1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця серп. 19

PDF Друк E-mail

20–21 жовтня 2020 р. в НДІ українознавства відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Українознавство в системі національної освіти, науки, гуманітарної політики держави

Адреса Науково-дослідного інституту українознавства МОН України: 01135, м.Київ, вул.Ісаакяна, 18.

 

Робота конференції планується за напрямками:

• українознавчі дослідження вітчизняних етнічних, державотворчих, націєтворчих і культуротворчих процесів;

• проблеми етнонаціональної ідентичності українського народу: соціально-історичний аспект і проекції майбутнього;

• українознавство в системі освіти і науки: проблеми і перспективи;

• вітчизняне і зарубіжне українознавство: наукові набутки й теоретико-методологічні новації;

• переосмислюючи українознавство: локально, реґіонально та транснаціонально;

 

Робочі мови конференції – українська, англійська.

 

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді (обсяг – до 1 др. арк.) просимо надіслати до 30 вересня 2020 р. з позначкою «Українознавство. Конференція» на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (Краснодемська Ірина Йосипівна; тел.: 067-442-38-46)

У заявці вказати: 1. Прізвище, ім’я, по батькові; 2. Вчений ступінь, звання; 3. Місце роботи, посада; 4. Тема доповіді; 5. Телефон і електронна адреса.

 

Оформлення доповіді для публікації:

Поля: верхнє – 3 см, праве – 1,5 см, ліве та нижнє – 2,5 см. Редактор: MSWord. Гарнітура: Times New Roman, кегель (розмір) 14, інтервал 1,5. Нумерація сторінок обов’язкова. У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Назва статті друкується великими літерами, жирним шрифтом по центру сторінки, під нею, праворуч, – ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом), ID ORCID, науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, після них у дужках основним шрифтом друкуються адреса та номер телефону автора. Тексту статті передують анотація разом з ключовими словами українською (приблизно 2000 знаків з пробілами) та англійською мовами. Оформлення посилань: у квадратних дужках вказується номер джерела за списком та через кому номери сторінок праці, на яку посилаються. Наприклад: [5, с. 38], [7, с. 100; 13, с. 42–47]. Література: список використаної літератури подається в алфавітному порядку в кінці статті (оформлення літератури згідно з Національним стандартом України ДСТУ 8302:2015). Після неї слід розмістити пристатейну літературу в латинському алфавіті (References), оформлену в такому порядку: автор (транслітерація), переклад назви статті англійською мовою, транслітерована назва джерела (періодики) або перекладена (монографії), вихідні дані, зазначення мови статті в дужках (відповідно до Harvard Referencing System).

 

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

 

Планується публікація матеріалів та доповідей після проведення конференції.


 
© Всі права захищені
test