1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Чмільова

 

Чмільова Світлана Віталіївна – молодший науковий співробітник відділу української філології. Аспірантка денної форми навчання ННДІУВІ, займається дослідженням культурного розвитку сучасного українського села.

Публікації.

1. Бушин М.І., Мальцева (Чмільова) С.В. Школа як осередок духовного життя села у 90-х роках ХХ ст. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 27. Вип. 14. Історичні науки. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003. – С. 145 – 150.

2. Бушин М.І., Мальцева (Чмільова) С.В. Особливості перебудови діяльності клубних установ у сільській місцевості (1990 – 2000 рр.) // Український селянин: Зб. наук. пр. / За ред. С.В. Кульчицького, А.Г. Морозова. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2004. – Вип. 8 (Спеціальний: Матеріали V Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії). – С. 317 – 319.

3. Чмільова С.В. Інновації в сільській школі в період демократизації та їх значення для духовного розвитку учнів / С.В. Чмільова // Вісник Черкаського університету. Вип. 84. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси: Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2006. – С. 161–166.

4. Чмільова С.В. Культурний розвиток національних меншин в українському селі в 90-ті роки ХХ ст. / С.В. Чмільова// Український селянин : Зб. наук. пр. : Матеріали VІ Всеукраїнського симпозіуму з проблем аграрної історії, присвяченого 100-й річниці початку земельної реформи / За ред. А.Г. Морозова. – Черкаси : Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2006. – Вип. 10. – С. 181 – 184.

5. Чмільова С.В. Значення бібліотеки для культурного розвитку села в період демократизації / С.В. Чмільова // Українознавство. – 2006. – №2(19). – С. 231-233.

6. Чмільова С.В. Бібліотека на селі як один із доступних засобів самоосвіти (на прикладі 90-х років ХХ ст.) / С.В. Чмільова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. ХІV. – С. 328 – 332.

7. Чмільова С.В. Художня самодіяльність на селі: форми, тенденції, недоліки (1990-ті рр. ХХ ст.) / С.В. Чмільова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. XVII. – С.442-450.

8. Чмільова С.В. Кадрове забезпечення галузі культури в сучасному українському селі / С.В. Чмільова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. XХV. – С. 337-347.

 

 
© Всі права захищені
test