1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Шкрібляк

 

 

Шкрібляк Петро Васильович – завідувач відділення "Філія “Гуцульщина”. Досліджувані проблеми: науково-дослідницька робота з етно-національних, освітянсько-культурних, природо-екологічних проблем Гуцульщини та Західноукраїнського регіону, впровадження та вдосконалення вивчення українознавства в навчально-виховних закладах. Має понад 200 доповідей і наукових повідомлень на науково-практичних конференціях, семінарах, ін. заходах, підготував та опублікував 3 книги, близько 70 статей у наукових збірниках та журналах і 50 в пресі. Є автором ряду проектів науково-практичних рекомендацій, що стосувались соціально-економічного і культурно-духовного розвитку Гуцульщини та Західноукраїнського регіону, несприйнятності проектів останніх років з адміністративно-територіальної реформи в Україні, прийняття і реалізація яких могли призвести до важких наслідків тощо.

Шкрібляк П.В. є членом Міжнародної науково-координаційної ради з проблем українознавства, ініціатором створення Асоціації органів місцевого самоврядування регіону Гуцульщини, веде роботу щодо налагодження співпраці з науковими, навчально-виховними закладами, органами освіти та місцевих владних структур з практичного втілення результатів досліджуваних проблем.

Публікації:

Книги.

1. Ватаманюк Д., Гапчук Я., Зеленчук В., Зеленчук І., Шкрібляк П. та ін. Верховино, світку ти наш. − Верховина: Гуцульщина, 2004. − 160 с.

2. Шкрібляк П. Гуцульська столиця. − Верховина: Гуцульщина, 2006. − 69 с.

3. Шкрібляк П. Наукова установа в Гуцульській столиці (Філія “Гуцульщина” НДІ українознавства Міністерства освіти і науки України). − Верховина: Гуцульщина, 2007. − 56 с.

ІІ. Статті в наукових збірниках, журналах та інших джерелах.

1. Шкрібляк П.В. Деякі питання перебудови в структурі освіти // Українознавство: стан, проблеми, перспективи розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної конференції. – Київ, 1993. − С.86-87.

2. Шкрібляк П.В. Природничо-математичний цикл навчальних предметів у національній освіті в Україні // Українознавство та проблеми інтеграції природничих знань в умовах сучасної школи. – Тернопіль, 1993. − С.10-11.

3. Шкрібляк П.В. Наукова установа на Гуцульщині // Гуцули Буковинського краю. – Вижниця, 1994. − С.47-49.

4. Шкрібляк П. Наукова установа на Гуцульщині // Гуцулія (США, Чикаго). − 1994-1995. − Т. ХХVІ (VІІ). −  Ч.2-3-4 (108-109-110). − С.9-10.

5. Шкрібляк П., Зеленчук І. Наукова установа у Верховині: Завдання і напрямки роботи // Гуцульська школа. − 1994. − № 2. − С.10-14.

6. Шкрібляк П., Зеленчук І. Українознавство в школах Гуцульщини (пам’ятки природи, архітектури та історії) // Верховинські вісті. – 1994. – 24 вересня.

7. Шкрібляк П., Зеленчук І. Українознавство в школах Гуцульщини (пам’ятки природи, архітектури та теорії) // Верховинські вісті. – 1994. – 27 вересня.

8. Шкрібляк П., Зеленчук І. Українознавство в школах Гуцульщини (пам’ятки природи, архітектури та історії) // Верховинські вісті. – 1994. – 1 жовтня.

9. Шкрібляк П. Вперше в Карпатах // Освіта. – 1994. – 16 лютого.

10. Шкрібляк П. Скільки образів у лиха // Освіта. – 1994. – 25 травня.

11. Шкрібляк П. Хоч проблем багато, але їх розв’язання необхідне // Верховинські вісті. – 1994. – 26 березня; 2, 12, 16 квітня.

12. Шкрібляк П. Йдучи на зустріч виборам // Верховинські вісті. 1994. – 12 лютого.

