1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота квіт. 17

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

Основні напрямки роботи відділу – соціокультурна антропологія, урбаністична антропологія, антропологія релігії, історична антропологія, історія повсякденності, дослідження пограниччя, антропологія простору, дослідження культурного ландшафту, дослідження субурбанізації.

Тема НДР: «Українське пограниччя як соціокультурний феномен».

Керівниця НДР – кандидатка історичних наук Овсіюк Оксана Володимирівна.

 

Cпівробітники відділу

 

Овсіюк Оксана Володимирівна – кандидатка історичних наук, завідувачка відділу культурологічних досліджень НДІУ. Членкиня Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Соціальна історія України в роки Другої світової війни, повсякденне життя населення м. Києва в роки Другої світової війни, історична антропологія.

 

Наукові праці:

1. Овсіюк О. В. Життя після окупації: побут киян 1943 – 1945 рр. – К.: Дуліби, 2017. – 176 c.

2. Овсіюк О. Нетипове дитинство: повсякденне життя військового містечка України 1990 – початку 2000-х рр. за спогадами дітей військовослужбовців // Поле: Збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень. Т. 2: Субкультури, повсякдення, етнографія науки. – К.: Дуліби, 2017.

3. Соболєва О.,Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня // Українознавство. – № 64. – 2017. – С.214–231.

4. Овсіюк О. Кінотеатри як вид міського дозвілля та засіб інформаційного впливу на населення м. Києва (1941–1945) // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. Статей / Відп. ред. О. Є. Лисенко. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. Вип. 19. – С. 168 – 174.

5. Овсіюк О. Повсякденне життя населення м. Києва 1943 – 1945 рр. у радянській та вітчизняній науковій літературі // Українознавство. – К., 2015. – № 3 (56). – С. 109 – 118.

6. Київські помешкання: стан, використання, побут (1943 – 1945 рр.) // Українська культура ХХ – ХХІ: соціоантропологічний аспект. – К.: 2015. – С. 162 – 205.

7. Материально-бытовое обеспечение партийно-советской номенклатуры Киева (1943 – 1945 рр.) // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. – Мичуринск, 2013. – № 3. – С. 155 – 159.

 

Буйських Юлія Сергіївна – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу культурологічних досліджень НДІУ.

Коло наукових інтересів

Антропологія релігії, дослідження пограниччя, професійні субкультури, урбаністична міфологія.

Наукові праці:

1. Stereotypy wyznaniowe i wierzenia mitologiczne o „swoich” i „obcych” na Polesiu Zachodnim Ukrainy: przypadek wspólnot protestanckich // Slavia Orientalis, 2016. Tom LXV, NR 1, 2016, 106 – 129.

2. Carnival in Urban Protest Culture: The Case of Kyiv’s Early Euromaidan, in LIETUVOS ETNOLOGIJA: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos. 2016, 16(25), 69–89.

3. A Ukrainian Scholar in Poland: Notes in the Margins, in Lud, Vol. 100, 2016, pp. 153-160.

4. Pomiędzy pamięcią a granicą: Ukraińska pielgrzymka na Kalwarię Pacławską (Between memory and border: Ukrainian pilgrimage to Kalwaria Pacławska), in Etnografia Polska, Vol. 60, 2016, pp. 43-62.

 

Соболєва Олена Володимирівна – кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу культурологічних досліджень НДІУ. Членкиня Національної спілки краєзнавців України.

Коло наукових інтересів

Традиційна культура кримських татар, сучасні етнокультурні процеси в АР Крим, повсякденний іслам, антропологія науки та знань.

Наукові праці:

1. Соболєва О.В. Весілля кримських татар: традиційні форми та трансформації. – Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2015. - 360 с.

2. Соболєва О., Овсіюк О., Полек Т. Антропологічне дослідження локальної міської спільноти Ірпеня // Українознавство. – № 64. – 2017. – С. 214–231.

3. Soboleva O. Crimean Tatar Religiosity: Between Privacy and Politics // EUXEINOS – Culture and Governance in the Black Sea Region. – Nr. 24 – 12/2017: Religion and Politics in Ukraine after the Maidan Protests. Ed. by Catherine Wanner. – P. 51–57.

