1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок груд. 05

PDF Друк E-mail

Нова монографія про ОУН (бандерівців)

Нещодавно світ побачила наукова праця доктора історичних наук, заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства Павла Гай-Нижника про теорико-ідеологічні засади та державотворчу концепцію ОУН(б): Гай-Нижник П. Українська Держава: суспільно-політична модель і соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН-б (1940–1990 рр.). – К.: Крок, 2020. – 432 с.: іл.

Монографію було рекомендовано до друку Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол №13 від 19 червня 2020 р.). Автор на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, висвітлює ідеологічну концепцію та програмові засади Організації Українських Націоналістів. Досліджуються суспільно-політична модель майбутньої Української Держави та її соціально-економічний лад в теорії та ідеології ОУН(б) у різні часи існування Організації в період від 1940 по 1990 рр. Відображено внутрішні суперечки та зміни світоглядних позицій і державотворчої думки серед провідних діячів та ідеологів ОУН(б) на різних етапах діяльності Організації, як в Україні, так і в еміграції. Вказано на основи та особливості ідеології українського націоналізму ХХ ст. в теорії і практиці політичної діяльності ОУН.

Рецензенти: Патриляк Іван Казимирович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Телячий Юрій Васильович – доктор історичних наук, професор, директор департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України.

ЗМІСТ
Борцям ОУН-УПА
Передмова
Установлення Революційного Проводу і самолегітимізація ОУН(р): від Крайової екзекутиви до ІІ Великого збору (лютий 1940 – квітень 1941 рр.)
Розділ 1
Концепція і модель Української Держави в програмових засадах та ідеології ОУН-р (квітень–червень 1941 р.)
Розділ 2
Акт проголошення відновлення Української Держави як вияв національно-революційного чину (30 червня 1941 р.)
Розділ 3
Організація українського місцевого самоврядування й крах спроби сателітного державотворення (липень–грудень 1941 р.)
Розділ 4
Державно-політична модель і соціально-економічний лад України в програмових засадах ОУН на УЗ: оновлення і демократизація (1942–1947 рр.)
Розділ 5
ОУН на Українських Землях і Закордонні Частини ОУН: ідейна єдність та розбрат свідомостей (кінець 1940-х – середина 1960-х рр.)
Розділ 6
Конституційні основи і державний устрій України в теоретичній конструкції ОУН-р-б (середина 1960-х – кінець 1980-х рр.)

У монографії сотні архівних джерел, які вперше введено до наукового обігу. Книгу призначено як для науковців, так і для уваги дослідників націоналістичної ідеології в історії України, національно-визвольної боротьби середини ХХ ст. та шанувальників української минувшини...


 
© Всі права захищені
test