13. Шкрібляк П. Перша університетська установа на Гуцульщині започаткувала свою роботу // Гуцульщина. − 1995. − №1(43). − С.32-33.

14. Шкрібляк П. Філія “Гуцульщина” за два роки своєї роботи // Гуцульщина. − 1995. − №4(46). − С.14-16.

15. Шкрібляк П. Вшанування видатного земляка (До 100-річчя від дня народження суспільно-політичного діяча Гуцульщини – Степана Клачурака, Президента Гуцульської республіки 1919 р) // Гуцулія (США, Чикаго). − 1996. − ч. 2-3 (115-116). − С.11-12.

16. Шкрібляк П. Відродження доброї традиції // Гуцульський календар. − 1996. − С.15-16.

17. Шкрібляк П. Українознавство і Конституція України – двоєдина основа розбудови незалежної Української держави // Верховинські вісті. – 1996. – 12 вересня.

18. Шкрібляк П.В. Стан і проблеми впровадження та шляхи вдосконалення вивчення українознавства в навчально-виховних закладах Гуцульщини //  Українознавство в педагогічному процесі освітніх установ; за ред. Скульського Р., Костіва В. – Івано-Франківськ, 1997. − С.292-296.

19. Шкрібляк П.В. Стан, проблеми і напрями впровадження вивчення українознавства в школах Гуцульського регіону // Вісник Київського університету ім. Т.Шевченка «Українознавство». − Випуск 11. − К., 1997. − С.80-86.

20. Шкрібляк П. Наука, що вчить патріотизму // Вижницькі обрії. – 1997. – 19 липня.

21. Шкрібляк П. Їх вклад пам’ятають і шанують покоління // Верховинські вісті. – 1997. – 12 квітня.

22. Шкрібляк П. Конституція повинна захищати нас // Верховинські вісті. 1997. – 12 липня.

23. Шкрібляк П. Інтелігент – це не висока посада, а особистий стан душі // Верховинські вісті. 1997. – 15 серпня.

24. Шкрібляк П. Школа – родина в школі-садку // Обрій. 1997. – 10 травня.

25. Шкрібляк П. Проголошення Карпатської України – важлива історична подія // Гуцульський календар. − 1998. − С.28-30.

26. Шкрібляк П.В. Система природо-екологічної освіти та виховання – один з важливих чинників сталого розвитку // Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку: Збірник матеріалів Міжнародної наук.-практичної конференції, присвяченої 30-річчю Карпатського біосферного заповідника. − Рахів, 1998. − Том І. − С. 321-327.

27. Шкрібляк П. Розвиток творчих здібностей в учнівської молоді в процесі вивчення українознавства в регіональних умовах // Гуцульська школа. − 1998. − №1 − С. 59-60.

28. Шкрібляк П.В. Верховина (Історико-географічний нарис) //Туристичний довідник «Сільські садиби Гуцульщини». – Івано-Франківськ, 1998. − С. 19-20.

29. Шкрібляк П. На засіданні освітянської ради // Верховинські вісті. – 1998. – 2 жовтня.

30. Шкрібляк П. Минуле і сучасне села Ясенова // Верховинські вісті. – 1998. – № 41 (6152). – 9 жовтня.

31. Шкрібляк П. Йдучи на зустріч ІІІ тисячоліттю нової ери: підсумки, перспективи, проблеми // Обрій. – 1998. – № 37. – 17 жовтня.

32. Шкрібляк П. Річниця важливої події (До 150-річчя скасування панщини в Західній Україні) // Верховинські вісті. – 1998. – № 20 (6131) . – 15 травня.

33. Шкрібляк П. П’ятирічний рубіж Філії «Гуцульщина» (До 5-річчя її створення) // Верховинські вісті. – 1998. – № 36 (6147). – 4 вересня.

34. Шкрібляк П. Випускні роботи – важливий резерв поглиблення навчально-виховного процесу // Верховинські вісті. – 1998. – № 2 (11). – 2 жовтня.

