1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Пономаренко

 

Пономаренко Ангеліна Юріївна – завідувач відділу української філології, кандидат філологічних наук. У колі її наукових інтересів – мова в системі українознавства, реконструкція фразеологічної картини світу в різних типах сучасних словників, моніторингові дослідження в українознавстві, методика викладання українознавства.

Публікації:

1. Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю. та ін. Розділ 4. Українознавчий зміст підручників з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів // Українознавство ХХІ століття: виміри розвитку: Монографія. – К.: ННДІУ, 2009. – С. 210-255 (колективна монографія).

2. Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2005. – 392 с. (конспект лекцій).

3. Збірник вправ з української орфографії та пунктуації для слухачів факультету довузівської підготовки / Укл. Л.М. Двірна, А.Ю. Пономаренко, Л.М. Сидоренко. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – 195 с.

4. Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: Збірник / Авт. колектив: С.Я. Єрмоленко, А.Ю. Пономаренко, С.А. Яременко та ін. – К.: НДІУ, 2006. – 96 с.

5. Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю. Творець «Книги буття українського народу». – К.: НДІУ, 2007. – 40 с.

6. Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі: Ілюстративний матеріал / Упор. С.А. Яременко, А.Ю. Пономаренко. – К.: НДІУ, 2005. – 16 с.

7. Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю., Михайлич О.В. Навчальна програма дисципліни «Українознавство» // Програма навчання слухачів Українського народного університету МАУП / За заг. ред. В.А. Гайченка. – К.: МАУП, 2005. – С. 19-36.

8. Кононенко Т., Пономаренко А., Хоменко О., Касян Л. Українознавчі засади філології. Навчальна програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти (Проект) // Українознавство. – № 3. – 2007. – С. 116 – 127.

9. Методика викладання українознавства: Програма навчального курсу / Розробники: С.І. Ковпік, А.Ю. Пономаренко. – Кривий Ріг, 2008. – 18 с.

10. Пономаренко А.Ю., Ярошинський О.Б. Програма вступного іспиту з українознавства для аспірантів // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 171-176.

11. Українознавство: Навчальна програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. П.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко, Л.К. Токар. – К.: Міленіум, 2005. – 36 с.

12. Українознавство: Програма навчальної дисципліни для непрофільних спеціальностей вищих навчальних закладів / П.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко. – К., 2009. – 24 с.

13. Українознавство: Програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко, Л.К. Токар. — К.: НДІУ, 2008. — 44 с.

14. Українознавчі засади філології: Програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. Т.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко, О.А. Хоменко, Л.Г. Касян. — К.: НДІУ, 2008. — 44 с.

15. Гриценко П.Ю., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Чемеркін С.Г. Українська наукова мова. Типова програма кандидатського іспиту з української мови (за професійним спрямуванням) // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2010. – № 16 – 18. – С. 76 – 77.

16. Кононенко П., Кононенко Т., Пономаренко А. Українознавство. Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.12. // Українознавство. – 2010. – № 3. – С. 108 – 114.

17. Пономаренко А., Чемеркін С., Кравченко О. Українська наукова мова. Програма спецкурсу для аспірантів // Українознавство. – 2010. – № 1. – С. 50 – 52.

18. Чемеркін С.Г., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Шляхова В.В. Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція). – К.: ВБ «Максимум», 2010. – 56 с.

19. Практикум з українського правопису / Уклад. А.Ю. Пономаренко, А.В. Гривко, Л.Г. Касян. – К.: НДІУ, 2006. – 56 с.

20. Українознавчі засади філології: Методичні рекомендації до модульного контролю для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. А.Ю. Пономаренко, О.А. Хоменко. – К.: НДІУ, 2008. – 20 с.

21. Українознавчі засади філології: Практикум для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. А.Ю. Пономаренко, О.А. Хоменко. – К.: НДІУ, 2008. – 64 с.

22. Мова в системі українознавства: Дидактичний матеріал для слухачів курсів підвищення кваліфікації / Укл. А.Ю. Пономаренко, П.П. Кононенко та ін. – К.: Міленіум, 2005. – 142 с.

23. Навчально-методична література з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів: Бібліогр. покажчик / Укл. А.Ю. Пономаренко, Н.С. Карпенко, О.В. Білоус-Копкова. – К.: НДІУ, 2007. – 80 с.

