1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Нікітіна


Нікітіна Зорина Ігорівна – працювала в інституті на посаді старшого лаборанта до 14 червня 2013 року. Переможниця І Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених (м. Київ, ННДІУ, 2009 р.) з темою «Методи наукового відкриття в українознавстві», брала участь ІІ Міжнародному конкурсі з українознавства для студентів та молодих учених (м. Київ, ННДІУ, 2010 р.) Сфера інтересів – наукове українознавство та історія філософії. Має 5 наукових публікацій.


Публікації:

1.Нікітіна З.І. Абсолютна особистість як прототип людської особистості // Дні науки філософського факультету – 2009: Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2008 року: Матеріали доп. та виступів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. –Ч. 1. – 119 с. – С. 39–40.

2.Нікітіна З.І. Емблематизм у філософії Дж. Берклі // Людина. Світ. Суспільство (до 175-річчя філософського факультету КНУТШ). Дні науки філософ. факультету – 2009: Міжнародна наукова конференція (21–22 квітня 2009 року: Матеріали доп. та виступів. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. –Ч. 1. – 153 с. – С. 63–65.

3.Никитина З.И. Философия в системе инновационных исследований // Информационно-образовательные и воспитательные стратегии в современном обществе: национальный и глобальный контекст. Материалы международной научной конференции, г.Минск, 12-13 ноября 2009 г. – Минск: Право и экономика, 2010. – 755 с. ISBN 978-985-442-771-3. С. 331-333.

4.Нікітіна З. Природа сприйняття у філософії Дж.Локка та Дж.Берклі //Дні науки філософського факультету – 2010: Міжнр. наук. конф. (21 – 22 квітня 2010 року): Матеріали доповідей та вситупів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – Ч.І. – 191 с.

5.Нікітіна З. Методи наукового відкриття в українознавстві //Українознавство.– 2010. – №1. – С. 77 – 82.

 


 

 
© Всі права захищені
test