1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Ярошинський


Ярошинський Олег Богданович – кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу історичних пям'яток. Тривалий час працював на посаді вченого секретаря ННДІУ. Як науковець плідно досліджує події Української національної революції середини ХVІІ ст. у різних частинах західноукраїнського регіону. Першим вагомим підсумком цієї роботи стало видання в 2005 р. монографії “Волинь у роки Української національної революції середини ХVІІ ст.” (К.: Вид. дім «Стилос», 2005. – 460 с.) загальним обсягом понад 27 др. арк. Він є автором більше 30 наукових статей на цю важливу тематику, доклав чимало зусиль до вивчення та інтерпретації джерельної бази про українську національну епопею 1648-1659 рр., запропонував низку нових концептуальних підходів до з’ясування її перебігу та особливостей в окремо взятому регіоні.

Іншою сферою наукових зацікавлень Олега Богдановича є дослідження історії розвитку українознавства як науки і навчальної дисципліни.

Ярошинський О.Б. автор понад 60 опублікованих наукових праць. Він ініціював та впроваджував такі українознавчі видання:

1. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2003 – 2008, тома І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, ХІХ, ХХ, ХХІ (відповідальний редактор). Наукова вагомість і важливість Збірника була відзначена Вищою атестаційною комісією України – постановою Президії 2005 р. Збірник визнано фаховим з історичних та філософських наук;

2. Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної науково-практичної конференції 18-20 жовтня 2001 р. – К.: ННДІУ, 2001. – 242 с. (редактор-упорядник);

3. Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства: Бібліографічний покажчик тт. І – ХХ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2008. – 108 с. (упорядник);

4. Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Збірник наукових праць. – Львів: Сполом, 2006. – 458 с. (упорядник);

5. Науково-дослідний інститут українознавства: Довідник до 15-річчя діяльності. – К.: ННДІУ, 2007. – 216 с. (упорядник);

6. Науковий доробок учених Науково-дослідного інституту українознавства: бібліографічний покажчик праць 2000 – 2006 рр. – К., 2007. – 192 c. (упорядник);

7. Бібліографічний покажчик праць наукових співробітників та аспірантів Науково-дослідного інституту українознавства (2000 – 2006 рр.). – К., 2007. – 234 с. (упорядник);

8. Українознавство: Науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал: Бібліографічний покажчик (2001 – 2006 рр.). – К., 2007. – 168 с. (упорядник);

9. Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – 592 с.; 2008. – Кн. 2. – 220 с. (упорядник);

10. Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – ІV, 244 с. (упорядник).

Крім того, О.Б. Ярошинський є членом організаційного комітету НДІ українознавства з проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції українознавців. Зокрема, за його участі було успішно підготовлено і проведено шість конференцій (2001-2005, 2007, 2008 роки).

О.Б.Ярошинський входить до редколегії журналу “Українознавство”, керує роботою аспірантів. Нагороджений грамотою Київської міської державної адміністрації (2002), Почесною грамотою МОН України (2005), нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2007), нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2008). Стипендіат Кабінету Міністрів України (стипендія для молодих учених на 2008-2010 рр.).

Публікації:

 

 
© Всі права захищені
test