1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Присяжна

 

Присяжна Тетяна Михайлівнанауковий співробітник сектору природничо-цивілізаційного розвитку України, вчитель початкових класів вищої категорії. Закінчила аспірантуру ННДІУ, готує до захисту дисертаційне дослідження «Філософсько-дидактичний напрям природничого концентру українознавства». Тематика наукових досліджень – соціоприродне довкілля: новітні можливості його вдосконалення шляхом гуманізації взаємин людини з елементами та структурами природного довкілля (через засоби екологічної освіти та виховання). Співавтор навчальної програми «Українознавство 1−4 класи» та автор методичних рекомендацій до неї, має 2 монографії (у співавторстві) та 7 наукових статей.

 

Монографії (у співавторстві):

1. Присяжна Т.М. Розділ ІІ. Зв'язок науки з практикою // Екологічне виховання, народне оздоровлення традиційне харчування в українській концепції здоров’я: Українознавча монографія / Сніжко В.В., Кононенко М.П., Присяжна Т.М., Кухарчук С.В., Снєжко Є.В., Лавренчук І.І., Отрошко Л.Г., Новосад С.О., Чешков О.А., Воронова Г.І. – К.: НДІУ, 2007. – 438 с. – C. 78–92.

2. Присяжна Тетяна. Виховний природознавчий аспект українознавства // Українська земля і люди. Українці в світовій цивілізації і культурі / Колективна українознавча монографія. – К.: ННДІУ, 2009. – С. 328–333.

Навчальна програма (у співавторстві):

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Українознавство» 1−4 класи / Кононенко П.П., Присяжна Т.М. – К.: Українське агентство інформації та друку «РАДА», 2008. – 48 с.

Методичні рекомендації:

Методичні рекомендації щодо викладання курсу „Українознавство” для 1−4 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ Присяжна Т.М. – К.: НДІУ, 2008. – 11с.

Наукові та навчально-методичні праці:

1. Присяжна Т.М. Осмислення проблеми стосунків людини і природного довкілля в українознавчому аспекті // Зб. наук. праць НДІУ. – 2007. – Т.ХVІІІ. – С. 455–462;

2. Присяжна Т.М. Змістове наповнення підручників освітньої галузі «Людина і світ» для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів України // Зб. наук. праць НДІУ. – 2007. – Т.ХІV. – С. 193–202;

3. Присяжна Т.М. Філософсько-дидактичні принципи В. Сухомлинського у викладанні українознавчого природознавства // Педагогическая жизнь Крима. – 2007. – №9. – С. 74–76;

4. Кононенко П., Присяжна Т. Програма для ЗНЗ "Українознавство" (1-4 класи) // Українознавство. – 2008. – №2. – С.85–102.

5. Присяжна Т.М. Чи відповідає характер базової природничої освіти національним засадам. // Управління освітою. Моніторинг в освіті. – 2008. – № 5(22);

6. Присяжна Т.М. Молодша школа: проблеми інтеграції предметів естетичного спрямування // г. «Управління освітою. Моніторинг в освіті». –2009. –№2 (31). – С.6–8.;

7. Присяжна Т.М. Теоретико-методичні засади викладання українознавства у початковій школі // Українознавство. – 2009. – №2. – С.124–128.

8. Сніжко В. Присяжна Т. Відділу природи та психології етносу − 10 років // Українознавство. – 2010. – №4. – С.342−345.

 

 
© Всі права захищені
test