1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Карпенко

 

Осадча Наталія Сергіївна – науковий співробітник відділу української філології. Займається проблемою реалізації навчальної, розвивальної і виховної функції рідної мови у підручниках для ЗНЗ, дослідженням питання української мови як одного з чинників національної консолідації, вивченням питання функціонування української мови в закладах інтернатного типу та дитячих дошкільних установах.

Публікації.

1.Карпенко Н. С. Анкетування як метод соціолінгвістики (на матеріалах опитування школярів Полтавщини) / Н. С. Карпенко // Українознавство. –– 2005. –– № 2. –– С. 90 – 93.

2.Карпенко Н. С. Українська мова в середовищі іноземців» (на прикладі ісламського суспільно-культурного центру «Арраід») / Н. С. Карпенко // Українознавство. –– 2005. –– № 3. –– С. 165 – 167.

3.Карпенко Н. С. Українська мова у внутрішкільному управлінні / Н. С. Карпенко // Українознавство. –– 2005. –– № 4 –– С. 101 – 103.

4.Карпенко Н. С. Мова як засіб консолідації // Зб. наук. пр. НДІУ // Н. С. Карпенко – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. IX. – С. 103 – 107.

5.Карпенко Н. С. Мова з погляду філософських парадигм // Зб. наук. пр. НДІУ. На пошану проф. С. Я. Єрмоленко /Н. С. Карпенко –– К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. –– Т. XVII. –– С. 76 – 85.

6.Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: зб. матеріалів / [за ред. А. Ю. Пономаренко] –– К.: НДІУ, 2006. –– 96 с.

7.Карпенко Н. С. Порівняльний аналіз лінгвістичних та філософських джерел. Особливості визначення терміну мова / Н. С. Карпенко // Українознавство. –– 2007. –– № 1 –– С. 190 – 193.

8.Пономаренко А. Ю., Карпенко Н. С., Білоус-Копкова О. В. .Навчально-методична література з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: Бібліографічний покажчик. – К.: НДІУ, 2007. – 80 с.

9.Карпенко Н. С. Особливості класичного підходу до дослідження феномену мови // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 158 – 161.

10. Карпенко Н. С. Реалізація психологічної складової у підручниках з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів (на прикладі підручників для 5 класу) / Н. С. Карпенко – К., 2009. – Т. XXV. – С. 297 – 306.

11. Карпенко Н. С. Можливості побудови анкети в соціолінгвістиці (на прикладі анкети для вихованців закладів інтернатного типу) / Н. Карпенко // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 103 – 107.

12. Карпенко Н. С. Роль мови в системі чинників консолідації українського суспільства // Сьогодення українського мовного середовища. Вип. 2. – К., 2010. – С. 58-67.

13. Тези доповіді Карпенко Н. С. «Мова як засіб національної самоідентифікації українців» // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції 29 – 31 березня 2006 р. – К. – Т. 3. – С. 41 – 42.

14. Тези доповіді Карпенко Н. С. Реалізація психологічної складової у підручниках з рідної мови для ЗНЗ // Українська освіта у світовому часопростоі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ,21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – 400 с.

 

 
© Всі права захищені
test