1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Кононенко П.П.

Бібліографічний покажчик (2005–2010 рр.) друкованих праць проф., акад. Кононенка П.П.

Монографії:

1. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм. Монографія. – К.: Міленіум, 2005. – 358 с.

2. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: МАУП; Міленіум, 2006. – 356 с.: іл.

3. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта у світовому просторі. – К., Товариство «Знання» України, 2007. – 591 с.

4. Кононенко П.П. Українська національна ідея: Проблема методології. – К.: НДІУ, 2008. – 152 с.

5. Кононенко П.П. Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – 400 с.

6. Кононенко П.П. Слово до читача // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – С. 4-7.

7. Кононенко П.П. Українська земля і люди у світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації та культурі // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – С. 8-51.

8. Кононенко П.П. Україна – нація, держава // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – С. 184-307.

9. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Природа – релігія – філософія – мистецтво // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – С. 308-327.

10. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Україна – ментальність, доля // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – С. 362-372.

11. Кононенко П.П. Україна, світове українство – історична місія // Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2008. – С. 391-399.

Науково-методичні розробки:

1. Українська мова. Посіб., у співавторстві, – Либідь, 1991, 1992.

2. Дніпрова хвиля. Хрестоматія з української літератури, – К.: Освіта, 1992.

3. Українська література другої половини ХІХ–ХХ ст. Підр., – К.: Вища школа, 1993.

4. Корінь і крона. Посіб. – К.: Вища школа, 1993.

5. «Українознавство». Посіб. – К.: Заповіт, 1994.

6. Українознавство. Підр. – К.: Либідь, 1996.

7. Українська література для ХІ кл. – К.: Тов. «ЛДЛ», 19998.

8. Українська література для Х кл. – К.: Тов. «ДЛД», 2000 р.

9. Українська література у портретах і довідках: Давня література ХІХ ст.: Довідник / Редкол.: С.П.Денисюк, В.Г.Дончик, П.П.Кононенко та ін. – К.: Либідь, 2000. – 360с.

10. Українська література: Хрестоматія для учнів 10 класу середніх загальноосвітніх шкіл. – К.: ЛДЛ, 2003.

11. Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2005. – 392 с.

12. Кононенко П.П., Сніжко В.В., Кононенко М.П. Україна: природа, людина, екологія: Методичний посібник. – К.: Міленіум, 2005. – 98 с.

13. Мова в системі українознавства: Дидактичний матеріал для слухачів курсів підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. А.Ю. Пономаренко, П.П. Кононенко, С.Я. Єрмоленко, С.В.Костянтинова, С.А. Яременко. – К.: Міленіум, 2005. – 142 с.

14. Українська література в системі українознавства: Посібник / За заг. ред. Кононенка П.П.; Укл.: Денисюк С.П., Кононенко П.П. – К.: ЛДЛ, 2005. – 248 с.

15. Українознавство: Навчальна програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / Укл. П.П.Кононенко, А.Ю.Пономаренко, Л.К.Токар. – К.: Міленіум, 2005. – 36 с.

16. Українська література: Хрестоматія: Для учнів 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів / За ред П.П. Кононенка, Є.В.Федоренка. – К.: Міленіум, 2005. – 1264 с.

17. Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Міленіум, 2006. – 872 с.

18. Українознавство: Науковий бібліографічний довідник / Укл. П.П. Кононенко, Л.К. Токар. – К.: НДІУ, 2006. – Т. 1. – Ч. 2: Загальні українознавчі джерела. – 250 с.

19. Кононенко П. П., Козлов А. В. Ковпік С. І. Українознавство у старшій школі. – К.: Акцент, 2007. – 196 с.

20. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українознавство XXI століття: Проблеми методології і шляхи їх розв'язання. – К., 2008. – 40 с.

Програми для навчальних закладів:

1. Програма з української літератури для середньої загальноосвітньої школи. – К., 1992.

2. Програма з українознавства для середніх навчальних закладів. – К., 1998.

3. Програма з українознавства для 1 -12 класів. Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України. К., 2000 – 47 с.

4. Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець». – К.: Українське агентство інформації та друку «РАДА», 2008. – 28 с.

5. Кононенко П.П., Присяжна Т.М. Українознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи. – К.: Українське агентство інформації та друку «РАДА», 2008. – 48 с.

6. Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В. Українознавство. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 класи. – К.:Українське агентство інформації та друку «РАДА», 2008.– 56 с.

Програми підвищення кваліфікації працівників галузі освіти:

1. Концепції, програми з українознавства. – К., 1996.

2. Програма з українознавства для вищих навчальних закладів. – К., 1996.

3. Українознавчі засади філології: Програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / укл. П.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко, О.А. Хоменко, Л.Г. Касян. – К.: НДІУ, 2008. – 44 с.

4. Українознавство: Програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти / укл. П.П. Кононенко, Т.П. Кононенко, А.Ю. Пономаренко, Л.К. Токар. – К.: НДІУ, 2008. – 44 с.

Публікації у науковому громадсько-політичному культурно-мистецькому релігійно-філософському педагогічному журналі «Українознавство»:

1. Українознавство ІІІ тисячоліття. // Українознавство. – 2001. – Ч.І. – С.4-9.

2. Українознавство – наука любові, етики, життєдіяльності. // Українознавство. – 2001. – №1. – С.35-50. (у співавторстві з Т.П.Кононенком).

3. ХХІ століття: ідея і воля єдності. // Українознавство. – 2002, №1-2.

4. Кононенко П.П. Українознавство – наука самопізнання українського народу. // Українознавство. – 2002, №1-2.

5. Акт 30 червня 1941 року в історії і сучасності. // Українознавство. – 2002, №1-2.

6. Шлях до щастя: самопізнання, закон і свобода. // Українознавство. – 2002, №3.

7. Українознавство: проблеми методології. // Українознавство. – 2002, №4.

8. Правда історії – проблема методології. // Українознавство. – 2002, №4 (у співавторстві з Т.П.Кононенком).

9. Мова і майбутнє України // Українознавство. – 2003. – Число 1 (6). – С. 3-9; Число 2-3 (7-8). – С. 4, 15-16.

10. Бобровиччина –дзеркало всеукраїнської землі // Українознавство. – 2003. – Число 2-3 (7-8). – С. 50-61.

11. Українська освіта і наука на сучасному етапі: проблеми і перспективи // Українознавство. – 2003. – Число 1 (6). – С. 69-75.

12. Г.С.Сковорода – приятель мудрості українського терену. На пошану 280-ї річниці з дня народження // Українознавство. – 2003. – Число 1 (6). – С. 40-43.

13. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 6-34.

14. Кононенко П.П. Про поданий депутатом Верховної Ради України О.О. Морозом проект «Закону України про внесення змін до Закону України «Про мови в Українській РСР» // Українознавство. – 2005. – № 1. – С. 128-131.

15. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 6-50.

16. Кононенко П.П. «Я так люблю її – мою Україну убогу!» // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 65-68.

17. Кононенко П.П. У світі довкола конгресу // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 146-149.

18. Кононенко П.П. Микола Луків // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 209.

19. Кононенко П.П., Ярошинський О.Б., Пономаренко А.Ю. «Українознавство»: Алфавітний покажчик // Українознавство. – 2005. – № 3. – С. 276-291.

20. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Українознавство. – 2005. – № 2. – С. 6-20.

21. Кононенко П.П. До книги добра // Українознавство. – 2005. – № 2. – С. 22.

22. Кононенко П.П. На лінії рідних сердець // Українознавство. – 2005. – № 2. – С. 170-175.

23. Кононенко П.П. Революція – це універсальний процес! // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 6-10.

24. Кононенко П.П. Мова і майбутнє народу // Українознавство. – 2005. – № 4. – С. 17-26.

25. Кононенко П.П. Пісня Борислава Степанюка // Українознавство. – 2005. – № 2. – С. 52.

26. Кононенко П.П., Калакура Я.С., Панчук М.І. Національна ідея покликана консолідувати українську націю (Памяті І.Ф.Кураса) // Українознавство. –2005. – № 4. – С. 322-325.

27. Кононенко П.П., Кононенко Т. П. Вірити в силу духу і в свій народ // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 6-24.

28. Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 8-28.

29. Кононенко П.П. «Свою Україну любіть!» // Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 6-24.

30. Кононенко П.П. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 6-16.

31. Кононенко П.П., Лукашенко В.В. Загальнодержавна сертифікація рівнів володіння українською мовою – пріоритетний напрямок мовної та всієї освіти в Україні // Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 188-194.

