1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Кононенко М


Кононенко Михайло Петрович – працював в інституті на посаді старшого наукового співробітника до вересня 2011 року, вчитель фізики, вчитель-методист із педагогічним стажем понад 50 років. Автор науково-методичних розробок із фізики та астрономії, статей, програм, посібників, саморобних приладів тощо. Спільно з колективом однодумців створював підручники та навчальні посібники для ліцеїв, гімназій і шкіл гуманітарного профілю, посібники з українознавства. У своєму науковому доробку має 2 монографії, 7 монографій у співавторстві та понад 30 наукових статей. Тематика наукових досліджень – українознавча біографієлогія – дослідження цілісного об’ємного сприйняття України через любов до цієї землі: біографії, події, роздуми, цікаві факти.

Монографії:

1. К.В.Корсак, М.П.Кононенко. Фізика з елементами астрономії. 11 клас. Посібник для ліцеїв, гімназій та шкіл гуманітарного профілю. – К., 1992.

2. Михайло Кононенко. Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги. Посібник – довідник. – К., 1999, – 199 с.

3. Кононенко М.П., Сазоненко Г.С. Українські вчені – натуралісти, математики, лікарі, педагоги. Посібник – довідник. Рекомендований Міністерством освіти і науки України. – К., 2001, – 312 с.

4. Поклад Н.І., Кононенко М.П. Слово. Посібник з українознавства. 3 клас. – Львів. 2003, – 160 с.

5. Сніжко В.В., Кухарчук С.В., Кононенко М.П., Кононенко П.П. Українська природа. Методичний посібник. – К., 2004, – 341 с.

6. Кононенко М.П. Постаті. – К., 2005, – 428 с.

7. Кононенко П.П., Сніжко В.В., Кононенко М.П. Україна, Природа, Людина, Екологія. – К.: Міленіум, 2005. – 181 с.

8. Сніжко В.В., Кононенко М.П. Україна: природа та психологія етносу. – К., 2006. – 112 с.

9. Сніжко В.В., Кононенко М.П., Присяжна Т.М. та інш. Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українській концепції національного здоров’я. – К.: НДІУ, 2007. – 438. с. //Розділ 4, С. 281-361; стаття С. 263-272.

10. Загальноінститутська монографія. Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П.П.Кононенко; редактори-упорядники: Т.П.Кононенко, Н.М.Істоміна, Т.Л.Ренке. – К., ННДІУ. – 2009. – 432 с.

Наукові та навчально-методичні праці:

1.Михайло Кононенко. Реалізація інтеграції. Функціонування школи-родини на інтегративній основі. // Рідна школа. – 1995, – №7 – 8, с.16 – 17.

2.Кононенко М.П.Наукове відрядження – подорож Європою і США (1858 – 1860): історичний огляд.// Матеріали 6-ої наукової конференції молодих вчених. – Миколаїв, 1996, – с.39 – 42.

3.Кононенко М.П. Національне виховання на уроках фізики. // Виховання наукової самосвідомості у школярів. Матеріали Всеукраїнської науково-природничої конференції. – К, 1996, с.84 – 85.

4.Михайло Кононенко. Творче застосування наукового і практичного педагогічного досвіду природничих товариств. // Освіта і управління.т.2. – 1998. – №1, – с.177 – 181.

5.Михайло Кононенко. Науково-методична та просвітницька діяльність фізико-математичного товариства при Київському університеті. // Історія української науки на межі тисячоліть. – К,1999, – с.150 –152.

6.Кононенко М.П. Безмежність і обмеженість хутірської філософії Пантелеймона Куліша.//Рідна школа. – 1999, – №9,с. – 12 – 13.

7.Кононенко М.П. Частина більша за ціле (Пантелеймон Куліш і хуторяни).//Творчі та ідейні шукання П.О.Куліша в контексті сьогодення. – К, 2000, – с.140 – 148.

8.Кононенко М.П. Від українознавства, як окремих дисциплін (поч. ХХ ст.) до українознавства, як філософії і політики держави(кін. 20 ст.). //Збірник матеріалів конференції Інституту психології. – К, 2000, – с.25 – 37.

9.Кононенко М.П. До української інтелігенції. Українознавство – наука самопізнання українського народу. – К, 2001, – с.186.

