1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лип. 14

Публікації Сніжко

 

 

 

Сніжко Валерій Володимирович – працював в інституті на посаді завідувача відділом до 2 серпня 2011 року, канд. біологічних наук, науковець із багатолітнім досвідом різноманітної науково-аналітичної, експериментальної та інноваційної роботи в галузі біології, психології та українознавства. Сфера наукових інтересів Валерія Сніжка відбилася в його працях у співавторстві з колективом фахових спеціалістів − він є автором 8 монографій та співавтором 10 колективних монографій. Крім того, має понад 150 наукових та науково-популярних статей із розробки стратегій збереження природного генофонду тропічної і субтропічної фітобіоти, вивчення адаптаційних можливостей рослин та оптимізації штучного життєвого середовища сучасної людини; з теорії та практики фітодизайну; шляхів припинення руйнації і збереження національного ландшафту; гуманізації штучного довкілля й осучаснення минулих світоглядних засад людства; дослідження впливу психоетнічного довкілля у формуванні етнічної свідомості людства минулих часів і сучасної людини; основ і методики психоетнічної екології, біопсихології, філософії та політології.


Монографії:

1. Гродзинский А.М., Снежко В.В. Фитодизайн. – / К.: ЦУОП Госагропром УССР - 1987.

2. Группа авторов., Снежко В.В. Фитодизайн – научные основы озеленения.// Тропические и субтропические растения закрытого грунта /справочник/ К. Наук. думка – 1988.

3. Чхартишвили Н.К., Снежко В.В. Озеленение интерьера. – К.: “Будівельник” – 1990.

4. Группа авторов под редакцией А.М.Гродзинского Фитодизайн и эргономика. – Фотоэргономика – 1990.

5. Сніжко В.В. Серед квітів – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997 – 71 с.

6. Сніжко В.В. Оптимізація предметного середовища – К.: Українська Видавнича Спілка, 1997 – 68с.

7. Valeriy V. Snizhko. Optimization of artificial nature – “Бюллетень Товариства”, 1998, №.11, – 66 с.

8. Валерій Сніжко. Психоекологічне довкілля України. – К., 2000. – 81 с.

9. Сніжко В.В. Нариси з психоетнічної екології України. – К.: Веселка, 2001.– 334 с.

10. Сніжко В. Ідеологія Терену – К.: Софія А, 2004 – 176 с.

11. Сніжко В.В., Кухарчук С.В., Кононенко М.П. / за ред. Кононенка П.П. Українська природа. Методичний посібник. – К., 2004, – 341 с

12.Сніжко Валерій. Брама. – К.: Міленіум, 2005. – 386 с.

13. Кононенко П.П., Сніжко В.В., Кононенко М.П. Україна: природа, людина, екологія: Методичний посібник. К.: Міленіум, 2005. – 98 с.

14. Сніжко В.В., Кононенко М.П. Україна: природа та психологія етносу. – К., 2006. – 112 с.

15. Сніжко В.В. Природний міт для українців. Книга І: Шлях. – К.: НДІУ, 2006.– 448 с.

16. Сніжко В.В. Група авторів. Екологічне виховання, народне оздоровлення, традиційне харчування в українознавчій концепції здоров’я. Українознавча монографія. – К., 2007. – 419 с.

17. Сніжко В.В. Свідомості брама . – К.2008., Планета-медіа. – 352 с.

18. Сніжко В.В. Навчання в красі. – К.2008., Планета-медіа. – 384 с.

19. Група авторів. Сніжко В.В. Наукове українознавство: концентр "Україна-природа. Екологія". // Українці у світовій цивілізації і культурі. – К.: НДІУ, 2008. – 440 с. – С. 62-108.

20. Українці у світовій цивілізації і культурі: Колективна українознавча монографія. / Сніжко В. В. «Наукове українознавство: концентр «Україна – Природа, екологія» (ІІІ розділ – С. 62-109). – К.: НДІУ. – 2008. – 400 с.