32. Кононенко П.П., Кононенко Т. П. Шлях до великої мети (до 60-ліття Валерія Володимировича Сніжка) // 2006. – № 3. – С. 46-49.

33. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Не час розпрягати коней! // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 6-9.

34. Кононенко П.П. Науковий інструментарій українознавця // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 54-55.

35. Кононенко П.П. Поезії // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 337-339.

36. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 6-17.

37. Кононенко П.П., Калакура Я.С. Дослідник української соборності (або ідентичності) та міжнаціональної згоди (До 70-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності М.І. Панчука) // Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 23-25.

38. Кононенко П.П. Україна і Європа // Українознавство. – 2007. – № З. – С. 6-12.

39. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 25-28.

40. Кононенко П.П. Українознавство – інтелектуальна молитва за Україну // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 28-32.

41. Кононенко П.П. Українознавець Іван Огієнко – з когорти Атлантів // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 8-13.

42. Кононенко П.П. Вибух болю, іронії, гніву // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 13-17.

43. Кононенко П.П. Коли серце мудре, а розум добрий // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 18-20.

44. Кононенко П.П. Підсумки та перспективи першого (2006) і другого (2007) міжнародних конгресів «Українська освіта у світовому часопросторі» // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 22-44.

45. Кононенко П.П. Поезії // Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 326-328.

46. Кононенко П.П. Українська національна ідея: Проблема методології // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 6-14.

47. Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 171-182.

48. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Про створення Міжнародного українського ліцею // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 184-186.

49. Кононенко П.П. Українська національна ідея: Проблема методології // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 6-37.

50. Кононенко П.П. Вибрані поезії із книги «Голоси в пустелі» // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 38-59.

51. Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 73-84.

52. Кононенко П.П., Присяжна Т.М. Програма для ЗНЗ «Українознавство» (1– 4 класи) // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 85-102.

53. Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В. Програма для ЗНЗ «Українознавство» (5 – 12 класи) // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 103-121.

54. Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Програма навчальної дисципліни «Українознавство» для ВНЗ // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 122-130.

55. Кононенко П.П. Концепція національної системи освіти // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 131-136.

56. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державного виховання // Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 137-157.

57. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Це потрібно не мертвим – це потрібно живим! // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 6-13.

58. Кононенко П.П. Лист сину Сашку // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 14.

59. Кононенко П.П. Матеріали всеукраїнських читань, присвячених пам’яті Анатолія Погрібного. Провісник нової світоглядної парадигми // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 16-18.

60. Кононенко П.П. Грузія: «Лише боротись – значить жить!» // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 156-161.

61. Кононенко П.П. Зустріч з мудрістю // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 196-198.

62. Кононенко П.П. Камо грядеши?.. // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 199-201.

63. Кононенко П.П. «Будеш батьку панувати, доки живуть люди!» // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 201-205.

64. Кононенко П.П. Українська земля і люди у світовому часопросторі. Українці у світовій цивілізації та культурі // Українознавство. – 2008. – №4. – С. 10-30.

65. Кононенко П.П., Ренке Т.Л. Микола Зінчук – людина, яка присвятила життя казці // Українознавство. – 2008. – №4. – С. 114-118.

66. Кононенко П.П. Яблунево-Цвітно // Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 293-296.

67. Кононенко П.П. Яблунево-Цвітно // Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 293-296.

68. Кононенко П.П. Степан Бандера – людина, революціонер, мислитель-стратег. Уроки життєдіяльності // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 6-21.

69. Кононенко П.П. Українці і євреї: стан, проблеми, перспективи взаємовідносин // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 22-24.

70. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Великий предтеча // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 25-28.

71. Кононенко П.П. Гей, літа орел! Гей, літає сизий… // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 28-33.

72. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українознавство в системі освіти (Доповідь на науково-практичній конференції за участю членів Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури, державотворення. 23 квітня 2009 р. (м. Київ) // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 8-19.

73. Кононенко П.П. Теорія і практика Петра Сікорського // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 42-44.

74. Кононенко П.П. Ще раз про українознавство – науку про Україну й українство, їх пізнання, самопізнання, самотворення // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 8-28.

75. Кононенко П.П. Вступне слово до доповіді Міністра освіти і науки України І. Вакарчука. На шляху реформ // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 121.

76. Кононенко П.П. Нашій Альма-матер – Шевченковому університету – 175 років // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 120.

77. Кононенко П.П. Українство у світовому часопросторі // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 8-23.