24. «Українознавство»: Науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал: Бібліографічний покажчик (2001-2006 рр.) / Упоряд. П.П. Кононенко, О.Б. Ярошинський, А.Ю. Пономаренко. – К.: НДІУ, 2007. – 168 с.

Наукові статті

1. Горенко Л.І., Пономаренко А.Ю. Нові грані українсько-російської наукової та культурної співпраці. // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 342-349.

2. Єрмоленко С.Я., Яременко С.А., Пономаренко А.Ю. Самопізнання через мову // Дивослово. – 2005. – Число 10.

3. Пономаренко А. «Як я люблю оці години праці» // Українознавство. – 2009. – Число 1. – С. 54 – 55.

4. Пономаренко А. Культуромовна особистість учителя-словесника як проблема наукової дискусії // Українознавство. – 2009. – Число 1. – С. 300 – 302.

5. Пономаренко А. Мовознавчі погляди Івана Франка в рецепції сучасних дослідників // Українознавство. – № 3. – 2007. – С. 174 – 180.

6. Пономаренко А. Перспективи розвитку української фразеографії // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2009. – Т. 23. – С. 224-228.

7. Пономаренко А. Підвищення кваліфікації з українознавства в новій освітній парадигмі (на прикладі досвіду Чернівецької області) // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 142-149.

8. Пономаренко А. Роль демінутивних та аугментативних компонентів у формуванні фразеологічного значення // Збірник наукових праць НДІУ. Т. ХІ. – К., 2006. – С. 198 – 203.

9. Пономаренко А. Ю. Моніторинг якості сучасних підручників для загальноосвітніх шкіл (досвід країн пострадянського простору) // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Третього Міжнародного конгресу (м. Київ, 21 – 22 жовтня 2009 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Кн. 1. – С. 294 – 296.

10. Пономаренко А. Ю. Проблеми навчально-методичного забезпечення шкільного курсу української мови // Українська освіта у світовому часопросторі: матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 422 – 424.

11. Пономаренко А., Яременко С. «Всі мови – цвіт душі, корона, доля, дух і честь народів» // Дивослово. – 2006. – № 1. – С. 59.

12. Пономаренко А.Ю. «Не міряйте безмірного безкраїм…»: Життєвий вибір Світлани Єрмоленко // Збірник наукових праць НДІУ. Том ХVІІ. – К., 2007. – С. 14 – 34.

13. Пономаренко А.Ю. NYELV ÉS OKTASÁS, або чи заговорять українською учні-угорці? // Українознавство. – 2005. – Число 3. – С. 151-155.

14. Пономаренко А.Ю. Внесок А. Г. Погрібного до встановлення концепції «Мова як українознавство» // Збірник наук. праць НДІУ. – 2008. – Т. 22. – С. 231 – 237.

15. Пономаренко А.Ю. Декодування Шевченкових текстів у працях А. Мойсієнка // Слово Т.Г. Шевченка в полікультурному середовищі: Матеріали конференції 27-28 квітня 2006 року. – Сімферополь: НАТА, 2006. – С. 140-147.

16. Пономаренко А.Ю. Концепція «Мова як українознавство»: етапи становлення // Українознавство. – 2008. – Число 1. – С. 205-209.

17. Пономаренко А.Ю. Концепція «Мова як українознавство»: штрихи до історії // Сьогодення українського мовного середовища: Зб. праць. – К., 2008. – С. 143-150.

18. Пономаренко А.Ю. Майстерність учителя-словесника в педагогічній спадщині В. Сухомлинського // Ученые записки Крымского республиканского института последипломного педагогического образования. – 2006. – №5. – С. 29-32.

19. Пономаренко А.Ю. Мовні пріоритети молодих літераторів // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 181-182.

20. Пономаренко А.Ю. Мовотворчість Юрія Федьковича: українознавчий вимір // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2006. – Т. VІІІ. – С. 369-373.

21. Пономаренко А.Ю. Перекладацькі та мовотворчі аспекти творчості Ю. Федьковича // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. – Черкаси: ЧДТУ, 2005. – С. 394-395.

