1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Газізова

 

Газізова Олена Олександрівна – працювала в інституті на посаді наукового співробітника до 18 травня 2013 року, кандидат історичних наук. Займалася дослідженням проблем викладання українознавства у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах, працювала над науковою темою «Українознавчі аспекти культурно-освітнього розвитку етнічних громад Криму (1991 – 2010 рр.)».

Публікації:

1. Газізова О. Національно-патріотичне виховання в системі школа-родина в Ялтинському навчально-виховному комплексі № 15 «гімназія-школа-садок» // Ученые записки. – 2008. – №29. – С. 29 – 32.

2. Газізова О. Етнонаціональна особливість сучасного Криму: українознавчий вимір // Збірник наукових праць ННДІУ. – К., 2009. – Т. ХХVІ. – С. 479 – 487.

3. Газізова О. Тенденції та перспективи розвитку національної освіти в Криму: українознавчий вимір // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 98 – 103.

4. Газізова О. Особливості національної та соціально-культурної ідентичності етнічних груп, домінуючих в Автономній Республіці Крим // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – К.:КУТЕП, 2010. – Випуск 8. – С. 301 – 313.

5. Газізова О. Особливості сучасного культурно-освітнього розвитку домінуючих в АР Крим національно-етнічних груп. // Полікультуротворча діяльність 2010: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 12-13 квітня 2010 р., Національний авіаційний університет / редколТюрменко І. І. та ін. – К.: Вид-во Нац. авіацун-ту «НАУ-друк», 2010. – С. 39 – 41.

6. Газізова О. Кримські татари в умовах інтеграції в український простір // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2010. – Вип. 48. – С. 437 – 446.

7. Газізова О. Діяльність політичних партій та громадських об`єднань у поліетнічному середовищі Криму // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 138 – 143.

8. Газізова О. Становлення і розвиток центрів українознавства в умовах поліетнічного середовища Криму кінця ХХ – початку ХХІ ст. // Українознавчий альманах. – 2010. – № 4.

 

 
© Всі права захищені
test