78. Кононенко П.П. Третій міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому часопросторі»: Доповідь // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 24-27.

79. Кононенко П.П., Ренке Т.Л. Реалії та перспективи української політики очима експерта // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 224-227.

80. Кононенко П. Українська національна ідея: Проблема методології // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 6-14.

81. Кононенко П.П., Касян Л.Г., Семенюченко О.В. Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець» // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 171-182.

82. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Про створення Міжнародного українського ліцею // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 184-186.

83. Кононенко П. Українська освіта: проблема реформи // Українознавство. – 2010. – № 1 (34). – С. 8-24.

84. Кононенко П. Науково-технічний рівень часів Київської Русі і Козаччини // Українознавство. – 2010. – № 1 (34). – С. 191-195.

85. Кононенко П., Ренке Т. Проект потрібний і можливий // Українознавство. – 2010. – № 1 (34). – С. 236-243.

86. Кононенко П. Підсумки роботи за 2005-2010 роки. Проблеми, завдання, перспективи діяльності колективу Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України // Українознавство. – 2010. – № 2 (35). – С. 8-17.

87. Кононенко П. Символ волі народної // Українознавство. – 2010. – № 2 (35). – С. 18.

88. Кононенко П. Освітнє середовище закордонних українських навчальних закладів // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 8-10.

89. Кононенко П. Українознавство – історична категорія у контексті світового значення // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 44-50.

90. Кононенко П., Кононенко Т., Пономаренко А. Українознавство. Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 09.00.12 // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 108-114.

91. Кононенко П. А чи з неба гроші? // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 267-269.

92. Кононенко П. Рецензія на навчально-виховний посібник Л.Чолану «Уроки з народознавства в 1-4 класах» // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 269-270.

93. Кононенко П. Дорогою пророків // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 275-280.

94. Кононенко П. Перспективи розвитку українського світу // Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 9-20.

95. Кононенко П. Вітання учасникам конференції // Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 20-31.

96. Кононенко П. Українознавство у світовому гуманітарному просторі. Роль вітчизняних і зарубіжних вищих навчальних закладів у розвитку українознавства // Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 31-37.

97. Кононенко П., Ренке Т. Інтерв’ю з Яремою Гояном // Українознавство. – 2010. – № 4 (37䀩. – С. 90-95.

98. Кононенко П., Пономаренко А. 50-річний ювілей Всеук䑀аїнського товариства «Україна-Світ» // Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 97-100.

99. Кононенко П. Про новий проект Закону України «Про мови в Україні» // Українознавство. – 2010. – № 4 (37). – С. 218-225.

100. Кононенко П. Українознавство в українському світі: досвід, проблеми, перспективи // Програма Міжнародної науково-практичної конференції Українознавство у світовому гуманітарному просторі. – 2010, 21-22 жовтня.

101. Кононенко П. Невичерпна історія любові. – Українки в історії: нові сторінки. – К., – Либідь. – 2010. – С. 7-9.

102. Кононенко П. Наталія Руденко: «Ми – нова школа». – К., – Либідь. – 2010. – С. 154-158.

Публікації у Збірнику наукових праць НДІУ:

1. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2005. – Т. ІV. – С. 7-23.

2. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2005. – Т. V. – С. 7-33.

3. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2005. – Т. VІ. – С. 7-26.

4. Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2005. – Т. VІІ. – С. 7-12.

5. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови. Генези, проблеми, перспективи. Історична місія // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. VІІІ. – С. 7-97.

6. Кононенко П.П. Про поданий депутатом Верховної Ради України О.О. Морозом проект «Закон про внесення змін до Закону України «Про мови в Українській РСР» // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. Х. – С. 8-15.

7. Кононенко П.П. Мова і майбутнє народу // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. ІХ. – С. 9-25.

8. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Україна // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. ХІ. – С. 7-35.

9. Кононенко П.П. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і світі // Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2006. – Т. ХІІ. – С. 7-30.

10. Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. XIІІ. – С. 8-51.

11. Кононенко П.П. «Свою Україну любіть!» // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. ХІV. – С. 7-38.

12. Кононенко П.П. Поклик душі – відродження історичної правди // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. ХV. – С. 6-11.

13. Кононенко П.П. Життєвий шлях Ярослава Калакури як подвижництво в ім'я розквіту України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант»,. – Т. ХVІ. – С. 6-11.