35. Шкрібляк П. Нестало великого педагога. (Про життєвий і науковий шлях Мирослава Стельмаховича) // Верховинські вісті. – 1998. – № 1 (10). – 8 травня.

36. Шкрібляк П. Як все ж таки започаткувався і творився Закон «Про статус гірських населених пунктів в Україні» // Гуцульщина −  1999. − №2 − С. 14-17.

37. Шкрібляк П. На зустріч ІІІ тисячоліттю нової ери // Верховинські вісті. – 1999. –№ 1 (6164). – 1 січня.

38. Шкрібляк П. Система природо-екологічної освіти і виховання // Верховинські вісті. – 1999. – № 4 (6167). – 22 січня.

39. Шкрібляк П. Карпатська Україна. (До 60-річчя проголошення незалежності) // Верховинські вісті. – 1999. – 19 січня.

40. Шкрібляк П. Як і кому відстоювати незалежність, дбати про людину // Верховинські вісті. – 1999. – № 19 (6182). – 14 травня.

41. Шкрібляк П. Добра пам’ять про Петра Шекерика-Доникового // Верховинські вісті. – 1999. – № 20 (6183). – 14 травня.

42. Шкрібляк П. Захист матур у Ясенівській школі // Верховинські вісті. – 1999. – № 21 (6184). – 21 травня.

43. Шкрібляк П. Руйнівники української незалежної держави // Верховинські вісті. – 1999. – № 28 (6191). – 9 липня.

44. Шкрібляк П. Президент турбується про освіту // Верховинські вісті. – 1999. – № 35 (6298). – 27 серпня.

45. Шкрібляк П. Депортація: жовтневий більшовицько-радянський злочин 1947р. та його трагічні наслідки // Галичина. − 1999. − №180. – 13 листопада.

46. Шкрібляк П. Пам’ять бунтує: більше ніколи // Освіта. – 1999. – № 58-59 (479-480). – 8-15 грудня.

47. Шкрібляк П. 2000 рік – рік десятиріччя товариства «Гуцульщина» // Гуцульський календар. − 2000. – С. 25-27.

48. Шкрібляк П.В. Примножуючи спадщину // Гуцульщина; за ред. Шухевича В. − Видання 2. − Ч. 5. − Верховина, 2000. − С.323-324.

49. Шкрібляк П.В. Маловідома спадщина одержує своє висвітлення // Є.Гречук / Карпатські самоцвіти. − Івано-Франківськ, 2000. − С.3-6.

50. Шкрібляк П. Шестиріччя наукової установи на Гуцульщині // Верховинські вісті. – 2000. – № 21. – 19 травня.

51. Шкрібляк П. Від сільського вчителя до видатного провідника // Верховинські вісті. – 2000. – № 15. – 7 квітня.

52. Шкрібляк П. Верховино, світку ти наш // Верховинські вісті. – 2000. – № 35. – 28 серпня.

53. Шкрібляк П. Референдум – важливий засіб розвитку демократії // Верховинські вісті. – 2000. – № 6. – 11 лютого.

54. Шкрібляк П. Філія «Гуцульщина» // Київський інститут українознавства. − К., 2001. − С.121-127.

55. Шкрібляк П. Гуцульщина на старті нового тисячоліття // Гуцульський календар. − 2001. − С.48-51.

56. Шкрібляк П.В. Українознавство як науково-теоретична основа розбудови Української незалежної держави // Українознавство - наука самопізнання українського народу: Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції 18-20 жовтня 2001 року; за заг. ред. Кононенка П.П., наук. ред. Ярошенського О.Б. – К.: НДІУ, 2001. − С. 312-315.

57. Шкрібляк П. Гуцульщина на старті третього тисячоліття // Історія Гуцульщини, Т.ІV. − Л.: Логос, 2001. − С. 533-539.

58. Шкрібляк П.В. Матеріальна і духовна культура гуцулів у загальноукраїнському контексті: підсумки, сучасний стан, перспективи // Матеріали ХІ Гуцульського фестивалю, Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Криворівня-2001», міжнародної науково-практичної конференції «Відродження та розвиток матеріальної і духовної культури гуцулів». − Верховина, 2001. − С. 26-46.

