1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 07

Публікації Гомотюк

 

Гомотюк Оксана Євгенівна – працювала в інституті на посаді провідного наукового співробітника до 31 грудня 2011 року. Доктор історичних наук, доцент. Спеціалізується в дослідженні: національно-визвольних змагань 1917–1921 рр., становлення і розвиток українознавчої науки і проблеми національної культури.

Публікації:

1. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті рр. ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 550 с.

2. Державотворчість української інтелігенції доби Центральної Ради// Інтелігенція і влада. Зб. наук. праць Одеського політехнічного університету. – Одеса, 2001. – С.189–193.

3. Українознавчі студії І.Я.Франка // Інтелігенція і влада . Громадсько-політичний науковий збірник Серія: історія. – Одеса, 2003. – Вип. 2. – С. 19–25.

4. Гомотюк О. Українознавчі дослідження Івана Франка // Українознавство. – 2003. – Число 2-3 (7-8). – С. 211–217

5. Роль М. Драгоманова у поширенні знань про український народ// Наукові записки Тернопдержавн. пед. університету . Серія: історія. – Тернопіль, 2003. – Вип. 3. – С. 246–251.

6. Наукове товариство імені Т. Шевченка – перший науковий осередок українознавства // Історичний журнал. – 2004. – № 5(11). – С. 64-73.

7. Українознавчі погляди Лесі Українки // Українознавство. – 2004. – Число 1-2. – С. 273–276.

8. Ідеї соборності в українознавчих дослідженнях на рубежі ХІХ – початку ХХ ст. // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 63–68.

9. Українознавчий доробок М. Максимовича // Наукові записки ТДПУ. Серія: історія. – 2004. – Вип. 2. – С. 13–20.

10. Громадянське суспільство очима М. Драгоманова // Українознавство у розбудові громадянського  суспільства // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 310–318.

11. Університети–– центри українознавчих досліджень. (Харківський університет у І пол. ХІХ ст.) // Наукові записки ТДПУ. Серія: історія. – Тернопіль, 2005. – С. 221–225.

12. Грушевський – фундатор наукового українознавства. // Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 16. Матеріали круглого столу , проведеного в Інституті історії України НАН України 10 листопада 2004 р. з нагоди 200-річчя від дня народження М. О. Максимовича. – К., 2005. – С. 288 – 312.

13. Історико-економічні дослідження І. Франка // Наукові записки ТНПУ. Вип. 2. – К., 2005. – С. 50–56.

14. Експорт більшовицького тоталітарного режиму в Україну та ідеологізація українознавства (1917–1920) // Наукові записки ТДПУ. Серія: історія. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3. – С. 47–52.

15. Співпраця української інтелігенції в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.) // Військово-науковий вісник. – Вип. 7. – Львів, 2005. – С. 46–56.

16. Наукове товариство імені Т. Шевченка у роки Другої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. За загред проф. М.Алексієвця. – Тернопіль: Вид – во ТНЛУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 233–236.

17. Повернення діячів еміграції як чинник піднесення науковості українознавства (середина 1920-х – поч. 1930-х рр.) // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 66–72.

18. Згортання українознавства в умовах утвердження сталінського тоталітарного режиму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія За загред проф. М. Алексієвця. – Тернопіль: Вид – во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2006. – Вип. 1. – С. 39–45.

19. Суперечливість політики «українізації» та її впливу на розвиток українознавства // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 127–134.

20. Здобутки міжвоєнного українознавства на теренах Західної України // Мандрівець. – 2006. ––№ 4. – С. 47–55.

21. Українознавчі вектори еміграційних досліджень у 20 – 30-х рр. ХХ ст. // Наукові записки ТНПУ. – Вип. 2. – Тернопіль, 2006. – С. 50–55.

22. Українознавчі дослідження в Одеському університеті // Наукові записки ТНПУ. Вип. 2. – Тернопіль, 2006. – С. 96–102.

23. Утворення Академії наук як координатора українознавчих досліджень. Сторінки історії // Зб. наук. праць. Вип. 22 / Відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К.: ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2006. – С. 63–75.

24. Внесок НТШ у розвиток мови // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2006. – Т. VIII. – С. 148–155.

25. Українознавство як світоглядний чинник утвердження соборності України // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2007. – Т. ХІV. – С. 135–151.

26. Методологічні аспекти дослідження становлення наукових засад українознавства (90 – ті рр. ХІХ – перша третина ХХ ст. // Зб. наук. праць НДІУ. На пошану професора Я. С.Калакури / за заг. ред. проф. П. П. Кононенка . Т. ХVІ. – К., 2007. – С. 53–67.

27. Михайло Грушевський – архітектор науки про українство // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 26–53.

28. Україна й українство як об’єкт наукових студій І. Франка // Мандрівець. – 2010. – № 5. – С. 34-41.

29. Основні вектори наукових студій українського етносу в умовах імперських політичних конструкцій (ХІХ ст.) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2010. – Вип. 2. – С. 19–30.

30. Підсумкове дослідження важливої історіографічної проблеми / Рецензія на монографію І. Мищака «Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 – початок 1950-х рр.): історіографія» / І. М. Мищак (наук. ред. Я. С. Калакура). – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – 509 с. // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 376–379.

31. Здобутки українознавства: історичні уроки // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 44–49.

32. Виклики сучасного світу: концепт психофілософського осмислення українського буття (Рецензія на монографію В. Сніжка) // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 325–329.

 

 
© Всі права захищені
test