21. Загальноінститутська монографія. Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П.П.Кононенко; редактори-упорядники: Т.П.Кононенко, Н.М.Істоміна, Т.Л.Ренке. – К., ННДІУ. – 2009. – 432 с.

22. Сніжко В.В., Отрошко Л.Г. Творчість через Символ. Монографія. Сімферополь: ДП «Видавництво «Таврія», 2011. – 236 с.

Наукові та навчально-методичні праці:

1. Снежко В.Л.,Гришко М.В.,Снежко В.В. Лежкость семенного картофеля в зависимости от механизированной уборки и сортировки.// ж. Научные основы хранения плодов овощей и картофеля.– 1975, вып., 160.

2. Гришко Н.В., Снежко В.Л, Снежко В.В., Лежкость картофеля в зависимости от послеуборочной сортировки и способа хранения.// ж. Картофель и овощи.– 1976, №10.

3. Гришко М.В., Сніжко В.Л, Сніжко В.В. Лежкість і якість елітної насінневої картоплі.// Бюл. Сільське господарство. Інформація.– 1976, №12.

4. Снежко В.В. Экологические режимы интерьеров различных типов.// Тезисы V Всесоюзной конф. молодых ученых бот.садов.– 1979.

5. Снежко В.В. Особенности озеленения гермозон.// В сб.: VI конф. молодых ученых ботаников Украины. – 1979.

6. Група авторів і Сніжко В.В. Асортимент рослин для озеленення промислових підприємств.// Сб.: Інтродукція та акліматизація рослин на Україні.– 1980, №16.

7. Сніжко В.В. Типи інтер'єра при озелененні предметного середовища людини. // Сб.:. Інтродукція та акліматизація рослин на Україні.– 1981, №18.

8. Снежко В.В., Богатирь В.Б. Влияние интенсивности освещения на содержание пигментов некоторых растений, используемых в озеленении интерьеров.// Сб.: Уровни организации процессов у растений.– 1981.

9. Гродзинский А.М., Кривенко В.В., Макарчук Н.М., Черевченко Т.М., Снежко В.В. Загрязнение среды и проблемы фитодизайна.// Сб.: Проблемы фитогигиены и охрана окружающей среды. – 1981.

10. Снежко В.В. Озеленение интерьеров гостиниц. // Информ. лист. Укр. НИИТИ.– 1982.

11. Макарчук Н.М. Квитко Л.И. Снежко В.В. Роль декоративных тропических и субтропических растений в фитотерапии. // Сб.:V респуб. Конф. по проблемам аллелопатии.– 1982.

12. Богатир В.Б., Сніжко В.В. Адаптація рослин до умов недостатнього освітлення в інтер'єрах. // Сб.: Інтродукція та акліматизація рослин на Україні.– 1982, №20.

13. Черевченко Т.М., Снежко В.В. Озеленение интерьеров.// Экспресс-информ. ЦБНТИ.– 1982.

14. Снежко В.В., Кривенко В.В., Макарчук Н.М., Сгибнев А.К. Фитонцидные растения в интерьерах.// Сб.: Аллелопатия в естественных и в искусственных фитоценозах. – 1982.

15. Снежко В.В., Макарчук Н.М., Акимов Ю.А. Фитонцидная активность летучих выделений некоторых видов орхидей. // Сб.: Охрана и культивирование орхидей.– 1983.

16. Снежко В.В. Фитодизайн – новое направление ботанической науки.// Сб.: Использование тропических и субтропических растений в озеленении интерьеров.– 1983.

17. Черевченко Т.М., Снежко В.В. Улучшение микроклимата в литейних цехах путем озеленения тропическими и субтропическими растениями.// Сб.: Использование тропических и субтропических растений в озеленении интерьеров.– 1983.

18. Снежко В.В. Декоративные и биологические особенности растений в фитодизайне.// Автореферат дисс. канд .биол .наук.– 1983.

19. Снежко В.В. Санитарно-гигиеническая роль фитодизайна .// Сб.: Научн. основы озеленения городов и сел Молдавии. – 1984.