14. Кононенко П.П. Світлана Єрмоленко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. ХVІІ. – С. 7-13.

15. Кононенко П.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – Т. ХVІІІ. – С. 8-34.

16. Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. XIX. – С. 7-24.

17. Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. XX. – С. 7-41.

18. Кононенко П.П. Українська національна ідея. Проблема методології // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. XXI. – С. 7-23.

19. Кононенко П.П. Валентин Крисаченко // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. XXII. – С. 7-11.

20. Кононенко П.П. Етапи розвитку й самопізнання українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. XXII. – С. 281-288.

21. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українознавство в системі освіти України // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХІV. – С. 6-30.

22. Кононенко П.П. , Кононенко Т. П. Українознавство ХХІ століття: проблеми методології і шляхи їх розв`язання // Збірник наукових праць Наково-дослідного інституту українознавства. – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. – Т. ХХІІІ. С. 6-32.

Публікації в інших виданнях:

1. Українська література. Проблеми розвитку. – К.: Либідь, 1994.

2. Великий син українського народу (М. Грушевський). – К., 1998.

3. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, перспективи. Історична місія. – К.: Наша наука і культура, 1999. – 168 с.

4. Духовність українського народу. Становлення, проблеми, перспективи (у співавторстві з Т.Кононенком). – Україна на зламі тисячоліть. – К., 2000, МАУП; С.109–119.

5. Хто піднімає “хвилі “ навколо української мови? // Наше слово. – 2000. №18 (2231). С.8.

6. Віра і мова, нація і держава – визначальні чинники громадянської свідомості. // Вечірній Київ. – 2000. – 1 вересня. – С. 5.

7. Чи потрібен ВАК? // Економічний часопис. – 2000. – № 6. – С. 51-52.

8. Українознавство в системі освіти // Освіта. – 2000. – 25 жовтня – 1 листопада. – С. 8-9.

9. Educational Reform and Language Issue in Ukraine / Etnicity, Rase and Nationality in Education/ A Clobal perspective. – Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. New Jersey –Лондон, 2001. – С. 213-232 (у співавторстві з І.Головінським).

10. Проблеми сутності нового й інноваційного. // Наук.-метод. щорічник «Педагогічні новації столичної освіти: теорія і практика». – К., 2001. – С. 21-31.

11. . Навчально-виховні програми з українознавства / Міністерство освіти і науки України, Наук.-дослід. ін-т українознавства, Міжнародна асоціація "Україна і світове українство", "Шкільна Рада" (США), Міжнародний фонд ім. Ярослава Мудрого, Центр "Українознавство" т-ва "Знання" України; Ред.-видав. рада НДІУ МОН: П.П.Кононенко (голова) та ін. – К.: Знання України, 2001. – 330с.

12. Праця Валерія Сніжка / В.Сніжко Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001. – С. 6-17.

13. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. Кононенко П.П., Кононенко Т.П.– К.: АртЕк, 2001. – 240 с.

14. Українознавство – шлях пізнання, самопізнання, самотворення особистості й народу – “Українознавство”, Вид.центр “Київ.ун-т.”, Вип.3. С.4–12.

15. . Українознавство в системі освіти. // Освіта. – 25.Х.–1.ХІ; – С.8-9.

16. Навіщо пізнавати самого себе. // Молодь України. – 2001. – 8 листопада. – С. 2.

17. Доктрина і розвиток української освіти в ХХІ столітті. // Освіта. – 2001. – 26 вересня – 3 жовтня. – С. 2-3.

18. Шлях один – філософія гуманістичної родинності. // Віче. – 2001. – № 7. – С. 74-93 (у співавторстві з Т.Кононенком).

19. Проблеми сутності нового й інноваційного. // Педагогічні новації столичної освіти. Щорічник ГУОК. – К., 2001. – С. 21-31.

20. Якою мовою говорив український народ до І.Котляревського. // Культурно-просвітний альманах. – Калуш, 2001. – С. 57-65.

21. Україна і вселюдство. – Українознавчі інституції та центри в розбудові українського світу. // Освіта, 22-29 серпня. С.8-9.

22. Українознавство в системі освіти. // Директор школи. – 2001. – №5 (149). – С.14.

23. Мова – душа народу. // Літературна Україна. – 2001. – 29.ХІ. – С.7.

24. Душа, доля і крила народу. // Столиця. – 2001. – 23 серпня. – С.5.

