1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок груд. 05

PDF Друк E-mail

Вийшов друком збірник статтей молодих науковців-політологів

У видавничому домі «Гельветика» вийшов друком збірник статтей молодих науковців-політологів. В його основу увійшли матеріали Конвенту «Міжнародної асоціації студентів політичної науки в Україні», одним з членів Наглядової ради якої є заступник директора НДІУ Павло Гай-Нижник. Конвент відбувся 23–24 вересня 2021 р. у стінах Національного університету «Одеська юридична академія».

Редакційну колегію видання склади визнані українські вчені: О.О.Рафальський – доктор історичних наук, професор, Віце-президент Національної Академії наук України (НАНУ), член-кореспондент НАНУ, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАНУ; Д.В.Яковлев – доктор політичних наук, професор, декан факультету психології, політології та соціології Національного університету «Одеська юридична академія»; П.П.Гай-Нижник – доктор історичних наук, заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України; Г.І.Зеленько – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАНУ, завідувачка відділу теоретичних і прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса НАНУ; О.В.Батрименко – доктор політичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри політології КНУ імені Тараса Шевченка; Є.В.Магда – кандидат політичних наук, директор громадської організації «Інститут світової політики».

Політика та демократія в електронному просторі: матеріали Конвенту Міжнар. асоц. студентів політичн. науки в Україні (м.Одеса, 23–24 верес. 2021 р.) / за заг. ред. Рафальського. О. О., Яковлева Д. В., Гай-Нижника П. П. та ін. – Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 184 с. ISBN 978-966-992-647-0.


 
© Всі права захищені
test