1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Турпак

 

Турпак Надія Василівна – провідний науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики, кандидат філософських наук. Сфера наукових інтересів: історія української філософії, філософія науки, екофілософія,етноантропологія, теоретико-методологічні проблеми української геополітики.

Публікації:

1. «Антропокосмізм та ідея ноосфери як регулятивні методологічні принципи сучасної екологічної культури науковця» // Наукові і освітянські методології та практики. – К.: Центр гуманітарної освіти НАН України, 2003. – С. 279-287,

2. «Еколого-космічний вимір філософської раціональності в контексті світоглядних і методологічних зрушень сучасності» // Sententiae: наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – 2004. – Спецвипуск № 1, «Проблеми раціональності» // Універсум. – Вінниця, – С. 104-111;

3. «Духовно-особистісний вимір концепції наукового етосу В. Вернадського» // Актуальні проблеми духовності. – Кривий Ріг, КДПУ, 2005, – Вип. 6. – С. 241-251,

4. «Нове розуміння випадковості та відповідальності в науковому етосі доби Постмодерну» // Sententia: наукові праці дослідників спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). – 2007. – Спецвипуск № 1, Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур // Універсум. – Вінниця, 2007. – С. 145-156 та інші.

 

 
© Всі права захищені
test