1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 07

Публікації Шевченко

 

Тетяна Шевченко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу всесвітньої історії. Наукові зацікавлення: історія Речі Посполитої, історія освіти, історія Церкви, просопографія.

Закінчила історичний факультет Київського університету ім. Т.Шевченка, аспірантуру Інституту європейських досліджень НАНУ.

Член міжнародної дослідницької мережі по вивченню історії єзуїтів у Польщі та Центрально-Східній Європі «Skarga-Net» (США). Працювала науковим співробітником Гуманітарного дослідницького центру історії та культури Центрально-Східної Європи Лейпцігського університету (Німеччина), як гість-дослідник – в Ягеллонському університеті (Польща), Мюнхенському університеті Людвіга-Максиміліана (Німеччина), Пассавському університеті (Німеччина), Академії «Ignatianum» (Польща).

Стипендіатка Фундації Герди Хенкель (Німеччина), Фонду Сороса (Чехія), Міжнародної школи гуманітарних наук Центральної і Східної Європи Варшавського університету (Польща), Католицької служби академічних обмінів (Німеччина), Центру студій і досліджень «Ezio Aletti» Папського східного інституту (Італія), Каси ім. Ю.Мяновського – Фундації підтримки науки (Польща), Музею історії Польщі (Польща), Польського комітету у справах ЮНЕСКО. Володіє англійською, німецькою, польською, італійською, латиною.

Публікації

Монографії:

1. Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво на українських землях останньої чверти XVI – середини XVII ст. – Львів, 2005. – 337 с.

Статті:

1. Шевченко Т. Бібліографія україніcтики, виданої в Польщі у 2011-2012 рр. // Науковий збірник Українського Вільного Університету. – Мюнхен, 2013. – Т. 19. (у друці).

2. Шевченко Т. Релігійний дискурс радянської та національної історіографій: контраверсії спадкоємності // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2013. – Вип. 24 (у друці).

3. Шевченко Т. (у співавт.) Доми Товариства Ісуса в Русі-Україні та Японії в порівняльній перспективі (остання чверть XVI – перша половина XVII ст.) // Беларусь і суседзі:шляхі фарміравання дзяржаўнасцiмiжнацыянальныяi мiждзяржаўныя адносiны. – Гомель, 2013. – Вып. 2 (у друці).

4. Шевченко Т. Єзуїти та їх шкільна діяльність у Фастові у першій половині XVII ст. // Католицька Церква в історії міста Фастова. – К., 2013 (у друці).

5. Шевченко Т. Петро Скарга і князі Острозькі: культурна ідентичність і соціальний статус, або чому не був почутий Скарга? // Українська перспектива літературної творчости о. П. Скарги. – Х., 2013 (у друці).

6. Шевченко Т. Міжнародна наукова конференція «Україна на історіографічній карті міжвоєнної Європи» 1-3 липня 2012 р. (Мюнхен, Німеччина) // Український історичний журнал. – 2013. – № 1. – С. 196-218.

7. Шевченко Т. (у співавт.) Бібліографія зарубіжного українознавства: 2012-2013 // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К., 2012. – Т. ХХІХ. – С. 328-364.

8. Шевченко Т. Ідея церковної унії у другій половині XVI ст.: Рим-Вільно-Остріг-Берестя // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К., 2012. – Т. ХХІХ. – С. 216-251.

9. Шевченко Т. Огляд міжнародних конференцій // Українознавство. – 2012. – 3. – С. 225-226.

10. Шевченко Т. Єзуїти з Русі і Литви у персональних каталогах Товариства Ісуса другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Беларусь і суседзішляхі фарміраваннядзяржаўнасцiмiжнацыянальныямiждзяржаўныя адносiны. – Гомель, 2012. – Вып. 1. – С. 30-37.

11. Шевченко Т. ІІ Конгрес закордонних дослідників історії Польщі «Польща в Центральній Європі» // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. – К., 2012. – Т. ХХХ. – C. 293-305.

12. Шевченко Т. Католицькі духовні семінарії, проваджені єзуїтами, у Речі Посполитій часів Контрреформації (середина XVI – середина XVII ст.) // Труди Київської духовної академії. – 2011. – № 15. – С. 269-284.

13. Шевченко Т. Огляд міжнародних конференцій: вересень-жовтень 2011 р. // Українознавство. – 2011.  № 4. – C264-268.

14. Shevchenko T. Hosius and Mohyla: Catholicism and Orthodoxy in the Polish-Lithuanian Commonwealth in Early Modern Time. History of a Transcultural Reform Movement // Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung. Marburg, 2011. – Vol. 60. Heft 3. S. 325-377.

15. Шевченко Т. Рекрутування русинів до єзуїтського ордену (остання чверть XVI ст. – середина XVII ст.): на прикладі викладацького складу шкіл на українських землях Польської Провінції Товариства Ісуса // Український історичний журнал. – 2011. – № 6. – C. 36-54.

16. Шевченко Т. Вінницький дім Товариства Ісуса та діяльність єзуїтів у Речі Посполитій (до середини XVII ст.) // Вінницькі Мури. Погляд крізь віки: Матеріали міжнародної конференції «Єзуїтський комплекс у Вінниці крізь призму століть», Вінниця 9-10 вересня 2010 / Ред. К. Висоцька. – Вінниця, 2011. – С. 69-94.

