1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок груд. 05

Конкурс на навчання в аспірантурі 2017

PDF Друк E-mail

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ
за державним замовленням на 2017 рік за науковою спеціальністю: 032 – історія та археологія.

Аспірантура з відривом від виробництва.

Документи приймаються до 1 вересня 2017 р. і подаються здобувачем особисто.

Подаються такі документи:

• заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії Інституту. У заяві передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

• копію документа, що посвідчує особу;

• копію військового квитка (посвідчення про приписку);

• копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

• мотиваційний лист (стисло (не більше 1 сторінки) вказати, чому Ви хочете навчатись в аспірантурі Інституту, якого досвіду сподіваєтеся набути, як навчання сприятиме реалізації Ваших професійних, громадських й особистих планів у майбутньому, чому обрали цю спеціальність і напрям дослідження);

• дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (науковий текст обсягом до 5 стор, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовуються тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо. Дослідницьку пропозицію оцінює предметна комісія з фаху на вступному випробуванні зі спеціальності як його складову);

• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;

• 2 фотокартки 3x4;

• медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086/о;

• список опублікованих наукових праць, відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);

• рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);

• міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень B2 (за наявності);

• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які поступають до аспірантури на денну форму навчання).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад’юнктурі) за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї завчасно, має право на повторний вступ до аспірантури (ад’юнктури) за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

Звертатися за адресою: м. Київ, вул. Ісаакяна 18, 01135

Довідки за телефонами:

(044) 236-01-28, (067) 935-66-53 (Денис Толочко)


 
© Всі права захищені
test