59. Шкрібляк П. Українознавство в освітній програмі Гуцульщини // Директор школи. –2001. – № 5 (149).

60. Шкрібляк П. Семирічний доробок першої наукової установи на Гуцульщині // Верховинські вісті. – 2001. – 29 вересня.

61. Шкрібляк П. Відродження і розвиток Гуцульщини // Гуцульський календар. − 2002. − С. 44-45, 60-61.

62. Шкрібляк П. Історичні нариси: «Верховина», «Красноїлля», «Гуцульщина» // Карпатський довідник. − Снятин: Прут-Принт, 2002. − С. 22-24, 28-29.

63. Шкрібляк П. Природо-екологічна свідомість як важливий чинник збереження природного середовища в умовах Карпат: історія, сучасний стан, проблеми і перспективи // Гори і люди (у контексті сталого розвитку): Збірник матеріалів Міжнародної конференції, присвяченої Міжнародному року гір. – Рахів, 2002. − С. 219-228.

64. Шкрібляк П.В. Гуцульські фестивалі як важливий засіб відродження і збереження традицій, звичаїв і обрядів гуцулів // Гуцульщина. −  2002. − №1 − С. 25-26.

65. Шкрібляк П.В. Передмова до методичного посібника Зеленчука І.М. «Індивідуальні творчі роботи учнів навчальних закладів Гуцульщини». – Верховина, 2002. − С. 3-4.

66. Шкрібляк П.В. Стан, тенденції та перспективи розвитку освіти в регіоні Гуцульщини // Зб. наукових праць НДІУ.  Т.ІІІ / За ред. проф. Кононенка П.П. − К.: НДІУ 2003. − С. 97-103.

67. Шкрібляк П.В. Українознавство як науково-практична основа розбудови Української незалежної держави // Зб. наукових праць НДІУ.  Т. І. / За ред. проф. Кононенка П.П. – К.: НДІУ, 2003. – С.182-189.

68. Шкрібляк П. Десятиріччя наукової діяльності Філії «Гуцульщина»: підсумки, сучасний стан, проблеми і перспективи // Українознавство. –  2003. – ч.4(9). – С. 423-434.

69. Шкрібляк П. Карпатська конференція охорони довкілля // Верховинські вісті. – 2003. – № 23. – 4 червня.

70. Шкрібляк П. Невже такі дикі // Верховинські вісті. – 2003. – № 37. – 12 вересня.

71. Шкрібляк П. Невже такі дикі // Галичина. – 2003. – № 147. – 30 вересня.

72. Шкрібляк П. Куються кадри українознавства // Верховинські вісті. – 2003. – № 50. – 12 грудня.

73. Шкрібляк П. Щедрий ужинок гуцулів-українознавців. (До 10-річчя Філії «Гуцульщина») // Галичина. – 2003. – № 147. – 30 вересня.

74. Шкрібляк П. Петро Арсенич (До 70-річчя від дня народження) // Гуцульський календар. – 2004. – С. 35.

75. Шкрібляк П.В. Верховина // Верховинщина: загальні описи та історичні нариси про населені пункти району. – Верховина 2004. – С. 4-20.

76. Шкрібляк П., Сокол Г., Боднарук М. Верхній Ясенів // Верховинщина: загальні описи та історичні нариси про населені пункти району. – Верховина, 2004. – С.78-92.

77. Шкрібляк П.В. Стан, тенденції та перспективи розвитку освіти в регіоні Гуцульщини // Зб. наукових праць НДІУ.  Т. ІІ. / За ред. проф. Кононенка П.П. − К.: НДІУ, 2004. – С. 112-118.

78. Шкрібляк П.В. Гуцульські фестивалі у відродженні, розвитку та збереженні звичаїв і традицій // Криворівня: Збірник матеріалів Міжнародних наукових конференцій. – Івано-Франківськ, 2004. – С.84-88.

79. Шкрібляк П.В. 350-річчя Переяславської ради // Верховинські вісті. – 2004. – 23 січня.

