1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Склярова

 

 

Склярова Олена Миколаївна – молодший науковий співробітник відділу. Спеціалізується з проблем розвитку джерельної бази українознавства.

Публікації:

1.Симон Петлюра про економіку України // В 70-річчя паризької трагедії 1926 – 1936: Зб. матеріалів про відзначення 70-річчя загибелі Симона Петлюри / Упоряд.: Д.Михальчук, Д.Степовик. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1997. – С. 221 – 224.

2. До 110-річчя з дня народження Юрія Кондратюка // Українознавство – календар-щорічник. – 1996. – С.73 – 75.

3. Українські вчені у державному будівництві 1917 – 1920 рр. // Історія освіти, науки і культури в етапахнапрямках, школах, іменахМатеріали УІІ наук. конфмолодих вченихКиїв, 20 – 21 травня 1996 р. / АН Вищої школи України. Сектор історії освіти, науки і техніки. – К.: ТовариствоМіжнародна освіта”, 1997. – С. 45 – 47.

4. Губернські вчені архівні комісії в УкраїніКінець ХІХ – поч. ХХ ст.: українознавчий аспект діяльності // Українаукраїнціукраїнознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. праць. У 2-х част. – К.: НВЦ “Наша культура і наука”, 1999. – Ч. 1. – С. 87 – 93.

5. До проблем формування українознавства в ІІ пол. ХІХ ст. // Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичноїконференції “Стан, проблемиперспективи розвитку українознавства”. 18 – 20 жовтня 2001 р. – К., 2001. – С.96 – 99.

6. Видання археографічних та губернських вчених архівних комісій як джерельна база вивчення українознавства // Зб. наук праць НДІУ. Том ІІ. Українознавство в розбудовінаціональної освіти України ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку. – К., 2003.

7. Розділ 2. Документи та матеріали. // УкраїнознавствоНауковий бібліографічний довідник. – Т. 1. Частина 1. – БроваріУкраїнська ідея, 2002.

8. У співавторствіРозділ 4. Матеріали конференційкруглих столівсимпозіумів // Там же. – С. 221 – 295.

9. Склярова О.М. «Внесок наукових часописів ІІ половини ХІХ – початку ХХ ст. у пробудженні національної свідомості українського народу (на прикладі часопису «Київськастаровина» за 1905 р.» // «Зб. наук. праць НДІУ. Т.УІІ. – К.: Фоліант, 2005. – С.227 – 232.

10. Склярова О.М. «Українознавча спадщина археографічних комісій (ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.» // Українознавство. – 2004. – № 3 – 4. – С. 132 – 137.

11. Мовне законодавство в Україні та європейських державах колишнього СРСР (порівняльний аспект) // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т.ХІ. – С. 222-231.

12. Українознавча спадщина І.Франка (у співавторстві) // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 329 – 331.

13. Українські науковці у пробудженні громадянської самосвідомості українців // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Міленіум, 2004. – Т.ІІІ. – С. 279 – 284.


 

 
© Всі права захищені
test