1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Бевз


Бевз Тетяна Анатоліївна – працювала в інституті на посаді провідного наукового співробітника до 31 грудня 2011 року. Доктор історичних наук, доцент. Спеціалізується в дослідженні особливостей розвитку політичної думки в Україні ХХ ст., проблем української ментальності.

Публікації:

1. Між романтизмом і реалізмом (сторінки історії УПСР). – К., 1999. – 272 с.

2. Н. Я. Григоріїв – політик і вчений. – К.: ІММБ, 2003. – 284 с.

3. Українська державність: ідеологія, політика, практика (Система народоправства у теоретичних концепціях Н.Григорієва). – К., 2004. – 248 с.

4. Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія УПСР). – К., 2008. – 587 с.

5. Українська національна вдача (ментальність) у контексті досліджень українознавства // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2006. – Т. ХІ. – С.449–463.

6. Орієнтир історика – «це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати» (До 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка) // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 68–70.

7. Самостійницька модель державності: перший досвід утвердження ідеї // Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку. – К.: Парламентське видавництво, 2007. – С.156–177.

8. Склад і національні особливості держави в рецепції Н. Григорієва // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку. – К., 2007. – С. 527–538.

9. Олександр Стронін та його роль у становленні політичної науки в Україні // УІЖ. – 2007. – № 5. – С. 96–109.

10. Українська революція крізь призму Чотирьох Універсалів // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2007. – Т. ХV. – С. 275–285.

11. Концепт національного виховання у науковому доробку Н.Григор’єва // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 68–73.

12. Формування національної свідомості українця (на прикладі становлення світогляду Н.Григорієва) // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 122–130.

13. Феномен “української революції” в суспільно-політичній думці (спроба історико-політологічного аналізу) // Україна в революційних процесах перших десятиліть ХХ століття / Міжнародна науково-теоретична конференція 20-21 листопада 2007 р. та наукові дослідження. ––К.: ІПіЕНД, 2008. – С. 65–130.

14. Моделі української державності крізь призму політичної історії // Історичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 125–127.

15. «Українське питання» та спроби його розв’язання УПСР // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2008. – Т. ХХІІ. – С. 320–337.

16. Повалення самодержавства й досвід національного відродження на шляху республікансько-демократичних перетворень в Україні (березень 1917 – квітень 1918 рр.) // Суспільно-політичні трансформації в Україні: від задумів до реалій. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – С. 116–187.

17. Фракція українських есерів у Центральній Раді та Генеральному Секретаріаті: між конструктивністю і опозиційністю // УІЖ. – 2009. – № 2. – С. 106–122.

18. Соборність як складовий елемент української національної ідеї // Україна: від самобутності до соборності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю від дня заснування Національної академії наук України. – К., 2009. – С. 5–10.

19. Культура як фундаментальний структурний зріз суспільного життя // Культура України: цілісність у регіональній різноманітності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К.: ДАКККіМ, 2009. – С. 80–84.

20. Соборність і “регіоналізм” у контексті суспільно-політичної думки // Регіональні проблеми української історії. Збірник наукових праць Уманського державного педуніверситету. – Умань, 2009. – Вип. 1. – С. 5–17.

21. Діяльність Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 368–386.

22. Традиції народництва в Україні та їх роль у створенні Української партії соціалістів-революціонерів // Історичний журнал. – 2009. – №4. – С. 3–14.

23. Українські есери в пошуках компромісу між різними політичними силами в добу Директорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень м. І.Ф. Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2009. – Випуск 43. – С.162–189.

24. Пірамідальна будова суспільства у теоретичному вимірі О. Строніна // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – С. 396-411.

25. Формування законодавчої бази для розвитку туристичної галузі в Україні // Практика сучасного туризму: соціальна та економічна ефективність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КУТЕП, 2009. – С. 82-84.

26. Штрихи до формування світогляду В. Вернадського й аналіз «українського питання» в його житті й діяльності // Зб. наук. праць ННДІУ. – К., 2009. – Т. ХХV. – С. 135–151.

27. До історії взаємин Великого Учителя та Великого Учня (до історії стосунків О. Строніна та М. Драгоманова) // Зб. наук. праць ННДІУ. – К., 2009. – Т. ХХVІ. – С. 261–278.

28. Політична криза як наслідок протиріч і конфронтації політичних партій в Україні // ІХ науково-практична конференція «Людина і соціум в умовах глобальної кризи: погляд крізь призму суспільствознавства та богослов’я. – К.: НАУ, 2010. – С. 205–207.

29. Політичні партії як основа політичного простору демократичного суспільства // Наукові записки ІПІЕНД. – К., 2010. – Вип. 44. – С.116–126.

30. Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради // Регіональні проблеми української історії. Збірник наукових праць. Вип. 2. – Умань: ПП Жовтий, 2010. – С. 34–46.

31. Інструкція Тимчасового уряду як каталізатор боротьби за соборність етнічних українських земель // Історичний журнал. – 2010. – № 1-3. – С. 14–26.

32. Наука і «науковий світогляд» у дискурсі світобачення Володимира Вернадського // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – 2010. – Випуск 8. – Серія «Філософські науки». – С. 95-107.

33. Ідеї соціалізму і громадянського суспільства як ключові елементи теорії праці С. Подолинського (До 160-річчя від дня народження) // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 100–108.

 

 
© Всі права захищені
test