1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота лип. 11

Публікації Терлецький


Терлецький Віталій Михайлович старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики. Викладач філософії, перекладач гуманітарної літератури з німецької мови. Сфера наукових інтересів: метафізика, німецька класична і сучасна філософія, переклад.

Публікації.

1. Поняття «a priori» в філософії до Канта // Вісник Міжнародного Соломонового університету. — К., 2002. — № 8/2002. — С. 161–169.

2. Трансцендентальна філософія і онтологія // Кантівські студії 1999. — К.: Тандем, 2002. — С. 200–211.

3. Феноменологічна концепція Apriori // Феноменологія і гуманітарне знання. — К.: Тандем, 1998. — С. 107–113.

4. Н. Гартман — погляд на історію філософії крізь призму апорії // Філософські читанні пам’яті Павла Копніна (4–5 жовтня 1997 р.). — К., 1997. — С. 107–113.

5. Apriori як проблема трансцендентальної філософії І. Канта. Доповідь. Міжнародна конференція «Трансценденталізм та емпіризм: можливі альтернативи». Київ, 23 травня 2005р.

Переклади:

1. Класики політичної думки. — К.: Тандем, 2002. — С. 11–34, 35–53, 329–347. (Статті про Платона, Аристотеля, І. Канта).

2. РьодВ. Свобода і людська гідність. Спроба актуалізації Кантового вчення про свободу. (Оприлюднена доповідь). — К., 2000.

3. Корет Э. Основы метафизики. — К.: Тандем, 1998. — 248 с.

4. Переклад із німецької, вступна стаття, коментарі і примітки до твору І.Канта «Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука». К.: ППС-2002, 2005. – С. 178+LIV. (Вступна стаття – с. 1LIV; коментарі і примітки – с. 117–176).

5. Переклад українською мовою твору Д. Генріха «Свідоме життя. Дослідження відношення суб’єктивності та метафізики». (Наразі перекладено 3,8 умов. друк. арк.).

 

 
© Всі права захищені
test