Дирекція

Друк

ДИРЕКЦІЯ

В. о. директора НДІУ

Наливайко Сергій Степанович (нар. 1977 р., місто Київ) — старший науковий співробітник, кандидат історичних наук.

Коло наукових інтересів

Українознавство, етнічна історія Давньої України, індоєвропеїстика, методологія історичного дослідження, ДНК-генеалогія.

Наукові праці:

1. Наливайко С. До дискусії навколо арійського питання в етногенезі українців. / С. Наливайко // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 132–136.

2. Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y–ДНК генеалогії / С. Наливайко // Українознавство. – 2012.– № 1.– С. 166–170.

3. Наливайко С. Стан і перспективи сучасних індоєвропейських досліджень. / С. Наливайко // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 121–124.

4. Наливайко С. ДНК-генеалогія у сучасних етнологічних концепціях про походження українців. / С. Наливайко / Українознавство. – 2013. – № 3-4 (48-49). – С. 118–122.

5. Наливайко С. Тарас Шевченко і Рабіндранат Тагор: славетні сини України й Індії. / С. Наливайко // Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ННДІУВІ, 2014. – С. 210–212.

 

Заступник директора НДІУ

Терлецький Віталій Михайлович (нар. 10 квітня 1973 р., місто Гайсин Гайсинського району Вінницької області) — український філософ, викладач, перекладач.

Учений ступінь: кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія І.Канта, класична метафізика, німецький ідеалізм, антична філософія, історія західноєвропейської думки, перекладознавство.

• Кандидатська дисертація на тему: «Apriori як проблема онтології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014).

У 1995 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У лютому 1995 р. перебував на науковому стажуванні в Мюнхенському університеті імені Людвіга-Максиміліана (кафедра II, Німецький ідеалізм). З 1995 до 1998 року навчався в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 до 2004 року – старший викладач кафедри філософії Міжнародного Соломонового університету (м. Київ). У липні 2000 р. брав участь у Міжнародній літній школі «Відродження метафізики і критика метафізики в німецькому ідеалізмі – Кант, Гельдерлін, Геґель, Шелінґ» (м. Тюбінґен, Німеччина). З 2004 до 2013 року – науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. З 2013 до 2015 року – старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики Національного науково-дослідного інституту українознавства. З 2015 до 2018 року – завідувач відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства.

У 2015-2016 навчальному році – запрошений лектор в Інституті релігійних наук святого Томи Аквінського (м. Київ).

У 2016-2017, 2017-2018 навчальних роках – старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія.

Із 01 лютого 2018 року — заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Наукові статті останнього часу

1. Терлецький В. М. Україна на цивілізаційній мапі сучасного світу: історичний досвід та реалії сьогодення // Українознавство. – № 4. – С. 231–244.

2. Терлецький В.М. Сучасні дискусії про назву Аристотелевого твору, відомого нам як «Метафізика» // Sententiae. – 2017. – Vol. 36. – № 2. – С. 50-65. doi.org/10.22240/sent36.02.050

3. Терлецький В. М. Німецька філософська періодика // Філософська думка. – 2017. – №6. – С. 76–83.

4. Терлецький В. М. Термінологія філософії діалогу М.Бубера: між профанністю і сакральністю // Філософська думка, 2017, № 1, с. 132–135.

5. Терлецький В.М. Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі // Українознавство. – 2016. – №3. – С. 195–203.

6. Терлецький В.М. Творчість Аристотеля по-українські // Круглий стіл і підсумкова дискусія в Інституті філософії НАН України «Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому // Філософська думка. 2016. – № 5. – С. 5–25, 71–76.

7. Терлецький В.М. Межі і можливості методу дослідження констеляцій // Sententiae. – 2016. – №1. – С. 169–178. http://dx.doi.org/10.22240/sent34.01.169

8. Терлецький В. М. Арістотелева теорія часу в світлі феноменологічної традиції // Sententiae. – 2015. – № 1. – C. 100–117. doi: 10.22240/sent32.01.100

9. Терлецький В. Novum in veteri. Я.Гінтіка про Евклідові витоки математичного методу І. Канта // Sententiae. – 2015. – № 2. – C. 75–92. doi: 10.22240/sent33.02.075

10. Терлецький В. Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення // Українознавство – 2015. – № 3. – С. 132–147.

11. Терлецький В. Український погляд на Кантову антропологію. Рецензія на монографію В. Козловського «Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі» // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 67–71.

12. Терлецький В. Вольфганг Рьод як історик філософії // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 6–10.

13. Терлецький В.М. «Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті сучасних подій в Україні» // Україна у світовій історії. – 2014. – №4(53). – С.152-163 (0,85 у.д.а.).

14. Терлецький В. ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ. До передісторії поняття a priori // Sententiae. – 2013. – № 2. – С. 65-77. doi: 10.22240/sent29.02.065

15. Терлецький В. Прелімінарії до поняття онтології в критичній філософії Канта // Sententiae. – 2013. – № 1. – С. 23–34. doi: 10.22240/sent28.01.030

16. Терлецкий В.М. Априорность и спонтанность в критической философии И.Канта // Вопросы философии. – 2013. – № 12. – С. 129–139.

Докладніший перелік публікацій наведений у профілі Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=66dxe0IAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Переклади

1. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. Вид. 2-ге, уточн. і доп. – Харків: Фоліо, 2018. – LXX, 214 с.

2. Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / Пер. з нім. праці «Я і Ти» Терлецький В.М. – К.: Дух і Літера, 2012. – 272 с.

3. Зіммель Г. Філософія грошей / пер. з нім. В.Зінченко, В.Терлецький, І.Андрущенко. – К.: Промінь, 2010. – 504с.

4. Рьод В. Шлях філософії: з XIX по XX століття / пер. з нім. В.Кебуладзе, М.Култаєва, В.Терлецький. – К.: Дух і Літера, 2010.

5. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття / пер. з нім. В.Терлецького, О.Вєдрова. – К.: Дух і Літера, 2009. – 388 с.

6. Генрих Д. Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб’єктивності та метафізики. – К.: Курс, 2006. – 188 с.

7. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. – К.: ППС-2002, 2005. – 178, LIV с.

8. Класики політичної думки. – К.: Тандем, 2000. – С. 11-34, 35-53, 329-347. (Статті про Платона, Аристотеля, І. Канта).

9. Корет Э. Основы метафизики. – К.: Тандем, 1998. – 248 с.

Наукова редакція перекладів

1. Тьоніс Ф. Спільнота і суспільство / Пер. з нім. Н.Комарової, О.Погорілого / Наук. ред. В. Терлецького. – К.: Дух і літера, 2005. – 261с.

2. Беньямін В. Щодо критики насильства / Пер. з нім. І.Андрущенка / Наук. ред. В.Терлецького. – К.: «Грані-Т», 2012. – 312 с.

 

 

Структура

Штат дирекції складається з директора, заступника директора та вченого секретаря.

Наливайко Сергій Степанович – в. о. директора, 1977 р.н., освіта вища

Терлецький Віталій Михайлович – заступник директора, 1973 р.н., освіта вища