1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
П'ятниця серп. 19

Новій програмі курсу за вибором «Українознавство» для 5–11 класів закладів загальної середньої освіти України надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

PDF Друк E-mail

Новій програмі курсу за вибором «Українознавство» для 5–11 класів закладів загальної середньої освіти України надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»

Нещодавно науковці Інституту українознавства розробили нову навчальну програму курсу за вибором «Українознавство» для 5–11 класів закладів загальної середньої освіти в Україні, яка була розглянута і схвалена на засіданні вченої ради Науково-дослідного інституту українознавства (протокол № 7 від 30 липня 2019 р.).

Відповідно до рішень комісії з української літератури та комісії з історії Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України навчальній програмі для 5-11 класів закладів загальної середньої освіти «Українознавство» (автори-укладачі А. Ціпко, Т. Бойко, С. Бойко, О. Газізова) надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від 10.08.2020 № 1/11-5310).

Внесення оновленого курсу за вибором «Українознавство» до структури та змісту освіти України обумовлено тим, що українознавство відповідає вимогам реформування змісту національної освіти. Якщо стратегічним завданням останнього є орієнтація на інтегративні курси, пошук нових підходів до виховання принципів, рис громадянина-гуманіста, до структурних знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу, то українознавство і є цілісною інтегративною системою принципів та знань, що формуються на стику гуманітарних і природничих наукових знань, філософських пошуків та досвіду повсякденності, прогнозу й планування майбутнього, образно-символічної системи, етики, естетики та культури народу.

Викладання курсу за вибором в закладах освіти є надто важливим, адже українознавство як інтегративна система знань про Україну та українство надає не лише ґрунтовні знання про Україну як цілісне та неповторне буттєво-культурне явище з усіма його розмаїтими виявами, а й дає можливість отримати узагальнене системне бачення українства в минулому та сьогоденні, сприяє розумінню історичної місії українства та є важливим чинником формування національної самосвідомості сучасного громадянина України.

Сподіваємось, що запропонована навчальна програма з курсу за вибором «Українознавство» для 5–11 класів закладів загальної середньої освіти України прийдеться до душі багатьом освітянам та сприятиме у підготовці нового покоління до самостійного життєвого вибору поєднувати особисті інтереси з громадянськими, національно-державними та загальнолюдськими.

 

Автори


 
© Всі права захищені
test