1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Неділя черв. 26

Дирекція

PDF Друк E-mail

ДИРЕКЦІЯ

Директор НДІУ

Наливайко Сергій Степанович (нар. 1977 р., місто Київ) – кандидат історичних наук.

Коло наукових інтересів – українознавство, етнічна історія Давньої України, індоєвропеїстика, методологія історичного дослідження, ДНК-генеалогія.

Останні наукові праці:

 

1. «Раджпутський аргумент» у реконструкції етнічної історії Східної Європи (на прикладі Геродотової оповіді про походження скіфів) // Східні традиції державотворення. Науковий збірник на честь 150-ї річниці від народин Агатангела Кримського. К., 2020. С. 489-504.

2. Наливайко С. «Никогда мы не будем братьями…», або Y-ДНК-генеалогія крізь призму «наукового патріотизму» А. Кльосова // Українознавство. 2020. №2. С. 71-92.

3. Наливайко С. Сучасні індоарійські студії у дослідженні проблем східноєвропейської етнічної історії // Українознавство. - 2020. - № 4. - С. 216-231.

4. Наливайко С. Про специфіку українознавства як науки // Українознавство. 2019. №1. С.14-24.

5. Наливайко С. Семантичне гніздо «чорний», «темний» в індоіранській гідронімії Східної Європи // Українознавство. 2019. №4. С. 185-201.

6. Наливайко С. До перспектив індоіранської (арійської) традиції у тлумаченні гідронімії Східної Європи (на прикладі семантичного гнізда «вода», «ріка») // Українознавство. 2018. №3. С. 162-180.

7. Наливайко С. ДНК-генеалогія у структурі етнологічного знання: проблеми міждисциплінарної взаємодії // Україна й українство в етнокультурних процесах. К., 2017. С. 111-129.

8. Наливайко С. Ще раз про перспективи індоіранських ономастичних студій (до дискусії історика й лінгвіста) // Українознавство. 2017. №1. С. 153-169.

9. Наливайко С. До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро) // Українознавство. 2016. №3. С. 222-232.

10. Наливайко С. Якою бути історії давньої України? // Українознавство. 2016. №2. С. 225-240.

11. Наливайко С. До питання про семантику давніх назв Чорного й Азовського морів // Українознавство. 2016. №1. С. 63-70.

 

Заступник директора НДІУ

 

Гай-Нижник Павло Павлович – доктор історичних наук, дійсний член (академік) Української академії наук. Нагороджений Орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого III ст. (2006 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти та науки України (2007 р.) та іншими відзнаками. Лауреат Міжнародної літературної премії імені Івана Кошелівця за 2013 рік (2014 р.).

Член редколегій наукового щорічника «Україна дипломатична»; наукового часопису «Пам'ять століть»; наукового збірника «Становлення та розвиток української державності», наукового часопису «Українознавство».

Коло наукових інтересів – історія України першої половини XX ст., історія світової та української політичної думки, історія державної служби, історія української революції та національно-визвольних змагань 1917-1923 рр., історія української соціально-економічної та фінансової політики, біографістика, політологія, історія української діаспори, політична ідеологія.

Наукові праці:
Автор 31 індивідуальних та колективних наукових монографій, 3 збірок поезій, понад 700 наукових публікацій, опублікованих в наукових фахових виданнях України, США, ФРН, Канади, Росії, Білорусі, Угорщини, Сербії, Румунії та інших країн, зокрема:

1. Гай-Нижник П.П. Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана П. Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р.) / П.П. Гай-Нижник. – К., 2004.  430 с.

2. Гай-Нижник П.П. Документальні джерела і матеріали до історії фінансової політики уряду Української Держави (29 квітня-14 грудня 1918 р.). Довідник / П.П. Гай-Нижник.  К., 2004.  47 с.

3. Гай-Нижник П.П. Податкова політика Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.) / П.П. Гай-Нижник.  К.: Цифра-друк, 2006.  303 с.

4. Гай-Нижник П. Згадуй мене…: Лірика кохання. – К., 2006. – 114 с.

5. Гай-Нижник П.П. Український Державний банк: історія становлення (1917-1918 рр.). Документи і матеріали / П.П. Гай-Нижник.  К.: Цифра-друк, 2007.  340 с.

6. Гай-Нижник П.П. Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні / П.П. Гай-Нижник.  К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008.  124 с.

7. Гай-Нижник П.П. Нариси історії державної служби в Україні / П.П. Гай-Нижник.  К.: Ніка-Центр, 2008.  536 с.

8. Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи. Експертно-аналітична доповідь / Авт. колектив: І.А. Белоусова, К.Г. Ваганов, С.В. Вовчок, П.П. Гай-Нижник та інш.  К.: Дорадо-друк, 2009.  64 с.

9. Гай-Нижник П. Смак свободи...: Лірика життя.  К.: Вид-во "Цифра-друк", 2009.  95 с.

10. Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський, П.П. Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т.  К.: "Ніка-Центр", 2009.  Т.1.  544 с.

11. Історія державної служби в Україні / Авт. колектив: О.Г. Аркуша, О.В. Бойко, Є.І. Бородін, С.В. Віднянський, П.П. Гай-Нижник та інш. / Відп. ред. Т.В. Мотренко, В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Головне управління державної служби України. У 5 т.  К.: "Ніка-Центр", 2009.  Т.2. 512 с.

12. Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років. Експертно-аналітична доповідь / Авт. колектив: В.Г. Алькема, І.А. Белоусова, К.В. Ваганов, П.П. Гай-Нижник та інш.  К.: Дорадо-друк, 2010.  64 c.

13. Гай-Нижник П. УНР та ЗУНР: становлення органів влади і національне державотворення (1917-1920 рр.).  Київ: "ЩеК", 2010.  304 c.

14. Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х  перша половина 2011 рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник, О.М. Любовець, С.В. Полтавець, О.М. Собачко, В.Д. Яремчук.  К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011.  808 с.

15. Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980-х–початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 588 с.

16. Україна за двадцять років / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ п-в, установ і організацій; Ред. кол.: В.М.Бойко  [та ін.]. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2013. – 48 с.

17. Гай-Нижник П., Лейберов О. УНР у період Директорії: пошук моделі державного устрою (кінець 1918–1919 рр.). – Ніжин, 2013. – 212 с.

18. Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 року / Колективна монографія / За ред. М.С. Кармазіної; М. Кармазіна, Т. Бевз, П. Гай-Нижник, А. Зуйковська, О. Рибій, В. Яремчук. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 400 с.

19. Гай-Нижник П. Плинність: Поезія. – К: «МП Леся», 2015. – 100 с.

20. Гай-Нижник П.П. Час на зміни (політ. публіцистика та інтерв’ю за 2010-2013 рр. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М., 2013. – 264 с.

21. Українознавство: концептуальні та теоретико-методологічні основи розвитку / П.П. Гай-Нижник (керівник проекту), Т.А. Бевз, О.Є. Гомотюк, С.І. Губський, Я.С. Калакура, А.М. Киридон, І.Й. Краснодемська, В.Т. Лазарєва, А.Ю. Санченко, О.М. Склярова, Л.К. Токар, Д.В. Толочко, Л.В. Чупрій, О.Б. Ярошинський. – К., 2015. – 504 с.

22. Гай-Нижник П.П., Батрак О.П. Догматика віри в Кафолічній Церкві й запровадження християнства у Давній Русі (кінець ІХ – середина ХІ ст.). Нарис історико-герменевтичної інтерпретації – К.: «МП Леся», 2015. – 278 с.

23. Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – 352 с.

24. Гай-Нижник П.П. Українська дипломатія й міжнародна фінансова політика урядів Центральної Ради, Української Держави (Гетьманату) та Директорії УНР (1917–1922 рр.). – К.: Дуліби, 2016.  532 c.

25. Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / П.П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П. Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков, Л.В. Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

26. Агресія Російської Федерації проти України: проблеми оптимізації державного управління та системи національної безпеки. Експертно-аналітична доповідь / П.П. Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд., наук. ред.); авт. кол.: П.П. Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков, Л.В. Чупрій. – К.: «МП Леся», 2016. – 28 с.

27. Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990-2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

28. Гай-Нижник П. Основні засади Стратегії деокупації та реінтеґрації Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання. – К.: «МП Леся», 2017. – 52 с.

29. Pavlo Hai-Nyzhnyk. Basic Principles of the Strategy for De-Occupation and Reintegration of Crimea in the Context of National Security of Ukraine: Aspects of the Problem and Solution Areas. – К.: «МП Леся», 2017. – 105 с.

30. Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки / П.П.Гай-Нижник (керівник проекту, упоряд. і наук. ред.); авт. кол.: П.П. Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков, Л.В. Чупрій. – К.: «МП Леся», 2018. – 435 c.

31. Hai-Nyzhnyk P., Chupriy L., Fihurnyi Y., Krasnodemska I., Chyrkov O. (2018). Aggression of the Russian Federation against Ukraine: ethnonational dimension and civilizational confrontation.Saarbrucken (Germany): LAP Lambert Academic Publishing. 229 p.