17. Shevchenko T. The Uncrowned Kings of Ruthenia and Jesuits: Kostiantyn VasylOstrozkyj against Piotr Skarga (1577–1608) // Revue d'Histoire Ecclésiastique. – Louvain 2010. – Vol. 105 (2010). – № 1. – P. 74-120.

18. Shevchenko Т. Rusini w zakonie dominikańskim (koniec XVI – 1. połowa XVII wieku) // Dominikanie na ziemiach polskich w epoce nowożytnej / Red. A. Markiewicz, M. Miławicki OP. Kraków, 2009. – S. 169-191.

19. Шевченко Т. Організація радянським керівництвом ліквідації УГКЦ: 1945-47 рр. // Колегія. – 2009. – № 4 (17). – C. 33-48.

20. Шевченко Т. Огляд західної наукової історіографії Товариства Ісуса // Український історичний журнал. – 2005. 1. C. 165-180.

21. Шевченко Т. Джерела з історії єзуїтського шкільництва на українських землях Речі Посполитої: остання чверть XVI – середина XVII ст. // Архіви України. – 2003. № 4-6. С. 145-155.

22. Шевченко Т. Єзуїтські доми, їхні фундатори і благодійники на українських землях Речі Посполитої: 1572-1647 рр. // Етнічна історія народів Європи. – 2002. № 13. С. 86-92.

23. Шевченко Т. Острозький єзуїтський колегіум: 16261648 // Етнічна історія народів Європи. -2001. № 12. С. 85-88.

24. Шевченко Т. Викладачі Луцького єзуїтського колегіуму: 16081648 // Київська старовина. – 2000. № 6. С. 42-57.

25. Шевченко Т. Викладачі Луцького єзуїтського колегіуму // Молода нація. – 2000. № 1. С. 164-178.

26. Шевченко Т. Українське суспільство та освітня діяльність Товариства Ісуса // Історія України. – 1999. № 45. С. 7-8.

27. Шевченко Т. Жіночі божества в українському язичництві передхристиянської доби // Пам'ять століть. – 1998. – № 4(13). – С. 64-72.

28. Шевченко Т. Папа бідних і знедолених - єзуїт Хорхе Маріо Берґольйо // Релігія в Україні. – 25.03.2013.

29. Шевченко Т. Протестантизм у Східній Європі: Польща – Литва – Русь // Релігія в Україні, 30.10.2011.

30. Шевченко Т. Імператор Йосиф ІІ: толерантність і тиранія Просвітництва // Релігія в Україні. 12.10.2011.

31. Шевченко Т. Opus Dei — Справа Божа // Релігія в Україні. 2.10.2011.

32. Шевченко Т. Товариство Ісуса: жодних жінок! // Релігія в Україні. 26.09.2001.

33. Шевченко Т. Джордано Бруно: тяжко бути богом // Релігія в Україні. 16.09.2011.

34. Шевченко Т. Апостол миру – Бенедикт XV // Релігія в Україні. 2.09.2011.

35. Шевченко Т. Французький протестантизм та Варфоломіївська ніч // Релігія в Україні. - 22.08.2011.

36. Шевченко Т. Єзуїти та юдеї // Релігія в Україні. 14.08.2011.

37. Шевченко Т. Католицька Церква і Французька революція // Релігія в Україні. 23.07.2011.

38. Шевченко Т. Інквізиція у боротьбі за чистоту віри // Релігія в Україні. 13.07.2011.

39. Шевченко Т. Пій VII – бранець Бонапарта // Релігія в Україні. 05.07.2011.

40. Шевченко Т. Соціальний католицизм: папські енцикліки ХІХ-ХХ століття // Релігія в Україні. 14.06.2011.

41. Шевченко Т. «Sublimus Dei» у боротьбі з рабством // Релігія в Україні. 01.06.2011.

42. Шевченко Т. Жанна Д’Арк: очима медиків, Церкви та істориків // Релігія в Україн. 30.05.2011.

43. Шевченко Т. Соціальний католицизм: “Rerum novarum” і пошуки соціальної справедливості // Релігія в Україні. 16.05.2011.

44. Шевченко Т. Йозеф Ратцінґер vs «теологія визволення» // Релігія в Україні. 27.04.2011.

45. Шевченко Т. Генерал стражденних Ігнатій Лойола // Релігія в Україні. 19.04.2011.

46. Шевченко Т. Теологія визволення: відповідь на несправедливість капіталізму чи єресь? // Релігія в Україні. 06.04.2011.

47. Шевченко Т. Острозькі та єзуїти у році 1596 та після // Релігія в Україні. 22.03.2011.

48. Шевченко Т. Острозькі: від унії універсальної до унії Берестейської // Релігія в Україні. 14.03. 2011.

49. Шевченко Т. Освіта, що врятувала єзуїтів // Релігія в Україні. 07.03.2011.

50. Шевченко Т. Руський світ Антоніо Поссевіно з Костянтином Василем Острозьким // Релігія в Україні. 24.02.2011.

51. Шевченко Т. Князі Острозькі – «тверді православні»? // Релігія в Україні. 11.02.2011.

52. Шевченко Т. Гуманістичні засади єзуїтської освіти // Релігія в Україні. 20.01.2011.

53. Шевченко Т. Освітні реформи Петра Могили // Релігія в Україні. 13.01.2011.

 

 
© Всі права захищені
test