1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Шостак

 

Шостак Маргарита Василівна – старший науковий співробітник відділу української етнології. Спеціалізується на проблемах походження Києво-Руської держави.

Публікації:

1. Шостак М.В. Важливість утворення Києво-Руської держави для національної культури та необхідність осягнення цих етнодержавотворчих процесів в українській освіті // Україна – Етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства. – К., 2006. – С. 218-220.

2. Шостак М.В. Відображення в українській історіографії ролі Київської Русі у становленні державності ХХ ст. // Українознавство. – 2006. – №2. – С. 253–261.

3. Шостак М.В. Утворення Києво-Руської держави в праці П. Толочка “Київська Русь” у контексті українознавства // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2006. – Т. ХІІ. – С. 383–389.

4. Шостак М.В. Утворення Києво-Руської держави та етнокультурні процеси в праці В.Д. Барана “Історичні витоки українського народу” // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2007. – Т. ХІV. – С. 356–362.

5. Шостак М.В. Концепція формування Київської Русі в праці Омеляна Пріцака “Походження Русі. Стародавні скандинавські джерела (крім саг)” // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2007. – Т. ХV. – С. 270–274.

6. Шостак М.В. Державотворча концепція утворення Київської Русі Михайла Грушевського та її оцінка у працях його послідовників – Івана Крип’якевича, Мирона Кордуби та Стефана Томашівського // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 277–279.

7. Шостак М.В. Кость Гуслистий та Микола Петровський про становлення Київської Русі як “спільний початковий період” історії українців, росіян та білорусів // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 258–262.

8. Шостак М.В. Дослідження основних концепцій походження Київської Русі – важливий предмет в національній освіті України // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого міжнародного конгресу (м.Київ, 25-27 жовтня 2007 р.) – К., 2007. – Кн. 1. – С. 568–569.

9. Шостак М.В. Проблема становлення Київської Русі в працях українських науковців (1900–1930-х рр.) // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. ХХІ. – С. 181–193.

10. Шостак М.В. Норманська теорія походження Київської Русі та антинорманізм у працях українських науковців доби незалежності // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. ХХІІ. – С. 289–295.

11.Шостак М.В. Основні концепції походження Київської Русі в праці М. Брайчевського “Походження Русі” // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого міжнародного конгресу (м.Київ, 25-27 жовтня 2007 р.) – К., 2008. – Кн. 2. – С. 204–205.

12.Шостак М.В. Утворення Києво-Руської держави в працях співробітників Науково-дослідного інституту українознавства МОН України // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 219–225.

13. Шостак М. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах.– Вип. 2.–К., 2010.–318 с.– С. 142-145.

14. Шостак М. Стан наукового опрацювання утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях ХХ – початку ХХІ ст. // Українознавство. – 2010. – № 2. – С.204-209.

15. Шостак М. Проблема утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях ХІІ – ХІХ століть // Українознавство. – 2010. – № 3. – С.189-192.

16. Шостак М. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ-ХХІ ст. – К., ННДІУ. – 2011. – 142 с.


 

 
© Всі права захищені
test