1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Калінкіна

 

Калінкіна Світлана Анатоліївна – старший науковий співробітник відділу. Досліджує проблему науково-методичного забезпечення викладання українознавства у ВНЗ.

Публікації:

1. Міняйло С. Податкова політика радянської влади в українському селі в умовах голоду 1932 – 1933 рр. // Чотирнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах6 Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 12 – 20 березня 2003 р. / За ред. В.В.Масненка. – Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2003. – 108 с.(С. 21-22)

2. Міняйло С. Податкові платежі українського селянства у другій половині 1930-х рр. // VI Всеукраїнська студентська наукова конференція „Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді”. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2004. – 471 с. (C. 160)

3. Міняйло С. Податкова реформа 1930 – 1932 рр.: причини та сутність. //Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Динаміка наукових досліджень 2004”. Том 7. Історія України. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 80 с. (С. 47-48)

4. Міняйло С. Податкова реформа 1930 – 1932 рр. в українському селі. // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В.Кульчицького, А.Г.Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2004. – Вип. 8. (Спеціальний: Матеріали V Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії). – 330 с. (С. 273-275)

5. Міняйло С. Податкова політика радянської влади в українському селі в умовах голоду 1932 – 1933 рр. // Вісник черкаського університету: Збірник наукових праць. Вип. 61. Серія історичні науки. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2004. – 176 с. (С. 146-150)

6. Міняйло С. Податкова політика радянської влади в українському селі у період розгортання суцільної колективізації // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В.Кульчицького, А.Г.Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2005. – Вип. 9. – 258 c. (С. 208-210)

7. Міняйло С. Основні положення податкової політики радянської влади в українському селі періоду колективізації. // Гуржіївські історичні читання. (Матеріали конференції, присвяченої 90-річчю від дня народження члена-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія). – Черкаси – Київ: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2006. – 247 с. (С. 186-191)

8. Міняйло С. Податкова політика радянської влади в українському довоєнному селі: історіографія 30 – 40-х рр. ХХ ст. // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В.Кульчицького, А.Г.Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького, 2006. – Вип. 10. – 383 c. (С. 74-76)

9. Міняйло С. Зміни в податковій політиці радянської влади в українському селі у другій половині 1930-х років. // Історичні записки: Збірник наукових праць. Вип. 12. Ч. 2. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2006. – 354 с. (С. 191-196)

10. Міняйло С. Зміни в податковій політиці радянської влади в українському селі у другій половині 1930-х років. // Матеріали Міжнародної наукової конференції викладачів „проблеми світового розвитку в історичному контексті”. 27 листопада 2006 року. – Луганськ, 2006. – 82 с. (С. 46-47)

11. Міняйло С. Особливості стягнення натурподатку в українському селі у другій половині 1930-х рр. // Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. С.В.Кульчицького, А.Г.Морозова. Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2008. – Вип. 12.

12. Міняйло С. «Навчально-методичне забезпечення українознавства у вищих навчальних закладах // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 124 – 125.

13. Міняйло С. Посилення податкового тягаря селянства УСРР під час проведення податкової реформи 1930 – 1932 рр. // Гуржіївські історичні читання. Збірник наукових праць. – Черкаси. – 2009. – С. 369 – 372.

14. Міняйло С. «Українознавчі центри ВНЗ України: мета завдання перспективи розвитку» // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К., 2009. – С. 248 – 250.

15. Міняйло С. Фіскальна політика радянського уряду і становище українського селянства у 30-х рр. ХХ ст. // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 82 – 84.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 
© Всі права захищені
test