1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Токар


Токар Леонід Кирилович – очолював відділ історико-правових і теоретико-методологічних проблем українознавства до 1 серпня 2013 року, нині старший науковий співробітник того ж відділу. Кандидат історичних наук, доцент. Педагог з 25-річним стажем роботи у вищих навчальних закладах. Є членом Міжнародної науково-координаційної ради з проблем українознавства. Спеціалізується в дослідженні питань теорії, методології та історіософії українознавства, розробленні наукового інструментарію, концепцій та програм наукових досліджень.

Має біля 70 праць з українознавчої проблематики, серед яких концепції, навчальні програми і плани для середньої та вищої школи. Є автором і співавтором ряду оригінальних досліджень і публікацій в галузі історії, теорії, методології українознавства, в т.ч. і таких, що мають важливе значення для становлення українознавства як науки і навчальної дисципліни. В них розробляються концептуальні, теоретичні та методологічні засади українознавства, нові підходи до проблеми пізнання й самопізнання українського народу.

Публікації:

1. Українознавство: становлення та проблеми розвитку наукової системи // Українознавство. ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Харків. 26–29 серпня 1996. – К., 1997. – С. 24–30.

2. Історіографія українознавства як чинник становлення і розвитку наукової системи знань // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка. Серія “Українознавство. – Вип. ІІ. – К., 1997. – С. 19–24.

3. Проблеми теорії і методології українознавства у дослідженнях українознавців ХХ ст. // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. праць. У 2-хчаст. – К.: НВЦ “Наша культура і наука”, 1999. – Ч. 1. – С. 40–51.

4. Об’єкт і предмет українознавства // Українознавство. – 2001. – № 1. – С. 25–35.

5. Основа науки // Українознавство. Наук. бібліогр. довідник. – Т.1. –- Ч.1. – Бровари: Українська ідея, 2002. – С. 3–15.

6. Актуальні питання теорії та методології українознавства // Українознавство. – 2002. – № 1–2. – С. 36–43.

7. Досвід та уроки буття в самопізнанні та самотворенні українського народу // Українознавство. – 2002. – № 3. – С. 56–63.

8. Національна ідея як внутрішня сутність і самовираження нації // Українознавство. – 2002. – № 4. – С. 50–54.

9. Українознавство в розвитку національної освіти та виховання // Українознавство. – 2003. – № 1(6). – С. 173–176.

10. Чому українознавство необхідно розвивати як цілісну науку // Наука самопізнання народу: Зб. мат. і наук. праць на пошану 70-річчя акад. П.П.Кононенка. – К.: Веселка, 2002. – С. 70–79.

11. Громадянське суспільство: українознавчі виміри // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Міленіум, 2004. – Т. ІІІ. – С. 44–62.

12. Самоідентифікація в системі самопізнання й самотворення народу // Українознавство. – 2004. – № 1–2. – С. 164–169.

13. Зміст українознавства: системно-функціональний підхід до структурування знань // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Міленіум, 2005. – Т. IV. – С. 24–32.

14. Українознавство і побудова національної держави в Україні // Українознавець. – 2006. – Вип. ІІ. – С. 63–75.

15. Мова в самопізнанні й самотворенні українського народу // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2006. – Т. ІХ. – С. 25–37.

16. Науковий інструментарій українознавця. Українознавство; Україністика; Україніка; Зміст українознавства; Самопізнання // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 87–92.

17. Українознавство в змісті та структурі національної освіти // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 58–63.

18. Українознавство в період побудови незалежної української держави // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 78–88.

19. Статті до рубрики «Науковий інструментарій українознавця»: Концентри, Інтегративнфість, Історіософія українознавства // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 74–78.

20. Самопізнання як визначальний чинник розвитку українського народу // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Фоліант, 2007. – Т. XIV. – С. 45–56.

21. Українознавство і проблеми консолідації українського народу // Зб. наук. праць НДІУ. – К.: Рада, 2007. – Т. XVІІІ. – С. 35–48.

22. Статті до рубрики «Науковий інструментарій українознавця»: Закономірності та функції українознавства» // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 103–105.

23. Нові тенденції в суспільних процесах на початку ХХ ст. та їх осмислення в українознавчих дослідженнях // Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 76–80.

24. Досвід та уроки революційної доби (1917–920 рр.) у побудові незалежної Української держави // Українознавець. – 2008. – Вип. VII. – С. 60–67 та ін.

25. Деякі особливості розвитку українознавства в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 33–43.

26. Доба козаччина як об’єкт українознавчого дослідження // Зб. наук. праць НДІУ. – К., 2009. – Т. ХХIV. – С. 186–204 (1,25).

27. Українознавство і реформування змісту освіти в Україні // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 57–62.

 

 
© Всі права захищені
test