20. Снежко В.В. Фитонцидные свойства представителей сем. Vitaceae для санации помещений.// Сб.: Первая республиканская конференция по медицинской ботанике.– 1984.

21. Снежко В.В. Роль высших растений в создании эстетического комфорта современных интерьеров.// Сб.: Интродукция и акклиматизация растений. – 1984, №2.

22. Снежко В.В. Подбор и размещение растений в гостиничных интерьерах. // Информ. лист. Укр НИИНТИ. - 1984.

23. Снежко В.В. Некоторые вопросы фитодизайна.// Сб.: Биолого-экологические особенности интродуцированных растений. – 1985.

24. Макарчук Н.М., Квитко Л.И., Снежко В.В. Фитонцидная активность интродуцированных декоративных растений закрытого грунта.// Сб.:Интродук. и акклиматизация растений. – 1985.

25. Снежко В.В. Некоторые экологические особенности тропических и субтропических растений в фитодизайне.// Сб.: Интродукция и акклиматизация растений. – 1985, №4.

26. Снежко В.В. Подбор видового состава .// Сб.: Коллекцион.фонды тропических и субтропических растений закрытого грунта и проблемы фитодизайна.– 1985.

27. Снежко В.В. Экологические особенности растений в интерьерах.// Сб.: Коллекцион.фонды тропических и субтропических растений закрытого грунта и проблемы фитодизайна. – 1985.

28. Снежко В.В. Фитонциды оздоровляют воздух. // Ж. «Цветоводство» – 1986, №6.

29. Снежко В.В. Оформление интерьеров. // Ж.» Сельское хозяйство» – 1986, №5.

30. Снежко В.В. Декоративные растения в залах предприятий. // Ж. «Общественное питание» – 1986, №5.

31. Снежко В.В. Растения в среде обитания человека. // Сб.: Экологические и физиолого-биохимические аспекты антропотолерантности растений. – 1986.

32. Черевченко Т.М., Снежко В.В. Способы и приемы озеленения интерьеров /рекомендации/.// К.: ЦУОП Госагропром УССР. – 1986.

33. Снежко В.В. Рекомендации по озеленению помещений, здравниц и других лечебных учреждений.// К.: ЦУОП Госагропром УССР. – 1986.

34. Сніжко В.В. Озеленення сучасних музейних приміщень // Ж. “Пам’ятники України”, 1986.

35. Богатырь В.В., Снежко В.В. Рекомендации по использованию ароидных для озеленения производственных интерьеров. // К.: ЦУОП Госагропром УССР – 1987.

36. Снежко В.В., Богатырь В.В. Растения для интерьеров.// Ж.» Городское хозяйство»Украины». – 1987, №1.

37. Снежко В.В. Группы декоративно-лиственных растений, перспективные для фитодизайна. // Сб.: Рекомендации по внедрению – лиственных тропических и субтропических растений в промышленное цветоводство. – 1987.

38. Сніжко В.В. Рослини в домі. // Сб.:” Для дому і сім’ї” Реклама – 1987.

39. Снежко В.В. Фитонцидность – показатель экологической пластичности вида. // Сб.: Рекомендации по размножению интродуцированных растений на основании изучения их биологии индивидуального развития – 1988.

40. Снежко В.В., Грабовский В.Б. Особенности опыления и развития семян у ховеи .// К.: ЦУОП Госагропром УССР – 1988.

41. Снежко В.В. Бактерицидность – показатель успешности интродукции. // Сб.: Актуальные вопросы ботаники в СССР – 1988.

42. Снежко В.В. Методические рекомендации по черенкованию растений .// К.:ЦУОП Госагропром УССР – 1988.

43. Снежко В.В. Источник витаминов в вашем саду. // Сб.: ” Для дому і сім’ї” Реклама – 1988.

44. Снежко В.В. Растения в доме и фитонциды. // Сб.: ” Для дому і сім’ї” Реклама – 1988.

45. Снежко В.В., Левенец В.Н., Линько Я.В., Юрченко А.П. Фитонциды в палатах. // Сб.: Вторая республиканская конференция по медицинской ботанике – 1988.

