1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 07

Публікації Чемеркін


Чемеркін Сергій Григорович – працював в інституті на посаді старшого наукового співробітника до 31 грудня 2011 року, кандидат філологічних наук. Працює у відділі стилістики та культури мови Інституту української мови Національної академії наук України, в ННДІУ працював за сумісництвом.

Є автором монографії «Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньоструктурні процеси», а також співавтором колективних монографій, серед яких «Культура мови на щодень», «Українська мова» (серія «Najnowsze dzije języków słowiańskich»), «Довідник з культури мови», «Українська лінгвостилістика ХХ – початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела», «Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція)», «PROМова, або Де ми помиляємося», автор статей довідника «Українські мовознавці та письменники-мовотворці» та енциклопедії «Українська мова».

У колі наукових інтересів – вивчення інтра- та екстралінгвальних процесів української мови в Інтернеті.

Публікації.

1.Чемеркін С. Українська наукова мова: програма спецкурсу для аспірантів // Українознавство. — №1. — 2010. — С. 50-52 (співавт.: Пономаренко А. Ю., Кравченко О. В.)

2.Чемеркін С. Українська наукова мова. Типова програма кандидатського іспиту з української мови (за професійним спрямуванням) // Вивчаємо українську. — 2010. — №16-18. — С. 76-77 (співавт. Гриценко П. Ю., Єрмоленко С. Я., Пономаренко А. Ю)

3.Чемеркін С. Проблема норми у нелінійній організації тексту в інтернет-комунікації // Соціолінгвістичні студії. — К., 2010. — С. 197-200.

4.Чемеркін С. Нелінійна організація тексту в Інтернеті: стан і перспективи // Сьогодення українського мовного середовища. Вип. 2. — К., 2010. С. 153-157.

5.Чемеркін С. До питання про порушення мовної норми в Інтернеті // Наукові записки. Серія «Філологічна». Вип. 17. — Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2010. — С. 405-410.

6.Чемеркін С. Матеріали до словника нових слів і значень (слова з прикладкою Інтернет) // Лексикографічний бюлетень. — 2009. — Вип. 18. — С. 191-212.

7.Чемеркін С. Концепція електронного підручника з української мови на українознавчій основі // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Третього Міжнародного конгресу. — К., 2009. — С. 363-366.

8.Чемеркін С. Стилістика гіпертексту // Мовознавство. — №5. — 2009. — С. 79-87.

9.Чемеркін С. Чи є Інтернет засобом масової інформації? // Культура слова. — Вип. 71. — 2009. — С. 101-104.

10. Чемеркін С. Зміна визначальних ознак стилів та жанрів сучасної української мови у цифровому середовищі // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Сер.: Філологічні науки. — Вип. 20. — Кам’янець-Подільський, 2009. – С. 703-705.

11. Чемеркін С. Українська мова на веб-сторінках лідерів українського Інтернету // Українознавство. — №2. — 2009. — С. 162-166.

12. Чемеркін С. Репрезентативність гіпертексту у функціонально-стильових різновидах української мови в Інтернеті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Вип. XIX. — К., 2009. — С. 111-116.

13. Чемеркін С. Українська мова в караоке // Сьогодення українського мовного середовища. — К., 2008. — С. 208-212.

14. Чемеркін С. Ефект усної комунікації в мові Інтернету // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологічна». Вип. 9. — Острог, 2008. — С. 340-349.

15. Чемеркін С. Публіцистичний стиль української мови в Інтернеті: диференційні ознаки // Українознавство. — №4. — 2008. — С. 220-224.

16. Чемеркін С. Елементи техно у креолізованому художньому тексті // Мовознавство. — №4-5. — 2008. — С. 64-71.

17. Чемеркін С. Модифікація ознак сакрального стилю в Інтернеті  Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологічна». Вип. 10. — Острог, 2008. — С. 176-184.

18. Чемеркін С. Нерівномірність жанрової репрезентації офіційно-ділового стилю у Всесвітній мережі // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Вип. №8. — 2008. — С. 386-390.

19. Чемеркін С. Трансформації розмовного стилю в інтернет-комунікації // Мовознавство. — №4-5. — 2007. — С. 64-71.

20. Чемеркін С. Українська мова в Інтернеті (визначальні ознаки) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Т. XVII. — К., 2007. — С. 273-280.

21. Чемеркін С. Інтернет-комунікація: релевантні та нерелевантні ознаки // Лінгвостилістика: об’єкт — стиль, мета — оцінка. Зб. наук. праць, присвячених 70-річчю від дня народження С. Я. Єрмоленко. — К., 2007. — С. 367-372.

22. Чемеркін С. Українська мова в електронних бібліотеках // Українська освіта в світовому часопросторі. Матеріали Другого Міжнародного конгресу. — К., 2007. — С. 530-531.

23. Чемеркін С. Нове життя епістолярного жанру // Культура слова. — Вип. 68-69. — 2007. — С. 58-61.

 

 
© Всі права захищені
test