1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Четвер черв. 08

PDF Друк E-mail

Відбулися Перші індоарійські читання на тему «Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східноєвропейської етнічної історії»

29 вересня з нагоди 80-ліття українського сходознавця, індолога та вченого-українознавця Степана Наливайка в актовій залі Науково-дослідного інституту українознавства відбулися Перші індоарійські читання на тему «Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східноєвропейської етнічної історії».

Відкрилися читання виступом директора інституту українознавства, кандидата історичних наук Сергія Наливайка, який продовжує індоарійські дослідження свого батька Степана, розширивши поле наукових пошуків новими напрямками, зокрема ДНК-генеалогією. У доповіді було в комплексі показано історію та сучасний стан досліджень з індоарійської тематики, представлено результати та наголошено на перспективності цих досліджень, зокрема в Інституті українознавства.

Продовжив читання Валентин Крисаченко, доктор філософських наук, професор, завідувач відділу військово-патріотичного виховання НДІУ, із доповіддю «Евристичний потенціал історичної антропології для українознавства». Провівши філософські екскурси в історію науки, він наголосив, що в роботі науковця, тим більше в царині такої синтетичної науки як українознавство, важливо досягти синергії в результаті осягнення висновків широкого кола здавалось би далеких одна від одної наукових галузей.

Затим слово взяв Віктор Лакизюк, науковий співробітник відділу військово-патріотичного виховання НДІУ, давній товариш Степана Наливайка, який допомагав останньому в роботі з індоарійською тематикою. Згадавши теплим словом ювіляра та відзначивши його людські якості й видатні наукові звершення, В. Лакизюк представив також свої наукові напрацювання в доповіді «Вісла: повертаючись до питання надійності етимологічної версії походження назви ріки, запропонованої С. Наливайком», де показав присутність анатолійських мовних запозичень у походженні назви ріки, як і в українській мові загалом.

Наступний доповідач, Юрій Фігурний, кандидат історичних наук, завідувач відділу української етнології НДІУ, розповів про індоарійські джерела українського козацтва та обставини його походження і наголосив на сучасних викликах для його нащадків, які на війні продовжують традиції воїнської касти.

Читання продовжились доповіддю «Cучасні індоарійські студії в навчальних курсах майбутніх юристів», яку підготував Федір Медвідь, доктор в галузі політології, кандидат філософських наук, професор Навчально-наукового інституту права МАУП. Наголосивши на необхідності розвитку українознавства як науки, Ф. Медвідь відзначив вагомий вклад для її постання відомого вченого Івана Крип’якевича, ім’я якого тепер носить інститут українознавства у Львові. Також доповідач розповів про корисність залучення індоарійських та подібних комплексних студій для викладання, зокрема з давнього права, у сучасній вищій школі, адже допоки у викладачів бракує широти порівняльної бази, наприклад, зразків давнього права, і відповідно можливості робити об’єктивні висновки. Такий підхід розширить кругозір сучасних студентів, без якого неможливе їх становлення як повноцінних громадян успішної країни.

Завершував виступи науковий співробітник відділу української етнології НДІУ Олег Чирков, який ознайомив із сучасними напрацюваннями українських вчених з індоарійської тематики, представленими в «Історичному атласі України», а також розповів про Вікіпедію як сучасну енциклопедію людських знань та індоарійську тематику в ній.

Тож Перші індоарійські читання, окрім вшанування видатного науковця Степана Наливайка, започаткували регулярне наукове обговорення індоарійської тематики в українознавчому контексті і нагадали про перспективність комплексних індоарійських досліджень, актуальність впровадження їх результатів у освітньо-виховний процес та необхідність вагомої участі в них НДІ українознавства.


 
© Всі права захищені
test