1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Кравченко

 

Кравченко Оксана Василівна – працювала в інституті на посаді наукового співробітника до 1 червня 2012 року. Досліджувала історію шкіл українознавства за кордоном, змістове наповнення підручників з української мови для шкіл діаспори як засобу формування української мовної ідентичності.

Публікації:

1.Кравченко О. В. Проблеми мовної стійкості сучасної молоді // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 280 – 282.

2.Кравченко О. Взаємозв’язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України // Українознавство. – 2008. – Число 1. – С. 282 – 286.

3.Кравченко О. В. Етикетні формули звертання в офіційному спілкуванні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Т. ХVІІ. – С. 232 – 240.

4.Кравченко О. З історії розвитку шкіл українознавства в США // Українознавство. – 2009. – Число 2. – С. 287 – 291.

5.Кравченко О. Круглий стіл-презентація «Мова. Інформація. Соціум» // Українознавство. – 2009. – Число 2. – С. 166.

6.Кравченко О. Мова творів О. Гончара у сприйнятті сучасного школяра // Українознавство. – 2008. – Число 1. – С. 210.

7.Кравченко О. Мовна стійкість сучасної молоді // Українознавство. – 2007. – Число 4. – С. 216 – 220.

8.Кравченко О. В. Підручники з української мови як елемент рідномовної освіти за кордоном // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХV.

9.Кравченко О. В. Просвітницька діяльність українських громад США і становлення українознавчої освіти за кордоном // Український вимір. Випуск 8. – Чернігів, 2009. Т. 2. – С. 175 – 178.

10. Кравченко О. В. Розвиток українського шкільництва у Польщі / Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХІІІ. – С. 465 – 477.

11. Кравченко О. В. Тези доповіді «Взаємозв’язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України» // Друга міжнародна науково-практична конференція «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті». Тези доповідей. – Львів, 2008. – С. 226 – 228.

12. Кравченко О. В. Українське шкільництво в Росії як фактор збереження і розвитку етнічної самосвідомості українців: Материалы VІІІ Международного семинара «Украина в мировом культурном пространстве» 12 – 16 мая 2008 года. Под ред. Т. Н. Лебединской и А. Н. Карова. – СПб., 2009. – С. 210 – 217.

13. Кравченко О. В. Школи українознавства в аспекті розвитку і збереження українознавчої освіти за кордоном // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 195 – 197.

14. Кравченко О. Школи українознавства у світлі діяльності українських громадських організацій Великобританії // Українознавство. – 2009. – Число 4. – С. 292 – 294.

15. Кравченко О. В. Школи українознавства: з минулого в сьогодення // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. XXVI.

16. Кравченко О. В. Школи українознавства й освітня діяльність громадських організацій української діаспори: Наукове видання. – К.: ННДІУ, 2009. – 56 с.

17. Кравченко О.В. Кононенко П. П. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С.125 – 127.

18. Кравченко О.В. Ажнюк Б.М. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С.11 – 12.

19. Кравченко О.В. Коваль А. П. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С.123 – 125.

20. Кравченко О.В. Коптілов В.В. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С.128 – 129.

21. Кравченко О.В. Костенко Л. В. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С.129 – 132.

22. Кравченко О.В. Потебня О.О. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. . – С.216 – 221.

23. Кравченко О.В. Розумний Я.Г. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С.228 – 229.

24. Кравченко О.В. Тютюнник Г.М. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. – К., 2008. – С.228 – 229.

 

 
© Всі права захищені
test