1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок груд. 11

Дирекція

PDF Друк E-mail

ДИРЕКЦІЯ

Директор НДІУ

Галайко Богдан Миколайович (нар. 24 лютого 1984 р., місто Хирів Старосамбірського району Львівської області).

Учений ступінь: кандидат історичних наук.

Сфера наукових інтересів: історія України, воєнна історія, історія українського війська.

У 2006 році закінчив Львівський національний університету ім. І.Франка; аспірант Національного університету «Львівська політехніка» (магістр архівознавства, архівіст, історик, викладач історії). Протягом 2006–2007 рр. працював науковим співробітником Центрального державного історичного архіву України у Львові; у 2009–2014 рр. – асистент, доцент кафедри історії України та етнокомунікацій Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію. У 2010–2015 рр. – депутат Львівської міськради, член постійної депутатської комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення.

З 21 листопада 2014 року – директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (Київ).

Основні наукові праці:

1. Галайко Б. Ситуація на польсько-чехословацькому прикордонні у 1938 р. крізь призму діяльності польської Прикордонної охорони / Б. Галайко // Український визвольний рух: наук. зб. – Львів, 2007. – Збірник 9. – С. 45–60.

2. Галайко Б. До питання бойової діяльності Української військової організації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 584: Держава та армія. – С. 134–138.

3. Галайко Б. Залучення молоді до діяльності в Українській військовій організації / Богдан Галайко // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9–10. – Ч. 2. – С. 68–74.

4. Галайко Б. М. Часопис «Сурма» – пресовий орган пропаганди Української військової організації / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 114–119.

5. Галайко Б. М. Роль української молоді в діяльності Української військової організації / Б. М. Галайко // Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук: тези першої університетської конференції молодих науковців / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Рада молодих вчених Інституту гуманітарних та соціальних наук. – Львів, 2008. – С. 33–34.

6. Галайко Б. Масові заходи УВО та участь у них молодих осіб / Богдан Галайко // Гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009, 14–16 травня 2009 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 29–31 (Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus»).

7. Галайко Б. Військовий вишкіл молоді в діяльності Української військової організації // Військово-науковий вісник. – № 11. –Львів: Видавництво Львівського інституту сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 32–47.

8. Галайко Богдан. До питання створення Української військової організації / Богдан Галайко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західноукраїнська народна республіка: до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2009. – С. 389–395.

9. Галайко Б. М. Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації: дисертація кандидата історичних наук зі спеціальності 20.02.22 – військова історія / Галайко Богдан Миколайович – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 190 с.

10. Галайко Б. М. Військово-політична діяльність Юліана Головінського / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – №693: Держава та армія. – С. 110–114.

11. Галайко Б. М. Судові процеси над членами Української військової організації та їх суспільний резонанс / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – №724: Держава та армія. – С. 169–173.

12. Галайко Б. М. Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – №752: Держава та армія. – С. 129–136.

13. Галайко Б., Голубко В. та ін. Історія України. 1914–2014. Матеріали до підручника для учнів загальноосвітніх шкіл / За загальною редакцією Андрія Козицького. – Третє, доповнене і виправлене видання. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2014. – 208 с.

14. Галайко Б., Зінченко А. Актуальне українознавство: запити суспільства, наукові та етичні параметри / Б. Галайко, А. Зінченко // Українознавство. – 2015. – №1(54). – С. 8–13.

15. Галайко Б. Вступне слово директора Науково-дослідного інституту українознавства / Богдан Галайко // Бандерівські читання. Матеріали перших та других Бандерівських читань. – Київ – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 21–23.

16. Галайко Б. М. Залучення молоді до лав українського націоналістичного руху в умовах підпілля у 1920-х рр. / Б. М. Галайко // Держава в теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р. / Наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 68–79.

17. Галайко Б. Роль та перспективи українознавчих студій у збереженні ідентичності українства / Б. Галайко // Закордонне українство й Україна: взаємодія на шляху утвердження Незалежності. Матеріали науково-практичної конференції. м. Київ, 20 серпня 2015 р. – Київ, 2016. – С. 56–62.

 

Заступник директора НДІУ

Терлецький Віталій Михайлович (нар. 10 квітня 1973 р., місто Гайсин Гайсинського району Вінницької області) — український філософ, викладач, перекладач.

Учений ступінь: кандидат філософських наук.