46. Снежко В.В., Карепов В.Г. Зимний сад в оздоровительно – восстановительном комплексе. // Сб.: Вторая республиканская конференция по медицинской ботанике – 1988.

47. Снежко В.В. Фитодизайн и парковое строительство. // “Сьевремении технологии и техника в парковато строителство / Резюмета/ НРБ – 1989.

48. Снежко В.В. Роль фитонцидности в онтогенезе. // Сб.: Рекомендации – онтогенез высших цветковых растений – 1989.

49. Снежко В.В. Фитодизайн и парковое строительство. // “Сьевремении технологии и техника в парковом строителство НРБ – 1990.

50. Снежко В.В. Проектирование зимних садов. // Сб.: Научные основы озеленения городов и сел Молдавии – 1990.

51. Сніжко В.В. Зима і квіти // Сб.:” Природа і ми”, Реклама – 1990.

52. Авторский коллект. под редакцией К.М.Сытника. Биологическое разнообразие тропиков. // Предпринт, ин-т. ботаники им. Н.Г.Холодного АН Украины – 1991.

53. Snizko V.V. Phitodesigh is a future perspektive of botanical gardens // Зб.:” Natur and botanical gardens for the XXI – st century”, Geneve, Suisse, 1992.

54. Сніжко В.В. Ярослав Стецько – політичний філософ української державності.// “Визвольний шлях”, №4, 1995.

55. Сніжко В.В. Політик – філософ Ярослав Стецько // Сб.: “Життєвий шлях та політична діяльність Ярослава Стецька”. К.: 1996.

56. Сніжко В.В. Національна свідомість і ландшафт. // Українські проблеми, №1, 1995.

57. Сніжко В.В. Микола Міхновський – символ державницької ідеі – Сб.: Українська еміграція в історії, Тернопіль, 1996.

58. Сніжко В.В. Рослини в нашому житті // Ж. ”Дошкільне виховання “, – 1995, №5,6,7.

59. Сніжко В.В. Жива рослина в кімнаті // Ж. ”Дошкільне виховання“ – 1996, №7.

60. Сніжко В.В. Ярослав Стецько // Українознавство. Календар–щорічник, К.:1996.

61. Сніжко В.В Исторические аспекты фитодизайна Сб.: Интродукция и акклиматизация растений. 1987, №8.

62. Валерій Сніжко. Квіти в дарунок // Ж. ”Дошкільне виховання “- 1997, №4, с. 16 – 17.

63. Валерій Сніжко. Рослини і символи // Ж. ”Дошкільне виховання“ – 1997, №7, с. 26

64. Валерій Сніжко. Етногенез і національний ландшафт. // Сб.: “Виховання української еліти в системі національної освіти України “, вид. “За вільну Україну”, Львів, 1997, с. 109 – 113.

65. Валерій Сніжко. Культ матері в українській ментальності .// Сб.: Етнонаціональний розвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі: сутність, реалії конфліктності , проблеми та прогнози на порозі XXI століття “ , Київ – Чернівці , 1997, ст. 480 – 486.

66. Валерій Сніжко. Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М. Міхновського (новий погляд) // Бюллетень Товариства – 1997, с.5 – 18.

67. Валерій Сніжко. Світогляд – реальність у формуванні нації //” Визвольний шлях “, Лондон – Київ – 1997, кн.5, с. 532 – 539.

68. Сніжко В.В. Національна ідея – дзеркало інтересів нації // “Вечірній Київ”, 11 грудня 1997 р. с. 4.

69. Валерій Сніжко. Роля жінки в українському суспільстві // Ж.”Визвольний Шлях”, Лондон-Київ: УІС, 1998,№9 (606), с. 1065 – 1070.

70. Валерій Сніжко. Безпека держави – здоров’я її громадян та довкілля // Ж. “Визвольний Шлях”, Лондон-Київ: УІС, 1998,№10 (607), с. 1163 – 1169.

71. Сніжко В.В., Драпаченко І.П. Геополітична та енергетична безпека України // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми Безпеки української нації на порозі XXI століття” // Київ – Чернівці, 1998, ч.1 с.18 – 25.

