1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Отрошко


Отрошко Любов Григорівнанауковий співробітник відділу, за фахом – вчитель географії і біології. Закінчила аспірантуру ННДІУ і підготувала дисертацію «Філософське осмислення символіки міфологем в українському етногенезі». Напрям наукової діяльності – українознавче психофілософське осмислення символу як носія загальної та регіональної інформації про українство та українську етнічну картину Світу. Має 3 монографії (у співавторстві) та 7 наукових статей.

 

Монографії:

1. Отрошко Л.Г. Символ – кодовий знак світобачення українців. // Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров’я. Українознавча монографія. – К.: НДІУ, 2007. – С. 141-168.

2. Отрошко Л.Г. Природа – здоров’я – людина // Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку. Загальноінститутська монографія. / Головний редактор П.П.Кононенко; редактори-упорядники: Т.П.Кононенко, Н.М.Істоміна, Т.Л.Ренке. – К., ННДІУ. – 2009. – 340– 344.

3. Сніжко В.В., Отрошко Л.Г. Творчість через Символ. Монографія. Сімферополь: ДП «Видавництво «Таврія», 2011. – 236 с.

Наукові та навчально-методичні праці:

1. Отрошко Л.Г. Феномен природи у світобаченні українців // Українознавство. – 2006. – №2 – С. 245-253.

2. Отрошко Л.Г. Символіка міфологем // Австралійський церковно-громадський двотижневик «Церква і життя». – №19 від 02.10-22.10 – С. 22–23; № 20 від 23.10-12.11.06. – С. 10–11.

3. Отрошко Л.Г. Символіка міфологем. // Українознавство. – 2007. – №1. – С. 286-291.

4. Отрошко Л.Г. Значення української символіки у формуванні національно-свідомої особистості // Збірник наукових праць НДІУ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2007. – Т. ХІІІ. – С. 388–393.

5. Отрошко Л.Г., Присяжна Т.М. та ін. Українство у світі: Україна є там, де живуть українці // Українознавство – 2009. – № 2. – С. 285–287.

6. Отрошко Л. Г. Символ – візитівка українського етносу в світовому часопросторі // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. У 3 т.; Чернігів, ЧДПУ ім. Т. Шевченка. – Т. ІІІ. –– 2009. – 204 с.–С. 27–32.

7. Отрошко Л. Г. Категорія ноосфери В. Вернадського, Е. Ле Руа Ладюрі, П. Т. де Шардена. Екологія простору культури, проблеми та рішення : матеріали Міжнародної наукової конференції 5 – 6 червня 2009 р. / Асоціація «Новий Акрополь», філософський факультет КНУ ім. Т. Шевченка [та ін.] – К., 2009 – 50 с. – C. 5–7.

8. Отрошко Л. Г. Символ – візитна картка українського етносу в світовому часопросторі // Гуманітарні студії: Зб. наук. праць. Випуски 5–6. – К.: ВПЦ «Київський університет».– 2009.–С. 278–280.

9. Сніжко В., Отрошко Л. Практичний метод наукового українознавства – експедиційне українознавство // Українознавство. – 2010. – №4. – C. 312–318.

10. Отрошко Л., Сцібан Є. Становлення і розвиток українського етнодизайну: українознавчий вимір // Українознавство. – 2010. – №4. – C. 339–349.

 

 
© Всі права захищені
test