25. Ми стаємо знаряддям чужинецьких інтересів. // За вільну Україну. – 2001. – 11 грудня. – С.4.

26. Тільки великий народ міг народити стільки велетнів. // За вільну Україну. – 2001. – 18 грудня. – С.7.

27. На всі навчальні предмети, принаймні гуманітарні, слід дивитися очима українця. // Всесвітня література. – 2001. – № 11. – С. 18.

28. Однакові культури – загибель цивілізації. // За вільну Україну. – 2001. – 11 липня. – С. 5.

29. Зерно, що в душах проростає. // За вільну Україну. – 2001. – 18 липня. – С. 5.

30. Що найперше: мова чи правопис? // Шлях перемоги. – 2001. – 7 лютого. – С. 10.

31. Самоідентифікація української нації як чинник духовного та інтелектуального збагачення суспільства. // Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і молодь. – К., 2001. – С.434-441.

32. Українознавство: Наук. бібліогр. довід.: У 2-х т., 4-х ч. – Т.1. Ч.1. // Міністерство освіти і науки України, Наук.-дослід. ін-т українознавства; Ред. кол.: П.П.Кононенко (голова) та ін.; П.П.Кононенко, Л.К.Токар (уклад.). – Броварі: Українська ідея, 2002. – 424с.

33. "Конституція" Пилипа Орлика в історичному контексті української суспільно-політичної думки. // Слово Просвіти, 2002.

34. Пилип Орлик і український конституційний процес. // Микола Плав’юк. Україна – життя моє. – К.: Вид-во ім.Олени Теліги, 2002. – С.881 (у співавторстві з Т.П.Кононенком).

35. З Україною в серці // П`ятдесятиріччя Шкільної Ради при українському Конгресовому Комітеті Америки. Шкільна Рада. 1955-2003. – Нью-Йорк, 2003. – С. 108-113.

36. Двоєдушність нам чужа // Слово Просвіти. – 2003. – № 31 (199). – С. 5.

37. Мова – це талісман людини і нації // Дивосвіт. – 2003. – № 1. – С. 2-5.

38. Український етнос: ґенеза і перспективи. Історичний нарис. – Обухів: ГНИП, 2003. – 519 с.

39. Кононенко П.П. Мова і майбутнє народу // Освіта. – 2005. – № 43-44. – 19-26 жовтня. – С. 2-5.

40. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Ухвала Міжнародного конгресу “Українська мова – вчора, сьогодні, завтра в Україні і в світі” // Час і Події (Чікаго). – 2005. – № 49. – 15-21 грудня. – С. 3.

41. Кононенко П.П. Голос душі народу // Українська мова – моя мова. З творів-роздумів київських школярів і студентів. – К.: Міленіум, 2005. – С. 61-63.

42. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Лев Толстой і Григорій Сковорода в світлі проблеми взаємодії та взаємозбагачення національних культур та еліт // Вклад украинцев в русскую культуру: Материалы V Международного семинара / Под общ. Ред. Т.Н.Лебединской. – СПб., 2006. – С. 67-83.

43. Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Освіта. – 2006. – № 40 (5224). – 11-18 жовтня. – С. 2-7.

44. Кононенко П.П. Чари дивосвіту // Люблю Україну, бо вона моя. З творів-роздумів українських школярів. – К.: Міленіум, 2006. – С. 152-157.

45. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Від Тараса Шевченка до Івана Франка // Материалы VІ Международного семинара «Т.Г. Шевченко и мировая культура» / Под. ред. Т.Н. Лебединской. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 16-35.

46. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Історія України і Росії та історія філософії як науки у творчості Миколи Костомарова // Материалы VП Международного семинара «Деятели науки и культури России и Украины» 13-18 мая 2007 г. / Под. ред. Т.Н. Лебединской. – СПб., 2008. – С. 29-43.

47. Українська освіта у світовому часопросторі / за ред. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. – К.: Т-во «Знання» України, 2007. – 592 с.

48. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання. – К.: Товариство «Знання» України, 2007. – С. 3-67.

49. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Концепційні основи національно-державницького виховання // Українська освіта у світовому часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25 – 27 жовтня 2007 р.). – К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 17-41.

50. Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю. Творець «Книги буття українського народу». – К.: НДІУ, 2007. – 40 с.