Сфера наукових інтересів: філософія І.Канта, класична метафізика, німецький ідеалізм, антична філософія, історія західноєвропейської думки, перекладознавство.

• Кандидатська дисертація на тему: «Apriori як проблема онтології» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014).

У 1995 році закінчив філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У лютому 1995 р. перебував на науковому стажуванні в Мюнхенському університеті імені Людвіга-Максиміліана (кафедра II, Німецький ідеалізм). З 1995 до 1998 року навчався в аспірантурі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1996 до 2004 року – старший викладач кафедри філософії Міжнародного Соломонового університету (м. Київ). У липні 2000 р. брав участь у Міжнародній літній школі «Відродження метафізики і критика метафізики в німецькому ідеалізмі – Кант, Гельдерлін, Геґель, Шелінґ» (м. Тюбінґен, Німеччина). З 2004 до 2013 року – науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу філософсько-психологічних проблем українознавства Національного науково-дослідного інституту українознавства МОН України. З 2013 до 2015 року – старший науковий співробітник відділу геополітики та глобалістики Національного науково-дослідного інституту українознавства. З 2015 до 2018 року – завідувач відділу філософії та геополітики Науково-дослідного інституту українознавства.

У 2015-2016 навчальному році – запрошений лектор в Інституті релігійних наук святого Томи Аквінського (м. Київ).

У 2016-2017, 2017-2018 навчальних роках – старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету Києво-Могилянська академія.

Із 01 лютого 2018 року — заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України.

Наукові статті останнього часу

1. Терлецький В. М. Україна на цивілізаційній мапі сучасного світу: історичний досвід та реалії сьогодення // Українознавство. – № 4. – С. 231–244.

2. Терлецький В.М. Сучасні дискусії про назву Аристотелевого твору, відомого нам як «Метафізика» // Sententiae. – 2017. – Vol. 36. – № 2. – С. 50-65. doi.org/10.22240/sent36.02.050

3. Терлецький В. М. Німецька філософська періодика // Філософська думка. – 2017. – №6. – С. 76–83.

4. Терлецький В. М. Термінологія філософії діалогу М.Бубера: між профанністю і сакральністю // Філософська думка, 2017, № 1, с. 132–135.

5. Терлецький В.М. Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі // Українознавство. – 2016. – №3. – С. 195–203.

6. Терлецький В.М. Творчість Аристотеля по-українські // Круглий стіл і підсумкова дискусія в Інституті філософії НАН України «Аристотель і аристотелізм: 2400 років по тому // Філософська думка. 2016. – № 5. – С. 5–25, 71–76.

7. Терлецький В.М. Межі і можливості методу дослідження констеляцій // Sententiae. – 2016. – №1. – С. 169–178. http://dx.doi.org/10.22240/sent34.01.169

8. Терлецький В. М. Арістотелева теорія часу в світлі феноменологічної традиції // Sententiae. – 2015. – № 1. – C. 100–117. doi: 10.22240/sent32.01.100

9. Терлецький В. Novum in veteri. Я.Гінтіка про Евклідові витоки математичного методу І. Канта // Sententiae. – 2015. – № 2. – C. 75–92. doi: 10.22240/sent33.02.075

10. Терлецький В. Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення // Українознавство – 2015. – № 3. – С. 132–147.

11. Терлецький В. Український погляд на Кантову антропологію. Рецензія на монографію В. Козловського «Кантова антропологія: джерела, констеляції, моделі» // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 67–71.

12. Терлецький В. Вольфганг Рьод як історик філософії // Філософська думка. – 2015. – № 2. – С. 6–10.

13. Терлецький В.М. «Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті сучасних подій в Україні» // Україна у світовій історії. – 2014. – №4(53). – С.152-163 (0,85 у.д.а.).

14. Терлецький В. ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ. До передісторії поняття a priori // Sententiae. – 2013. – № 2. – С. 65-77. doi: 10.22240/sent29.02.065

15. Терлецький В. Прелімінарії до поняття онтології в критичній філософії Канта // Sententiae. – 2013. – № 1. – С. 23–34. doi: 10.22240/sent28.01.030

16. Терлецкий В.М. Априорность и спонтанность в критической философии И.Канта // Вопросы философии. – 2013. – № 12. – С. 129–139.

Докладніший перелік публікацій наведений у профілі Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=66dxe0IAAAAJ&hl=uk&oi=ao
Переклади

1. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. Вид. 2-ге, уточн. і доп. – Харків: Фоліо, 2018. – LXX, 214 с.