22. Пономаренко А.Ю. Проблеми української мови та рідномовної освіти в рецепції Миколи Костомарова // Збірник наукових праць НДІУ. – Том ХVІІ. – К., 2007. – С. 327 – 333.

23. Пономаренко А.Ю. Соціолінгвістичний «майстер-клас» у Львівському національному університеті // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 187-189.

24. Пономаренко А.Ю. Структурні моделі фразеологізмів із демінутивним та аугментативним компонентом // Гуманітарний вісник ЧДТУ. – 2006. – Т. 2.—Ч. 10. – С. 353-357.

25. Пономаренко А.Ю. Українознавчі напрямні сучасної мовної освіти // Збірник наукових праць НДІУ. Том 6. – С. 142-146.

26. Пономаренко А.Ю. Українські мовознавці в Санкт-Петербурзі: спроба ретроспекції // Материалы Международного семинара «Украина в мировом культурном пространстве». – С.-Пб., 2009. – С. 217-228.

27. Пономаренко А.Ю. Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 244-248.

28. Пономаренко А.Ю. Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи // Збірник наукових праць НДІУ. Том ХІІІ.– К., 2007. – С. 258-264; Українознавець. – 2007. – Вип. № 3. – С.85 – 89.

29. Пономаренко А.Ю. Фразеологія О. Гончара // Рідний край. – 2008. – № 1. – С. 113-114.

30. Пономаренко А.Ю. Художнє моделювання дійсності засобами фразеології (на матеріалі творів В. Шевчука) // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2006. – Т. Х. – С. 283-288.

31. Пономаренко А.Ю., Костянтинова С.В., Яременко С.А. Українська мова як дискурс і історія // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 101-104.

32. Пономаренко А.Ю., Яременко С.А. Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики // Українознавство. – 2005. – Число 4. – С. 36-38.

33. Чемеркін С., Єрмоленко С., Пономаренко А., Шляхова В. Концепція електронного підручника з української мови на українознавчій основі // Українознавство. – 2009. – Число 3. – С. 168 – 175.

 

Статті в довіднику

1. Пономаренко А.Ю. Гребінка Є.П. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С. 60 – 62.

2. Пономаренко А.Ю. Єрмоленко С.Я. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С. 86 – 89.

3. Пономаренко А.Ю. Іваницька Н.Л. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. – С.106.

4. Пономаренко А.Ю. Калашник В.С. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С. 108 – 110.

5. Пономаренко А.Ю. Мельничук О.С. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.166 – 168.

6. Пономаренко А.Ю. Німчук В. В.// Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.183 – 185.

7. Пономаренко А.Ю. Піскунов Ф. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. –С.208 – 209.

8. Пономаренко А.Ю. Погрібний А.Г. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.214 – 216.

9. Пономаренко А.Ю. Прадід Ю.Ф. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. – С. 221 – 223.

10. Пономаренко А.Ю. Радевич-Винницький Я.К. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С. 224 – 225.

11. Пономаренко А.Ю. Сімович В.І. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С. 250 – 253.

12. Пономаренко А.Ю. Скрипник Л.Г. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С. 260 – 261.

13. Пономаренко А.Ю. Степаненко М.І. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.273 – 275.

14. Пономаренко А.Ю. Ужченко В.Д. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.293 – 294.

15. Пономаренко А.Ю. Федькович Ю. А. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008.– С. 303 – 308.

16. Пономаренко А.Ю. Чабаненко В.А. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.315 – 317.

17. Пономаренко А.Ю. Чапленко В.К. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.312 – 315.

18. Пономаренко А.Ю. Шевченко Т.Г. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. –С. 324 – 327.

19. Пономаренко А.Ю. Шевчук В.О. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. –С.327 – 330.

20. Пономаренко А.Ю., Карпенко Н.С. Коцюбинський М.М. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.135 – 137.

21. Пономаренко А.Ю., Карпенко Н.С. Метлинський А.Ю. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. 169 – 171.

22. Пономаренко А.Ю., Любарська Л.В. Верхратський І.Г. // Українські мовознавці та письменники-мовотворці: Довідник. — К., 2008. — С.38 – 40.

 

Тези

Пономаренко А.Ю. Роль письменника в утвердженні престижу української мови // Гуманітарні проблеми становлення сучасного фахівця: Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – К., 2006. – C. 40-41.

 
© Всі права захищені
test