51. Кононенко П.П. Шановний любомудре! // Шевченко В.І. Дружба з мудрістю або ключові проблеми української філософії (Теоретико-методологічний коментар до курсу української філософії у ВНЗ). – К.: Поліграфічний центр «Фоліант», 2007. – С. 2-4.

52. Кононенко П.П. Проблема розвитку українського націоналізму // Науковий вісник Українського університету. – М., 2007. – Т. ХІІ. – С. 119-121.

53. Кононенко П.П. Історична проблема: націоналізм, національна проблема в українознавстві // Науковий вісник українського історичного клубу. – М., 2007.– Т. XІІ. – С. 124-126.

54. Кононенко П.П. Вічний голос Сакартвело. // Міжнародна наукова конференція, присвячена 170-річчю від дня народження та 100-річчю від дня смерті Іллі Чавчавадзе: Тези. – Тбілісі, 2007. – С. 27-28.

55. Кононенко П.П. Леся Українка // Міжнародна наукова конференція «Леся Українка та Грузія»: Тези. – Тбілісі, 2007. – С. 22-23.

56. Кононенко П.П. Рецензія на журнал «Українознавець», Вип. І, Львів 2005, Вип. ІІ, Львів 2006 // Науковий вісник Українського університету. – М., 2006. – Т. ХІ. – С. 192.

57. Кононенко П.П. Геній епох і народів. Іван Франко і сучасна Україна: Матеріали щорічних Франківських читань. – Дрогобич, 2007. – С. 23-27.

58. Кононенко П.П., Українці у світовій цивілізації і культурі

59. Материалы VП Международного семинара «Деятели науки и культури России и Украины» 13-18 мая 2007 г. / Под. ред. Т.Н. Лебединской. – СПб., 2008. – С. 29-43.

60. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Історія України і Росії та історія філософії як науки у творчості Миколи Костомарова // Материалы VП Международного семинара «Деятели науки и культури России и Украины» 13-18 мая 2007 г. / Под. ред. Т.Н. Лебединской. – СПб., 2008. – С. 29-43.

61. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Іван Франко – письменник, мислитель, гуманіст, патріот // Матеріали Всеукраїнської конференції. (м. Нагуєвичі). – К., 2007. – С. 12-31.

62. Кононенко П.П. Вічний голос Сакартвело: Тези // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річчю з дня смерті І. Чавчавадзе. – Тбілісі, 2008. – С. 27-28.

63. Кононенко П.П. Берегти собори людських душ: Тези // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчя О. Гончара. –Тбілісі, 2008. – С. 24-26.

64. Кононенко П.П. Особистість (М. Шестопал) // Наукові читання інституту журналістики. – Вип. 13. – К., 2008. – С. 143-145.

65. Кононенко П.П. Лиш боротись – значить жить? // Літературна Україна. – 6 листопада. – 2008. – С. 1, 3.

66. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. «Це потрібно не мертвим – це потрібно живим // Освіта і управління. – 2008. – № 2-3. – С. 20-34.

67. Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Рідна мова. – 2008. – № 9. – С.5-33.

68. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Україна і світ: взаємодія культур (доповідь на VІІІ Міжнародному семінарі «Україна в світовому культурному просторі). – Санкт-Петербург, 2009. – С. 9-20.

69. Кононенко П.П. Сакартвело. – Тбілісі, 2009.

70. Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Великі вчителі життя: чи такими є і чи так працюють і творять українські педагоги? // Освіта. – 2009. – № 48-49. – С.12.

71. Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Освіта України. – 2009. – № 90. – С. 4.

72. Кононенко П.П. Жива вода народу // Молодь України. – 2009. – № 120. – С. 1, 2-3.

73. Кононенко П. Українознавство в українському світі: досвід, проблеми, перспективи // Програма Міжнародної науково-практичної конференції Українознавство у світовому гуманітарному просторі. – 2010, 21-22 жовтня.

74. Кононенко П. Невичерпна історія любові. – Українки в історії: нові сторінки. – К., – Либідь. – 2010. – С. 7-9.

75. Кононенко П. Наталія Руденко: «Ми – нова школа». – К., – Либідь. – 2010. – С. 154-158.

Книги:

1. «Свою Україну любіть...» – К.: Твім інтер,1996. – 224 с.

2. Марія на Голгофі. – Вибрані твори. – К., 1996.

3. Вибрані твори у трьох томах. – К., 1999.

 
© Всі права захищені
test