Відділ аспірантури

Друк

ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ

Основний напрямок роботи: організація підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – докторів філософії (кандидатів наук) зі спеціальності 032 Історія та археологія.

Завідувач відділу аспірантури – Богданович Ганна Олександрівна.