80. Шкрібляк П.В. В горах красиво, але жити важко // Верховинські вісті. – 2004. – 7 травня.

81. Шкрібляк П. Філія «Гуцульщина» та її роль в суспільно-культурному розвитку краю // Верховинські вісті. – 2004. – 26 березня.

82. Шкрібляк П. Справжні ковалі перемоги // Гуцульський календар. – 2005. – С. 32-35.

83. Шкрібляк П.В. Регіональна самобутність Гуцульщини в загальноукраїнському контексті: історія, сучасний стан, перспективи і проблеми // Українознавство. –  2005. – Ч.1. –С.229-240.

84. Шкрібляк П.В. Стан, тенденції та перспективи розвитку освіти в регіоні Гуцульщини // Краєзнавство: Зб. праць наукового товариства ім. Т.Шевченка. – Косів, 2005. – С. 51-59.

85. Шкрібляк П.В. Наукова діяльність Філії «Гуцульщина» НДІУ // Зб. матеріалів ІІ Міжнародного наукового семінару «Кайндлівські читання», 28-29 травня 2005р. – Чернівці, 2005. – С. 175-180.

86. Шкрібляк П.В. Специфічні проблеми організації праці й життя людей в гірських умовах, їх взаємозв’язки з соціально-економічними етнокультурними та державотворчими процесами в регіоні // Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні та соціально-економічні аспекти збереження етнокультурної та історичної спадщини Карпат». – Рахів, 2005. – С. 19-33.

87. Шкрібляк П.В. Події на Гуцульщині в 1920 му році // Гуцульщина. – 2005. – №60. – С. 12-19

88. Шкрібляк П. Справжні ковалі перемоги // Гуцульський календар. – 2005. – С. 32-35.

89. Шкрібляк П. Специфічні проблеми організації праці та життя людей в гірських умовах Карпат, їх взаємозв’язки з соціально-економічними та державотворчими процесами в регіоні // Українознавство. –  2006. – Ч.І. – С. 289-294.

90. Шкрібляк П., Зеленчук І., Зеленчук Я. Верховинщина як центральний район Гуцульщини // Українознавство. –  2006. – Ч.І. – С. 205-212.

91. Шкрібляк П., Зеленчук І., Зеленчук Я. Визначні місця Верховинщини // Українознавство. –  2006. – Ч.2. – С. 201-206.

92. Шкрібляк П. Історія Гуцульщини ХІVVІІІ ст. у працях Івана Крип’якевича // Українознавство. – 2006. – Ч 2. – С. 93-97.

93. Шкрібляк П. Село Голови – один з центрів втілення ідей Івана Франка на Гуцульщині // Українознавство. –  2006. – Ч.3. – С. 325-329.

94. Шкрібляк П.В. Відродження і використання народної педагогіки в родинному вихованні // Морально-патріотичне виховання дітей і молоді. Етнографічні засади: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Снятин: Прут-Принт, 2006. – С. 168-174.

95. Шкрібляк П.В. Масова депортація із Західної України в 1947році // На перехрестях світової науки: Зб. матеріалів Міжнародної наукової конференції «Вікно в Європейську науку», 20-21 травня 2006 р. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 299-331.

96. Шкрібляк П. Село Голови – один з центрів втілення на Гуцульщині ідей Івана Франка // Гуцульщина. –  2006. – Ч. 4. – С. 10-14.

97. Шкрібляк П., Зеленчук І., Зеленчук Я. Верховинщина – центральний район Гуцульщини // Гуцульщина: український журнал всегуцульської єдності і відродження. Спецвипуск. – 2007. – Ч. 62. – С. 3-32.

98. Шкрібляк П., Зеленчук І., Зеленчук Я. Визначні місця Верховинщини // Гуцульщина: Український журнал всегуцульської єдності і відродження. Спецвипуск. – 2007. – Ч. 62. – С. 33-66.