72. Сніжко В.В. Безпека держави – здоров’я її громадян та довкілля.// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “ Проблеми Безпеки української нації на порозі XXI століття” // Київ – Чернівці, 1998, ч. 1 с.241 – 248.

73. Валерій Сніжко. Погляд на науку в Україні // Ж. “Українські проблеми “. К.:1998 №1, с.79 – 81.

74. Валерій Сніжко. Читаємо Ярослава Стецька // “Бюлетень Товариства”, 1998 №1, с.66 – 73.

75. Валерій Сніжко. Українська духовість через тисячоліття до сучасності // “Бюлетень Товариства”, К., 1998 №2, с. 71 – 82.

76. Валерій Сніжко. Національна ідея і большевізм в Україні сьогодні // ж. “Визвольний шлях”, 1998, лютий, №2, с.144 – 153.

77. Валерій Сніжко. Психо-екологічний та генетичний стан в Україні // ж. “Визвольний шлях”, 1998, березень, №.3, с.281 – 288.

78. Валерій Сніжко. Шельменківщина – фашизм в Україні // ж. “Визвольний шлях”, 1998, травень, №.5, с.535 – 546.

79. Сніжко В.В. Природне довкілля – шлях Всесвіту // ж. “Бюлетень Товариства”, К.,1998, №7, с. 16 – 24.

80. Сніжко В.В. “Якщо я не спасу світ, я не спасу себе” // Ж. “Бюлетень Товариства”, К.,1998, №7, с.24 – 28.

81. Сніжко В.В. Зело життя українського // Ж. “Бюлетень Товариства”, К.,1998, №7, с.28 – 39.

82. Сніжко В.В. Біологія сьогодення нашого // Ж. “Бюлетень Товариства”, К.,1998 №7, с.39 – 44.

83. Сніжко В.В. Рослини – життя наше // Ж. “Бюлетень Товариства”, К.,1998 №7, с.44 – 49.

84. Валерій Сніжко. Український націоналіст Микола Міхновський // “Микола Міхновський та його “Самостійна Україна”, Київ, 1998, ВНПТМ, с.2 – 12.

85. Сніжко В.В. Осмислення трагедії // “Шлях перемоги”, 11 лютого 1998 р.

86. Сніжко В.В. Національна держава – майбутнє України // “Вечірній Київ”, 1998 р.

87. Сніжко В.В. Вирок інтернаціоналісти: “Український націоналізм треба поховати” // “Вечірній Київ “, 16 квітня 1998 р.

88. Сніжко В.В. Сало. Гімн живучості українського народу. // “Молодь України”, листопад 1998р.

89. Сніжко. Погляд на науку в Україні.// “Українські проблеми”, Київ, 1998, №1, с. 79 – 81.

90. Сніжко В.В. Психогенетична спадковість українців // Ж. “Бюлетень Товариства”,– К.: Всеукраїнське Наукове та Професійне Товариство ім. М.Міхновського, №8, 1999. – с.50 – 56.

91. Сніжко В.В. Снєжко Є.В. Національний міф та національна ідея // дод. До збірника наукових праць КВГІ “Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть”, №5'2, К.,1999, с. 50 –54.

92. Сніжко В.В., Снєжко Є.В. Землеробська свідомість // дод. До збірника наукових праць КВГІ “Духовність та злагода в українському суспільстві на перехресті тисячоліть”, №5'2, К.,1999, с. 266 – 270.

93. В.В. Сніжко. Соціоприродне довкілля та етнопсихічні особливості людини // Вісник Харківського державного університету, №439' 99.

94. Валерій Сніжко. Природні особливості України та українців // Ж. Зоосад, Київ, №3, 1999, с.52 – 55.

95. 100.Сніжко В.В., Чепа М.-Л.-А. Відродження автентичності духовності та національного ландшафту: постановка проблеми // Зб. матеріалів конф.”Лісотехнічна освіта і наука в контексті проблем довкілля і розвитку: стратегія на XXI століття”, Львів, 1999.