4. Соболєва О. В. Інтерпретація роботи в «полі» у професійній діяльності українських зоологів // Сторінки історії: збірник наукових праць. – Вип. 43. – 2017. – С. 108-119.

5. Соболєва О. Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар // Українознавство. – N 1–2. – 2017. – С. 109–118.

 

Дехтяр Валерій Миколайович – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник.

Коло наукових інтересів

Політична філософія та політична антропологія; некласична політична теорія; сучасний соціал-філософський дискурс; політична феміністика.

Наукові праці:

1. Проблема мовнокультурної детермінації суб’єкта в психоаналітичній концепції Жака Лякана як тло постструктуралістських соціальних теорій. – In: Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.2. – Одеса, 1998. – С. 19-25.

2. Підстави некласичної політичної теорії ("Генеалогія влади" Мішеля Фуко проти класичної політичної теорії). – In: Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.2. – Одеса, 1998. – С. 53-62.

3. Топо-графія утопії. Ролян Барт та Мішель Фуко в пошуках безвладного дискурсу. – In: Шляхи розбудови ринкового середовища в Україні (матеріали науково-практичної конференції 20-22 жовтня 1998 р.) – Одеса, 1998. – С. 32-38.

Епістемологічні аспекти становлення "паноптичного суспільства" (Проблема формування "дисциплінарної" технології влади в модерну добу у праці Мішеля Фуко "Наглядати і карати. Народження в’язниці"). – In: Ринкові важелі та стимули розвитку господарчих систем. Збірних наукових праць молодих вчених. Вип.2.Част.ІІ. – Одеса, 1998. – С. 339-345.

5. Постструктуралістська аналітика позитивних технологій влади: Підстави некласичної політичної теорії. – In: Філософські перипетії. Вісник Харківського університету. Серія:Філософія. – № 437’99. – Харків, 1999. – С. 111-114.

6. Дисциплінарна матриця влади як модель постання "модерної людини": М.Фуко про формування "паноптичного" суспільства. – In: Перспективи. – № 1(5)’99. – Одеса, 1999. – С.144-148.

7. Концепти "біовлада" і "біополітика" в теорії соціогенези модерної доби Мішеля Фуко. – In: Перспективи. – № 2-3 (7-8). – Одеса, 1999. – С.114-118.

8. Фемінізм: від дискурсу соціальної емансипації до наукового дискурсу. – In: Психосинергетика – на границе философии, естествознания, синергетики, медицины и гуманитарных наук. Материалы юбилейной научно-пратической конференции. –Одесса, 2002. – С. 88-92.

9. Сексуальність як об’єкт наукового дослідження: проліферація дискурсів про сексуальність. – In: Психосинергетика – на границе философии, естествознания, синергетики, медицины и гуманитарных наук. Материалы юбилейной научно-пратической конференции. – Одесса, 2002. – С. 83-87.

 

У відділі також працювали:


Гримич Марина Віллівна – докторка історичних наук, кандидатка філологічних наук, професорка, авторка понад 150 наукових праць. Членкиня Національної спілки письменників України. Членкиня Національної спілки краєзнавців України. Коло науковиї інтересів – культурна антропологія, діаспорні студії, місіонерська етнографія, дослідження культурного ландшафту, дослідження народних дум. Упродовж 2014-2016 рр працювала на посадах завідувачки відділу, провідної накуової співробітниці відділу культурологічних досліджень НДІУ.

 

Брайченко Олена Юріївна – кандидатка історичних наук, упродовж 2014-2019 рр. працювала на посаді провідної наукової співробітниці відділу культурологічних досліджень. Членкиня національної спілки краєзнавців України. Коло наукових інтересів – історія ХХ ст., історія розвитку української культури, традиційна культура, політика Радянської влади в галузі культури, трансформації суспільства, історія народної кулінарії, історія села, культурний ландшафт.


Полек Тіна Віталіївна – кандидатка історичних наук, упродовж 2014-2019 рр. працювала на посадах наукової співробітниці, старної наукової співробітниці відділу культурологічних досліджень. Членкиня Національної спілки краєзнавців України. Коло наукових інтересів – культурна антропологія, урбаністична антропологія, міграція із села до міста, медична антропологія, дослідження пограниччя, антропологія простору, дослідження культурного ландшафту.


 


 
© Всі права захищені
test