1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Волошина


Волошина Ганна Анатоліївна – аспірантка заочної форми навчання ННДІУВІ, викладач української мови та літератури Черкаського політехнічного технікуму. Досліджує значення періодичних видань у мовно-культурній ідентифікації українського суспільства.

Публікації.

1.Волошина Г.А. Українська мова як чинник збереження і піднесення української національної духовності та свідомості // Збірник наукових праць НДІУ. Том ХІV.– К., 2007. – С. 251–255.

2.Волошина Г.А. Перекладознавча дискусія на сторінках «Літературної України» (1970) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: «Рада», 2007. – Т.ХVII. – С.160–164.

3.Волошина Г.А. Питання культури мови на сторінках «Літературної України» (1963 – 1965 рр.) // Гуманітарний вісник. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – Число 11, т. 2. – С. 293–297.

4.Волошина Г.А. Питання культури мови на сторінках часопису «Українська мова і література в школі» (1960 – 1965 рр.) // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. – 2007. – Випуск 4. – С. 195 – 202.

5.Волошина Г.А. Висвітлення проблеми мовної освіти на сторінках періодики 60-х рр. ХХ ст. (на матеріалі журналу «Українська мова і література в школі»). // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: «Рада», 2008. – Т.ХІХ. – С.261–267.

6.Волошина Г.А. Значення збірника «Культура слова» в нормалізації української мови ХХ ст. // Гуманітарний вісник. – Черкаси: ЧДТУ, 2008. – Число 12, т. 2. – С. 22–26.

7.Волошина Г.А. Мовна освіта в Україні у 90-х рр. ХХ ст. (за матеріалами періодики) // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009.) – С. 79 – 81.

8.Волошина Г.А. Норма як категорійне поняття: філософсько-лінгвістичний аналіз // Українознавство. – 2009. – №3. – 180 – 185.

9.Волошина Г.А. Культура мови: філософські параметри поняття // Українознавство. – 2010. – № 1. – С.127 – 130.

 

 
© Всі права захищені
test