99. Шкрібляк П.В. Наукова установа в «Гуцульській столиці» // Зб. наукових праць НДІУ. Том ХІV. / За ред. проф. Кононенка П.П. – К.: «Фоліос», 2007. – С. 108-134.

100. Шкрібляк П. Масова депортація із Західної України в 1947 році // Українознавство. – 2007. – Ч.3. – С. 73-77.

101. Шкрібляк П.В. Філія «Гуцульщина» // Науково-дослідний інститут українознавства: Довідник до 15-річчя діяльності. – К.: НДІУ, 2007. – С. 152-157.

102. Шкрібляк П.В. Масова депортація із Західної України в 1947р // Гуцульський календар. – 2007. – С.60-62.

103. Шкрібляк П.В. 160 років скасування панщини в Західній Україні // Ми - українці, ми – українські: Зб. матеріалів Буковинської науково-практичної конференції. – Чернівці, 2007. – С. 259-264.

104. Стеф’юк Д., Шкрібляк П., Ватаманюк Д. У фокусі регіон Гуцульщина // Гуцульський календар. – 2007. – С. 88-90.

105. Шкрібляк П.В. Голови, Яблуниця, Барвінково – цьогорічні ювіляри // Верховинські вісті. – 2007. – 26 січня.

106. Шкрібляк П. «То було пекло». Інтерв’ю до 60-річчя масової депортації із Західної України // Галичина. – 2007. – № 175-176 (3551-23552). – 22 листопада. – С.15.

107. Шкрібляк П.В. «То було справжнє пекло». Інтерв’ю до 60-річчя масової депортації із Західної України в жовтні 1947р. // Голос України. – 2007. – № 218 (4218). – 27 листопада. – С. 13.

108. Шкрібляк П.В. Скасування панщини 1848: його наслідки в наших краях // Гуцульський календар.. – 2008. – С.58-61.

109. Шкрібляк П. Село Голови – один з центрів втілення на Гуцульщині ідей Івана Франка // Нагуєвицькі читання-2007: Іван Франко і сучасна Україна: Зб. матеріалів Міжнародної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – С. 312-327.

110. Шкрібляк П. Масова депортація із Західної України 1947р. // Обрій. – 2008. – № 2.

111. Шкрібляк П. Філії «Гуцульщина» – 15 років // Верховинські вісті. – 2008. – № 36 (6671). – 5 вересня.

112. Шкрібляк П. Визволення без визволення (70-річчя входження Галичини, Рівненщини і Волині до складу УРСР) // Гуцульський календар. – 2009. – С. 68-69.

113. Шкрібляк П. 15-річчя наукової установи на Гуцульщині: передмови необхідності створення та основні аспекти роботи // Нагуєвицькі читання-2008: Іван Франко і новітнє українство: Зб. матеріалів Міжнародної конференції. – Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 161-178.

114. Шкрібляк П. Природо-екологічна свідомість як важливий чинник збереження природного середовища в умовах Карпат: історія, сучасний стан, проблеми і перспективи // Українознавство. –  2009. – №3. – С. 240-244.

115. Шкрібляк П.В. Українська земля, її природо-ландшафтні умови – важливі чинники виникнення становлення і розвитку суспільства та збереження його історико-культурної спадщини // Збірник наукових праць науково-дослідного інститут українознавства. Т.ХХVІ. / За ред. проф. Кононенка П.П. – К.: Рада, 2009. – С. 343-358.

116. Шкрібляк П. Конгрес українознавців // Верховинські вісті. – 2009. – 30 жовтня.

117. Шкрібляк П. Проблеми взаємозв’язку навчання і виховання, їх співмірності у навчально-виховному процесі в ЗНЗ України: історія, сучасний стан, проблеми та шляхи їх розв’язання // Українознавство. –  2010. – №1(34) – С. 111-117.

118. Шкрібляк П. Звільнення відбулося – поневолення продовжувалось // Верховинські вісті. – 2010. – № 13 (6752). – 26 березня.

119. Шкрібляк П. 20-річчя незалежності України // Гуцульський календар. – 2011. – С. 50-51.

 

 
© Всі права захищені
test