1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок груд. 05

PDF Друк E-mail

Веб-дискурсійний марафон, присвячений українському державотворенню

Заступник директора НДІУ, доктор історичних наук П. П. Гай-Нижник бере участь у масштабному веб-дискусійному проекті, присвяченому українському державотворенню та 30-ти річчя Акту проголошення державної незалежності.

Шлях до цієї історичної дати торувався впродовж століть. У новітню добу української історії ідея незалежної України викристалізувалася і стала реальністю. На шляху до модерної державності українство супроводжували перемоги і поразки, тріумфи і провали, подвижництво і пасивність... Дотепер розмаїття поглядів, часом і вперемішку з міфологемами, на події, що відбувалися впродовж ХХ–ХХІ ст., підтверджують суспільний запит на історичні знання. Серед науковців точаться дискусії з приводу ключових етапів українського державотворення новітнього часу, причин, обставин, характеру їх перебігу, наслідків, що й дало підстави для організації циклу наукових заходів у формі вебдискурсу “Українське державотворення новітньої доби: контроверсійні питання”, який триватиме увесь 2021 р. і де будуть представлені погляди сучасних дослідників на процеси українського державотворення.

Проведення веб-дискурсу ініціювали історичний факультет, кафедра новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут історії України НАН України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, Національна спілка краєзнавців України.

Платформу відкрили вступними словами в.о. ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НАН України Л.Губернський, віце-президент НАН України, директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, член-кореспондент НАН України О.Рафальський, директор Інстуту історії України НАН України, академік НАН України В.Смолій, директор Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, доктор історичних наук Г.Папакін, директор Інституту українознавства ім. І.Крип`якевича НАН України, доктор історичних наук І.Соляр, голова Національної спілки краєзнавців України, член-кореспондент НАН України О.Реєнт.

Перший етап дискурсу відбувся 23 березня 2021 р. і був присвячений національному державотворенню доби Української Центральної Ради і поділявся на три проблемних блоки: 1. Шлях до державності: автономія і федералізм чи самостійність?; 2. Українська Центральна Рада і армія; 3. Чому УНР доби Української Центральної Ради не перемогла?

У дискусі взяли участь провідні вчені України, зокрема: Владислав Верстюк (завідувач відділу Української революції 1917–1921 рр. Інституту історії України НАН України, д-р іст. наук, професор), Федір Турченко (завідувач кафедри новітньої історії України Запорізького національного університету, д-р іст. наук, професор), Ігор Гирич (завідувач відділу Інституту української археографії та джерелознавства ім.М.С.Грушевського НАН України, д-р іст. наук), Григорій Савченко (канд. іст. наук, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Михайло Ковальчук (канд. іст. наук, ст.н.с. Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України), Валерій Солдатенко (член-кореспондент НАН України, гол. н. сп. Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, д-р іст. наук, професор), Володимир Сергійчук (завідувач кафедри світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д-р іст. наук, професор), Сергій Пивовар (канд. іст. наук, професор кафедри новітньої історії України Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Ярослав Калакура (д-р іст. наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка), Геннадій Корольов (д-р іст. наук, ст. н. с. Інституту історії України НАН України; Олена Любовець (д-р іст. наук), Валентина Піскун (завідувачка відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України, д-р. іст. наук, професор) та Павло Гай-Нижник (заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, д-р іст. наук).

Наступні етапи дискурс-марафону щомісяця розглядатимуть державницьку проблематику України (зокрема: Українська Держава 1918 р., ЗУНР, УНР Директорії, УСРР, Карпатська Україна, ОУН-УПА, Україна в ІІ світовій війні, УРСР, відновлення незалежності 1991 р., проблеми і перспективи сьогодення тощо).


 
© Всі права захищені
test