1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Середа черв. 19

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Основні напрямки роботи відділу – соціокультурна антропологія, урбаністична антропологія, антропологія релігії, історична антропологія, історія повсякденності, дослідження пограниччя, антропологія простору, дослідження культурного ландшафту, дослідження субурбанізації.

Тема НДР: «Українське пограниччя як соціокультурний феномен».

Керівник НДР – кандидат історичних наук Овсіюк Оксана Володимирівна.

 

Cпівробітники відділу

 

Овсіюк Оксана Володимирівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу культурологічних досліджень. Член Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Соціальна історія України в роки Другої світової війни, повсякденне життя населення м. Києва в роки Другої світової війни, історична антропологія

 

Наукові праці:

1. Овсіюк О. В. Життя після окупації: побут киян 1943 – 1945 рр. – К.: Дуліби, 2017. – 176 c.

2. Овсіюк О. Нетипове дитинство: повсякденне життя військового містечка України 1990 – початку 2000-х рр. за спогадами дітей військовослужбовців // Поле: Збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень. Т. 2: Субкультури, повсякдення, етнографія науки. – К.: Дуліби, 2017.

3. Соболєва О.,Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня // Українознавство. – № 64. – 2017. – С.214–231.

4. Овсіюк О. Кінотеатри як вид міського дозвілля та засіб інформаційного впливу на населення м. Києва (1941–1945) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. Статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. Вип. 19. – С. 168 – 174.

5. Овсіюк О. Повсякденне життя населення м. Києва 1943 – 1945 рр. у радянській та вітчизняній науковій літературі // Українознавство. – К., 2015. – № 3 (56). – С. 109 – 118.

6. Київські помешкання: стан, використання, побут (1943 – 1945 рр.) // Українська культура ХХ – ХХІ: соціоантропологічний аспект. – К.: 2015. – С. 162 – 205.

7. Материально-бытовое обеспечение партийно-советской номенклатуры Киева (1943 – 1945 рр.) // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – Мичуринск, 2013. – № 3. – С. 155 – 159.

 

Брайченко Олена Юріївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень. Член національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Історія ХХ ст., історія розвитку української культури, традиційна культура, політика Радянської влади в галузі культури, трансформації суспільства, історія народної кулінарії, історія села, культурний ландшафт.

Наукові праці:

1. Брайченко О. Культура харчування українців у 1920–1930-х рр.: тенденції та зміни. // Етнічна історія народів Європи. – 2017. – Вип. 53. – С. 107–114.

2. Брайченко О. З міста до села: тенденції та культурні практики (Інтерв'ю з Павлом Гудімовим та Алевтіною Кахідзе) // Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. [наук.ред. Марина Гримич]. – Київ : Дуліби, 2016. – Т. 1: Культурний ландшафт Києва та околиць. – 2016. – С. 293–309.

3. Брайченко О. Культурний ландшафт: історія наукового пошуку. // Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. [наук.ред. Марина Гримич]. – Київ : Дуліби, 2016. – Т. 1: Культурний ландшафт Києва та околиць. – 2016. – С. 95–103.

4. Брайченко О. До питання про культурний ландшафт сучасного київського передмістя: с. Глібівка // Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. [наук.ред. Марина Гримич]. - Київ : Дуліби, 2016. – Т. 1: Культурний ландшафт Києва та околиць. – 2016. – С. 253–258.

5. Брайченко О. с. Глібівка: соціокультурний зріз 1920-ті рр. // Українознавство. – № 4(57), 2015. – С. 104–114.

 

Соболєва Олена Володимирівна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень. Член Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Традиційна культура кримських татар, сучасні етнокультурні процеси в АР Крим, повсякденний іслам, антропологія науки та знань. Член Національної спілки краєзнавців України.

Наукові праці:

1. Соболєва О.В. Весілля кримських татар: традиційні форми та трансформації.- Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2015. - 360 с.

2. Соболєва О., Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня // Українознавство. – № 64. – 2017. – С. 214–231.

3. Soboleva O. Crimean Tatar Religiosity: Between Privacy and Politics // EUXEINOS – Culture and Governance in the Black Sea Region. – Nr. 24 – 12/2017: Religion and Politics in Ukraine after the Maidan Protests. Ed. by Catherine Wanner. – P. 51–57.

4. Соболєва О. В. Інтерпретація роботи в «полі» у професійній діяльності українських зоологів // Сторінки історії: збірник наукових праць. – Вип. 43. – 2017. – С. 108-119.

5. Соболєва О. Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар // Українознавство. – N 1–2. – 2017. – С. 109–118.

 

Буйських Юлія Сергіївна – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу культурологічних досліджень.

Коло наукових інтересів

Антропологія релігії, дослідження пограниччя, професійні субкультури, урбаністична міфологія.

Наукові праці:

1. Stereotypy wyznaniowe i wierzenia mitologiczne o „swoich” i „obcych” na Polesiu Zachodnim Ukrainy: przypadek wspólnot protestanckich // Slavia Orientalis, 2016. Tom LXV, NR 1, 2016, 106 – 129.

2. Carnival in Urban Protest Culture: The Case of Kyiv’s Early Euromaidan, in LIETUVOS ETNOLOGIJA: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2016, 16(25), 69–89.

3. A Ukrainian Scholar in Poland: Notes in the Margins, in Lud, Vol. 100, 2016, pp. 153-160.

4. Pomiędzy pamięcią a granicą: Ukraińska pielgrzymka na Kalwarię Pacławską (Between memory and border: Ukrainian pilgrimage to Kalwaria Pacławska), in Etnografia Polska, Vol. 60, 2016, pp. 43-62.

 

Полек Тіна Віталіївна – кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу культурологічних досліджень. Член Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Культурна антропологія, урбаністична антропологія, міграція із села до міста, медична антропологія, дослідження пограниччя, антропологія простору, дослідження культурного ландшафту.

Наукові праці:

1. Соболєва О., Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня // Українознавство. – № 3 (64). – 2017. – С. 214–231.

2. Полек Т. Культурний ландшафт Вінниці в контексті урбанізаційних процесів / Культурний ландшафт Вінниці: від минулого до майбутнього: зб. ст. / упоряд.: О. Коляструк, Т. Кароєва; Вінниц. іст. т-во. – Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. – С. 20–30.

3. Полек Т. Із села в місто: на шляху до урбаністичної антропології в Україні / Т. Полек // Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. / [наук. ред. Марина Гримич]. – Київ : Дуліби, 2016. – Т. 1: Культурний ландшафт Києва та околиць. – 2016. – С. 58–75.

4. Полек Т. Сільські мігранти в культурному ландшафті сучасного Києва / Т. Полек / Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. / [наук. ред. Марина Гримич]. – Київ : Дуліби, 2016. – Т. 1: Культурний ландшафт Києва та околиць. – 2016. – С. 259– 286.

5. Полек Т. Особливості ідентичності сільських мігрантів у пострадянській Україні // Народна творчість та етнологія. – 2015 р. – № 1. – С. 70–75.

6. Момот (Полек) Т. Етнологія міста в Україні: становлення та історія // Етнічна історія народів Європи. – вип.42. – 2014 р. – С. 19–24.

 


 
© Всі права захищені
test