1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Таровська


Таровська Олена Андріівна – працювала в інституті на посаді наукового співробітника до 31 липня 2013 року. Працювала над проблемами методології українознавства, філософії освіти і виховання, моніторингу якості освіти.

Публікації.

1. Таровська О.А. Проблеми дослідження релігійно-філософського синкретизму ранніх форм гностичної свідомості. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Філософія. Політологія. 2000. В.31. с.7677.

2. Таровська О. Науково-освітній досвід НДІ українознавства як предмет наукового осмислення.// Українознавство. – 2003. – Ч.2 – 3 (7 – 8). – с.73 – 74.

3. Таровська О. Філософсько-психологічні підстави використання теорії українознавства як філософії освіти в Україні // Українознавство. – 2003. – Ч.4 (9). – С.129 – 131.

4. Таровська О. Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті // Українознавство. 2005. Ч.4 (17). С. 229233.

5. Таровська О. Аналітичні розмисли над результатами опитування учнівської молоді щодо якості отримуваної освіти. // Українознавство – Ч.3, 2007. – С.58–59.

6. Таровська О. Методологічні розвідки: становлення теорії концентрів як генетичного засновку українознавчих міждисциплінарних досліджень. // Українознавство – Ч.3, 2007. – С.66.

7. Таровська О. Про результати опитування викладачів ЗНЗ щодо впливу стилю і методів управління освітою на вирішення завдань української освіти. // Українознавство – Ч.4, 2007. – С.109–112

8. Таровська О.А. До проблеми електронного забезпечення викладання основ філософії в школі. // Збірник наукових праць НДІУ. – К.,2007 – Т.XVIII. – С.231–238.

9. Кононенко Т.П., Таровська О.А. Відчуття себе: наукові засади та перспективи відділу філософсько-психологічних проблем українознавства. // Збірник наукових праць НДІУ. – К.,2007 – Т.XІV. – С.38–44.

10. Таровська О.А. Вплив музичної освіти Павла Тичини на його поетичну творчість. // Збірник наукових праць НДІУ.– К.,2007 – Т.XІV. – С.295–305.

11. Таровська О.А. Теорія концентрів – основний чинник визначення предметного поля українознавства як науки. // Українознавство – Ч.1, 2008. – С.91–94

12. Кононенко Т., Дідух Л., Терлецький В., Таровська О., Мартинюк А. Українознавство ХХІ століття – філософія нового, відкриття та винахідництва // Українознавство – №4 – 2008 – С.132–140.

 

 
© Всі права захищені
test