10. Кононенко М.П. Моє бачення.//Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – №3, – 48.

11. Кононенко М.П. Роздуми про почуття меншовартості.//Ювілейна книга. – К., 2002, – с. 138 – 143.

12. Кононенко М.П. Від класичного ліцею через школу-інтернат до ліцею-родина. // Ліцейна освіта в Україні: перспективи і розвиток.-К, 2002, – с.100-109.

13. Кононенко М.П. Природниче українознавство.//Збірник матеріалів 9-ої Міжнародної конференції ім. академіка М.Кравчука. – К, 2002, - с.385-386.

14. Кононенко М.П. Українознавство в природничих науках. //Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Луцьк, 2002,-с.135-136.

15. Кононенко М.П. Зоряне небо Карадагу //Українознавство. – К, 2003, – Ч. 2-3 (7-8), с. 140.

16. Кононенко Михайло – Сміливість подесятеряє сили (до ювілею М.І.Кибальчича) //Українознавство. – К, 2003, – Ч. 4. С. 49.

17. Кононенко М.П. Пробач, (!) слово //Українознавство. – К, 2003, - Ч. 4. с. 113.

18. Кононенко М. Гомо, Гомо сапієнс чи Гомо сапієнс сапієнс? //Українознавство. – К., 2004. – Ч. 1-2. – С. 175-178.

19. Кононенко М., Федоренко О. Природничник-психолог //Українознавство. – К., 2004. – Ч. 3-4. – С. 117-120.

20. М.П.Кононенко Постаті: Посібник-довідник. – К.: Міленіум, 2005. – 428 с.

21. Кононенко М.П. Наукова та просвітницька діяльність викладачів Київського університету (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.). Мовою історії //Збірник наукових праць. Історія науки і техніки у вищих учбових закладах України. Кафедра історії. – Х., 2006. – С. 127-132.

22. Кононенко М.П. Українознавча біографієлогія //Одинадцята Міжнародна наукова конференція ім. академіка М. Кравчука: Матеріали конференції 18-20 травня 2006 р. – К.: ТОВ “Задруга”, 2006. – С. 852.

23. Кононенко М.П. Фізика виживання – педагогіка успіху //Педагогическая жизнь Крыма. – Симферополь, КРИППО, 2007. – №9. – С.11-17.

24. Кононенко М.П. Феномен Шевченка //ІV Всеукраїнська науково-методична конференція “Феномен Т.Г. Шевченка в контексті сучасних соціокультурних та освітніх процесів”: Матеріали конференції 22-24 травня 2007 р. – Сімферополь-Київ: Грамота, 2007. – С.121-128.

25. Кононенко М.П. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва // Українознавствою – 2008. – №1. – С. 275-280.

26. Кононенко М.П. Науковий рівень часів Київської Русі та українського козацтва // Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 269-275.

27. Кононенко М.П. Постаті // Велика ілюстрована енциклопедія України. – К.: Махаон-Україна, 2008. С. 72,77, 80, 95,100, 105, 110, 125, 127,136, 138, 145, 154, 202, 203, 209, 211, 216, 221, 222, 281, 356-358, 362, 363-367, 418, 427, 428, 438, 439, 444-446, 450, 455.

28. Кононенко М.П. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва (продовження) // Українознавство. – 2009. – №2. – С. 241-246.

29. Кононенко М.П. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва (продовження) // Українознавство. – 2009. – №3. – С. 255-260.

30. Кононенко М.П. Українські визначні постаті // Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. У 3 Т. – Т. І. – Чернігів, ЧДПУ ім. Т. Шевченка. – 2009 – 204 с. – С. 190-198.

31. Кононенко М.П. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва (продовження) // Українознавство. – 2010. – №1. – С. 191-197.

32. Кононенко М.П. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва (продовження) // Українознавство. – 2010. – №2. – С. 214-219.

33. Кононенко М.П. Науково-технічний рівень часів Київської Русі та українського козацтва (продовження) // Українознавство. – 2010. – №3. – С. 201-204.

34. Кононенко М.П. Методика викладання чи режисура. Тринадцята міжнародна наукова конференція імені академіка М.Кравчука. Матеріали конференції. К.: - 2008. - с. 348. С. 213.

 

 

 

 
© Всі права захищені
test