1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок січ. 21

Електронна бібліотека співробітників

PDF Друк E-mail

 

Електронна бібліотека

співробітників Науково-дослідного інституту українознавства

 


Публікації науковців НДІУ (1992-2013 рр.)


Шевченко Т. Формування релігійної ідентичності учнів (на прикладі сучасних підручників української мови) / Т. Шевченко. – Київ: Науково-дослідний інститут українознавства, 2015. – 103 с..

 

Історія в проекціях художнього слова доби Незалежності: збірник текстів для уроків української мови / Упоряд.: О.А.Хоменко, А.А.Гулай, С.В.Чмільова, Н.М.Клименко, О.В.Цебро. – К.: НДІУ, 2014. – 89 с..

 

Художник Віктор Зарецький. Пошуки коріння. Листи, нариси, спогади, статті. – Київ: ННДІУ, 2009. – 268 с.: іл.
Редакція, упорядкування та підготовка тексту О.В. Зарецького.
.


Електронний підручник з української мови на українознавчій основі (концепція) Чемеркін С.Г., Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Шляхова В.В.. – К.: ВБ «Максимум», 2010. – 56 с.

 

 

 

 

Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд: Монографія. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.

 

 

 


Кононенко М.П. Постаті: Посібник-довідник. – К.: Міленіум, 2005. – 428 с.

 

 

 


Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: Міленіум, 2005. – 358 с.

 

 

 


Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К., 2005. – 680 с.

 

 

 


Кононенко П.П., Кононенко Т.П., Пономаренко А.Ю. Творець «Книги буття українського народу». – К.: НДІУ, 2007. – 40 с.

 

 

 


Коротя-Ковальська В.П. Українська народна пісня у творчості видатних письменників України XIX–XX ст. Нариси. – К.: УАІД "Рада", 2010. – 60 с.

 

 

 


Коротя-Ковальська В.П. Українська народно-пісенна творчість в українознавстві. – Вид. 2-ге, доповн. і переробл. – К.: ВД "Стилос", 2012. – 319 с.

 

 

 


Сніжко В.В., Отрошко Л.Г. Творчість через Символ: монографія / ННДІУ МОН України – Сімферополь: ДП видавництво «Таврія», 2010. – 236 с.

 

 

 


Сніжко В.В. Українознавство: природна психо-філософська концепція: Монографія. – К.: ННДІУ, 2010. – 528 с.

Snizhko V. Ukrainoznavstvonatural psychological and philosophical conception. – Monograph. – Kyiv, 2010. – 528.

 


Фігурний Ю.С. Державотворча та етнонацієтворча діяльність українського гетьмана Павла Скоропадського в українознавчому вимірі. – К., НДІУ. – 2008. – 128 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України: етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі. – К., ННДІУ. – 2010. – 158 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя. – К.: ННДІУВІ.– 2011.– 160 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Український гетьман Пилип Орлик: Монографія. – К., НДІУ. – 2008. – 124 с.

 

 

 


Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть. – К., ННДІУ. – 2011. – 142 с.

 

 

 


Фундатор сучасного українознавства (на пошану 80-річчя Петра Кононенка). Збірник матеріалів і наукових праць / Автор-упорядник, відповідальний редактор, автор передмови Фігурний Ю.С. – К.: ННДІУ.– 2011.– 200 с.

 

 

 


Чемеркін С.Г. Українська мова в Інтернеті: позамовні та внутрішньо-структурні процеси. – К., 2009. – 240 с.

 

 

Ятченко В.Ф. Український шаманізм: Монографія. – К.: Міленіум, 2011. – 216 с.

 

 

 

 

Україна й українство в етнокультурних процесах: концептуальні узагальнення: колективна монографія. – К.: НДІУ, 2018. – 304 с.

 

 

Фігурний Ю. С. Михайло Сікорський – світоч України. – К.: НДІУ, 2017. – 150 с.

 
© Всі права захищені
test