1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 07

Публікації Краснодемська


Краснодемська Ірина Йосипівна – старший науковий співробітник відділу історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства, кандидат історичних наук. Спеціалізується на дослідженні внеску вчених української діаспори європейських країн в розвиток українознавства.

Публікації:

1. Діяльність українознавчих центрів західної діаспори в Європі (20–30-х рр. ХХ ст.) // Українознавство – наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-практичної конференції “Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства”. Київ, 18–20 жовтня 2001 р. – К.: НДІУ, 2001. – С. 101–108.

2. Науково-освітня діяльність української діаспори в Чехословаччині в 20 – 30 – х роках ХХ ст. // Українознавство. – 2002. – № 1–2. – С. 266–272.

3. Постать Івана Мазепи в дослідженнях вчених української діаспори (60–80-ті рр. ХХ ст.) // Іван Мазепа і Українська державність: Матеріали науково-практичної конференції 30 травня 2002 р. – К.: Вид. Центр “Просвіта”, 2003. – С.17–23.

4. Внесок вчених УВУ в Празі у розбудову національної системи освіти (Г. Ващенко, А. Волошин, С. Рудницький) // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2003. – Т. ІІ. – С. 218–228.

5. Розроблення українознавчої проблематики вченими УВАН // Українознавство. – 2003. – № 4. – С. 403–407.

6. Проблеми розбудови громадянського суспільства в дослідженнях українських вчених у США” // Зб. наук. праць НДІУ / За заг. ред. проф. П. П. Кононенка. Т.ІІІ. Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні. – К.: Міленіум, 2004. – С. 521–529;

7. Осередок українознавства у Мюнхені // Українознавство. – 2004. – № 1–2. – С. 424–431 (у співавторстві з Я. Калакурою).

8. Енциклопедія українознавства» в становленні та розвитку науки самопізнання» // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 107–111.

9. Внесок учених української діаспори в дослідження джерельної та історіографічної бази українознавства // Зб. наук. праць НДІУ. – К: Фоліант, 2005. – Т.VІІ. – С. 470–486.

10. Внесок учених української діаспори в становленні та розвиток українського мовознавства (ХХ ст.) // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 204–222.

11. Внесок вчених УВУ (1920–1930-ті рр.) в розробку українознавчих проблем // Тези Першої Міжнародної наукової конференції «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». – Львів, 2006. – С. 204–207.

12. Українознавча спадщина І. Франка // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 329–331.

13. Істина наука, породжена великою любов’ю до рідної землі й свого народу (до 75-річчя з дня народження відомого українського історика Любомира Винара) // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 38–40.

14. Проблеми теоретико-методологічних та історіософських засад українознавства в науковому доробку Ярослава Калакури // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Рада, 2007. – Т. XVІ. – С. 23–32.

15. Проблема української ментальності в дослідженнях вчених діаспори (20-60-і рр. XX ст.) // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2007. – Т. XVІІІ. – С. 523–537.

16. Внесок вчених української діаспори в дослідження джерельної та історіографічної бази українознавства (ХХ ст.) // Науковий вісник Українського університету. – Москва, 2008. – Т. ХІІІ. – С. 172–182

17. Історіографія розвитку українознавчої думки вчених української діаспори (ХХ ст.) // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 74–82.

18. Дослідження проблем державотворення та суспільного устрою України вченими української діаспори (20-60-ті рр. ХХ ст.) // Зб. наук. праць ННДІУ. – К., 2009. – Т. ХХV. – С. 115–135.

19. Внесок вчених української діаспори європейських країн у розвиток українознавства (20–60-ті рр. ХХ ст.): Автореферат дис. … канд. іст. наук. – К., 2010. – 20 с.

20. «…Хто розсуне полуди туман віковий, – і народ його знов стане зрячий…» (до 70 ліття Володимира Атаназійовича Качкана) // Українознавство. – 2010. ––.№ 4. – С. 95–97.

 

 
© Всі права захищені
test