96. 101.Сніжко В.В., Вахрушкін В.С. Моделювання психо-біологічних систем комфорту – складова науки про довкілля // Зб. матеріалів конф. ”Лісотехнічна освіта і наука в контексті проблем довкілля і розвитку: стратегія на XXI століття”, Львів, 1999.

97. Сніжко В.В. Психо-генетичні перспективи українців // Ж. “Українські проблеми”,1999, №3.

98. Сніжко В.В. Вимоги до історії України.// Матеріали науково-практичної конференції “Культура українського та кримсько-татарського народів: пізнання один одного”, К.,1999,с.43 – 46.

99. Сніжко В.В. Національна інтелігенція – виразник української свідомості // Збірник наукових праць, №1/2 (14) Українська еліта та її роль в державотворенні, 2000. – с. 79 – 84.

100. Сніжко В.В. Добробут – це здоров’я народу та його довкілля // “Визвольний Шлях”, №12, 2000.

101. Сніжко В. Душу, тіло ми положим за свою свободу! // Українознавство – 2001, №1,с.140 – 148. http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=744&category=36.

102. Сніжко В. Вивчення психоетнічних особливостей українців – головне завдання українознавcтва // Альманах – Калуш, 2001.

103. Сніжко В. Геопсихологія – психоетнічна екологія людина // “Визвольний Шлях” – 2001. – Кн.12.– с.47 – 56.

104. Сніжко В. Коротке слово про Ярослава Стецька // Інформаційно-аналітичний бюллетень. – К.: КУН, 2001 – №4. – с.11 – 13.

105. Сніжко В. Назвемося України вірними синами // Києвлянин. – 2001. – №3,4 – с.11, 12.

106. Сніжко В.В. Природні психоетнічні настанови українців // Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.К.Костюка АПН У країни “Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2001.– Т.3. – Ч.2. – с.82 – 88.

107. Сніжко В.В. Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в українознавстві // Матеріали Зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г.К.Костюка АПН України“ Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2001.– Т.3. – Ч.2. – с. 305 – 309.

108. Сніжко В.В. “Я єсть народ” // Українознавство. – 2002, №4. – с. 59 – 65.

109. Сніжко В.В. Минуле і сучасне: дослідження психоетнічної екології для українознавства // Українознавство. – 2002. №3. – с.70 – 79.

110. Сніжко В.В. Моделювання психо-біологічних систем комфорту // Інтродукція рослин. – 2002. №3.

111. Сніжко В.В. Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в Україні // Українознавство. – 2002, – № 1 – 2. С.46 – 53.

112. Сніжко В.В. Психоетнічні особливості і їхнє втілення в мистецтві // Образотворче мистецтво. – 2002. – № 2. – с. 10 – 14.

113. Сніжко В.В. Свою Україну люблю // Наука самопізнання народу. Зб. матер. І наук. пр. на пошану П.П.Кононенка. – К.: Веселка, 2002. С.97 – 104.

114. Сніжко В.В. Свою Україну люблю // Наука самопізнання народу. Зб. матер. наук. пр. на пошану П.П.Кононенка. – К.: Веселка, 2002. С. 97 – 104.

115. Сніжко В.В. Для усіх вона була … пані Слава // Українознавство, ч.2 – 3 (7 – 8), 2003.

116. Сніжко В. Від Природи до Мистецтва шлях широкий і прямий // Образотворче мистецтво ч.2, 2003.

117. Сніжко В. Ідеологія терену // Образотворче мистецтво, ч.2, 2003.

118. Сніжко В.В. Ad fontes. // Українознавство. – 2003. – Ч.4(9). – С. 104-113.

119. Сніжко В., Снєжко Є. До постанови питання “Проблеми Природи в системі українознавства” // Українознавство – 2003. – Ч. 1(6). – с. 97-102.

120. Сніжко В.В. Українознавча ідея і націоналізм //Збірник наукових праць НДІ українознавства МОН України. - Т. ІІІ. - К., 2004. - С. 62-71.

