1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Безсмертна

 

Філатова Наталія Сергіївна – молодший науковий співробітник відділу української філології. Досліджує філософські та лінгвоукраїнознавчі аспекти комунікації в Інтернеті.

Публікації:

1. Безсмертна Н. С. Функціонування складносурядних речень з єднальними сполучниками у художніх та фольклорних текстах // Збірник наукових праць НДІУ. Том ХVІІ. – К., 2007. – С. 343 – 351.

2. Безсмертна Н. С. Сучасний стан телебачення для дітей та юнацтва і його вплив на формування мовної особистості. // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 50 – 52.

3. Безсмертна Н. С. Вінграновський М. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С. 43 – 46.

4. Безсмертна Н. С. Широков В. А. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С. 330 – 331.

5. Безсмертна Н. С. Стилістичне функціонування антонімів у поезії Миколи Вінграновського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХХ. – С. 250 – 257.

6. Безсмертна Н. С. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. XXIV. – С. 372 – 380.

7. Безсмертна Н. С. Філософські та лінгвальні аспекти комунікації в Інтернеті та їх зв’язок із системою знань про Україну (на прикладі поняття «менталітет») // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 52 – 54.

8. Безсмертна Н. Українська національна ідея: філософські та лінгвальні параметри поняття (на матеріалі інтернет-комунікації) // Українознавство. – 2009. – Число 3. – С. 176 – 179.

9. Безсмертна Н. С. Лінгвістична та філософська параметризація поняття «менталітет» / «ментальність» (на матеріалі інтернет-комунікації) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХVІ. – С. 418 – 427.

 

 
© Всі права захищені
test