Останні наукові праці:

1. Гай-Нижник П. П. Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії. Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. Ч. 2. Київ, 2019. С. 96–119.

2. Гай-Нижник П. П. Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб. Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. Ч. 2. Київ, 2019. С. 33–59.

3. Гай-Нижник П. П. Утворення Директорії УНР та формування її військових підрозділів під час антигетьманського заколоту (листопад–грудень 1918 р.). Гілея. 2020. Вип. 156 (№ 5). С. 12–33.

4. Гай-Нижник П. П. Державно-політичний терор і громадянсько-соціальний розбрат: таємна війна російської федерації проти української держави (квітень–грудень 1918 р.). Українознавство. 2020. №2. С.42–61; №3. С.62–81.

5. Гай-Нижник П. П. Україна – Туреччина: становлення міждержавних і дипломатичних взаємин (1917–1921 рр.). Гілея. 2020. Вип.157 (№6–9). Ч.1. Історичні науки. С.7–16.

6. Гай-Нижник П. П. Туреччина і Грузія як стратегічні партнери незалежної України у Чорноморському басейні та у південно-східному векторі української дипломатії (1917–1921 рр.). Східні традиції державотворення Наукова серія: Світові традиції державного управління. Вип. ІХ: Науковий збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського. Київ: Пріоритет, 2020. С. 600–641.

7. Гай-Нижник П. П. Дипломатія омани і тактика терору: гібридна політика в стратегії і практиці таємної війни радянської Росії проти гетьманської України (квітень–грудень 1918 р.). Україна дипломатична. 2020. Вип. ХХІ. С. 21–44.

8. Гай-Нижник П. П. Церковно-релігійна політика великого князя київського Ярослава Володимировича (1015–1018, 1019–1054 рр.). Гілея. 2020. Вип. 154 (№ 3). С. 34–48.

9. Гай-Нижник П. П. «Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона та його тлумачення теологічної доктрини хрещення Русі. Гілея. 2020. Вип.159 (№11–12). Ч.1. Історичні науки. С.41–55.

10. Гай-Нижник П. Структури державної влади в ЗУНР – ЗО УНР (листопад 1918 р. – грудень 1919 р.) // Краєзнавство. – 2018. – №3. – С.51–65; – №4. – С.76–89.

11. Гай-Нижник П. Олександр Севрюк – соціаліст-революціонер і дипломат-аматор, політичний авантюрист й агент чужоземних спецслужб // Гілея. – 2019. – Вип.140 (№1). – Ч.3. Політичні науки. – С.7–22.

12. Гай-Нижник П. Володимир-Лука Темницький – міністр закордонних справ УНР і лицар західноукраїнської соціал-демократії // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип.1 (11). – К.: Політія, 2019. – C.259–296.

13. Гай-Нижник П. Українсько-німецькі фінансові та торговельно-економічні взаємини (1918 р.) // Гілея. – 2019. – Вип.141 (№2). – Ч.1. Історичні науки. – С.22–37.

14. Гай-Нижник П. Прояви корупції у закордонних інституціях і представництвах УНР у 1919–1920 рр. як чинник загрози національній безпеці України // Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України на варті національних інтересів: Збірник статей і матеріалів. – К.: ТОВ «Видавництво «Прометей», 2019. – Cерія «Світові традиції державного управління». – Вип.VIІІ. – 2019. – C.59–896.

15. Гай-Нижник П. Мировий договір УНР з Центральними державами у Бересті: політичні аспекти переговорного процесу (грудень 1917 р. – листопад 1918 р.) // Українознавство. – 2019. – №3. – С.8–20.

16. Гай-Нижник П. Геополітична пастка: Гетьманат та Антанта (1918 р.) // Україна дипломатична: Науковий щорічник. – Вип.ХХ. – К., 2019. – С.25–52.

17. Гай-Нижник П.Карпатська Україна (Підкарпатська Русь) 1938–1939 рр. як одна із «розмінних монет» Мюнхенського договору // Гілея. – 2018. – Вип.139 (№12). – Ч.1. Історичні науки. – С.48–56.

18. Гай-Нижник П. ОУН(б) за умов нової військово-політичної дійсності на теренах України (кінець 1943 р. – початок 1950-х рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С.372–390.

19. Гай-Нижник П. Шлях воїна: на своїй війні за чужу державу (нарис бойового шляху українця-орденоносця П.Нижника у Другій світовій війні) // Гілея. – 2019. – Вип.142 (№3). – Ч.1. Історичні науки. – С.33–36.

 


 
© Всі права захищені
test