121. “Навколішки не стану…” // Українознавство. – 2004. – № 3-4. – С. 91-94.

122. Сніжко В. Міф в Українознавстві // Українознавство, ч.3-4, 2004 р.

123. Сніжко В., Кононенко П. Дослідник, науковець, політик А.В. Толстоухов // Українознавство, 2004. – Ч.1-2. – С. 123-128.

124. Сніжко В. Українознавча ідея або самовивчення «шляху».// Українознавство – 2004. – Ч. 1-2. С. 178-185.

125. Сніжко В., Федоренко О. Природно-просторові вектори української геополітики // Українознавство, 2004. – Ч. 1-2. – С. 185-193.

126. Сніжко В. Міфологія – вивчення людської минувшини закарбованої у переказах //Науковий Вісник Українського Університету. – М., 2005. – Т. VІІ. – С. 51-59.

127. Сніжко В., Чешков О. Актуальні завдання української етнології //Українознавство. – Ч. 1. – 2005. – С. 210-214.

128. Сніжко В. Повітря з синього і золотого скла //Українознавство. – 2005. – Ч. 3. – С.52-54.

129. Сніжко В., Федоренко О. Ярослав Стецько: націоналіст і державний діяч //Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 193-200.

130. Сніжко В.В. Українці мають керуватися лише загальноукраїнським часом // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 193-200.

131. Сніжко В.В. Символ та символізм //Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 176-181.

132. Сніжко В.В. Зазирни далеко за обрій! (до 80-тиріччя академіка Андрія Гродзинського) //Українознавство. – 2006. – № 4. – С. 109-113.

133. Сніжко В.В. Унікальна оригінальність українців: окцидентальна орієнтальність або орієнтальна окцидентальність //Збірник наукових праць НДІУ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – Т. ХІ. – С. 464-476.

134. Чешков О.А., Сніжко В.В. Інноваційна роль пісенного доробку українського народу у сучасному націєтворчому процесі// Збірник наукових праць НДІУ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – Т. ХІ. – С. 253-259.

135. Чешков О.А., Сніжко В.В. Актуальні проблеми зрошення, підтоплення та повеней у контексті українознавчої концепції довкілля // Збірник наукових праць НДІУ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – Т. ХІІ. – С. 433-448.

136. Сніжко В.В. Геополітичне розуміння лідерства //Збірник наукових праць НДІУ. – К.: Поліграфічний центр “Фоліант”, 2006. – Т. ХІІ. – С. 449-459.

137. Сніжко В.В., Харитонова І.П. Розвиток ідей А.М. Гродзінського про фітодизайн //Інтродукція рослин. – К., 2006. – № 4. – С. 35-39.

138. Сніжко В.В. Оживление второй природы //Вісник АН України. – К., 2006. – С. 63-72.

139. Сніжко В.В. Оживление второй природы //Вісник АН України. – К., 2006. – С. 63-72.

140. Сніжко В.В. Мова, раса, археологічна культура //Українознавство. – 2007. – № 1. – С.241-247.

141. Сніжко В.В. Семантичні образи Великої княгині Ольги та Київського собору Святої Софії //Збірник наукових праць НДІУ. – 2007. – Т.ХІV. – С. 504-524.

142. Сніжко В.В. Шляхи життя //Австралійський церковно-громадський двотижневик “Церква і життя” № 5 від 25.03.07. – № 7 від 06.05. 07.

143. Сніжко В.В. Мова, раса, археологічна культура //Українознавство. – 2007. – № 1. – С.241-247.

144. Сніжко В.В. Семантичні образи Великої княгині Ольги та Київського собору Святої Софії // Збірник наукових праць НДІУ. – 2007. – Т.ХІV. – С. 504-524.

145. Сніжко В.В. Брама //Артанія-м. – 2008. – № 1 (Кн. 10). – С. 60-61.

146. Сніжко В. Історично-семантичні образи в ґенезі українського терену. Науковий Вісник Українського Університету. – М., 2008.

147. Націогенез – формування національних держав.

 

 
© Всі права захищені
test