У 2-х кн. – К.: Заповіт, 1995. – Кн. 1: Природа і людність України в пам’ятках світової та національної культури; Кн. 2: Людина і довкілля в українській духовності.

2. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2-х кн. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1; 1997. – Кн. 2.

3. Людина і біосфера: основи екологічної антропології. – К.: Заповіт, 1998.

4. Історія Криму в джерелах і документах. – Чернівці: Митець, 1998. – Ч. 1: Античність і Середньовіччя; К: Твім інтер, 2000. – Ч. 2: Кримське ханство.

5. Україна: природа і люди. – К.: Ін-т філософії НАН України, 2000. (у співавт.).

6. Християнство на теренах України. І-ІХ ст.: від апостола Андрія до князя Володимира. – К.: Наукова думка, 2000.

7. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. – К.: Знання, 2001. (у співавт.).

8. Динаміка населення: популяційні, етнічні та глобальні виміри. – К.: НІСД, 2005.

9. Україна: природа і люди. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К.: НІСД, 2002. – 623 с. (у співавт.).

10. Історія української філософії. Хрестоматія-довідник. – К. «МП Леся», 2006. – 468 с.

11. Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри: Навчальний посібник. – 2-е вид., доповн. і випр. – К.: Наукове товариство «Софія – Оранта»; Луцьк: Омега-Альфа, 2007. – 430 с.

12. «Геокультурна варіативність українського етносу» //Українознавство. Номер 1. Київ-2006. С. 278-286.

13. Крисаченко В.С. Мостяєв О.І. «Україна: природа і люди».- К.: НІСД, 2002 -623с.

14. «Сутнісні риси українського етносу».//Українська політична нація: генеза, стан, перспективи//За ред. В.Крисаченка- К.: НІСД, 2004. С.88-106.

15. Витоки і розвиток української політичної нації//Українська політична нація: генеза, стан, перспективи//За ред.В.С.Крисаченка – К.: НІСД, 2004. С.137 -168.

16. Крисаченко В.С. Історія Української Філософії. Хрестоматія-довідник – К.: МП «Леся», 2006. – 468 с.

 
© Всі права захищені
test