2. Бубер М. Я і Ти. Шлях людини за хасидським вченням / Пер. з нім. праці «Я і Ти» Терлецький В.М. – К.: Дух і Літера, 2012. – 272 с.

3. Зіммель Г. Філософія грошей / пер. з нім. В.Зінченко, В.Терлецький, І.Андрущенко. – К.: Промінь, 2010. – 504с.

4. Рьод В. Шлях філософії: з XIX по XX століття / пер. з нім. В.Кебуладзе, М.Култаєва, В.Терлецький. – К.: Дух і Літера, 2010.

5. Рьод В. Шлях філософії: з XVII по XIX століття / пер. з нім. В.Терлецького, О.Вєдрова. – К.: Дух і Літера, 2009. – 388 с.

6. Генрих Д. Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб’єктивності та метафізики. – К.: Курс, 2006. – 188 с.

7. Кант І. Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука. – К.: ППС-2002, 2005. – 178, LIV с.

8. Класики політичної думки. – К.: Тандем, 2000. – С. 11-34, 35-53, 329-347. (Статті про Платона, Аристотеля, І. Канта).

9. Корет Э. Основы метафизики. – К.: Тандем, 1998. – 248 с.

Наукова редакція перекладів

1. Тьоніс Ф. Спільнота і суспільство / Пер. з нім. Н.Комарової, О.Погорілого / Наук. ред. В. Терлецького. – К.: Дух і літера, 2005. – 261с.

2. Беньямін В. Щодо критики насильства / Пер. з нім. І.Андрущенка / Наук. ред. В.Терлецького. – К.: «Грані-Т», 2012. – 312 с.

 

Вчений секретар

Толочко Денис Володимирович (нар. 1984 р., місто Київ).

Учений ступінь: кандидат історичних наук.

Сфера наукових інтересів: історія археологічної науки в Україні, історіографія трипільської культури, збереження і дослідження археологічної та історичної спадщини в Україні, етнонаціональні процеси в сучасній Україні.

У 2006 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2006 – 2009 рр. навчався в аспірантурі. У 2010 р. здобув ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Впродовж 2010 – 2011 рр. працював у Державній архівній службі України на посаді головного спеціаліста відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення. У 2011 –2014 рр. працював науковим співробітником відділу української історії Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

З 21.11.2014 р. працює вченим секретарем Науково-дослідного інституту українознавства.

Основні наукові праці:

1. Палеоекономічні реконструкції трипільської культури: історіографічний аспект // Праці Центру пам’яткознавства. Випуск 15 / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2009. – С. 87–93.

2. Проблема вивчення та інтерпретації трипільських площадок // Vita antiqua. Збірка наукових статей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – №7–8. – С. 50–53.

3. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследования 2009 г./ В.А. Круц, А.Г. Корвин-Пиотровский, С.Н Рыжов, Д.В. Толочко. – К., 2010.

4. Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в ХХ – початку ХХІ століття // Стежками археології: до 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких. – К., 2011. – С. 103–110. – (Археологія і давня історія України. – Вип. 6).

5. Розвиток українознавства в галузі охорони та дослідження пам’яток археології, мистецтва і природи у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Наукового архіву Інституту історії НАН України) // Збірник наукових праць ННДІУВІ. – К., 2012. – Т. ХХХ. – С. 99–103.

6. Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи // Українознавтво. – 2012. – № 1 (42). – С. 61–65.

7. Наукове визначення терміна «українська нація» у сучасній українській історіографії // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць IV Міжнар. наук. конф., 26 – 27 квіт. 2013 р., Одеса. – Одеса: ВМВ, 2013. – С. 339–343.

8. Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні // Україна у світовій історії. – 2014. – № 3 (52). – С. 61–73.

9. Стратегія Української держави у вирішенні проблем національного розвитку та регулювання міжнаціональних відносин (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Україна у світовій історії. – 2014. – № 4 (53). – С. 65–82.

10. Місце Сергія Гамченка в історії української музейної археології кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник рятівної археології (Acta Archaeologiae Conservative). Вип. 1. – Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАНУ України, 2015. – С. 290–302.

 

Структура

Штат дирекції складається з директора, заступника директора та вченого секретаря.

Галайко Богдан Миколайович – директор, 1984 р.н., освіта вища

Терлецький Віталій Михайлович – заступник директора, 1973 р.н., освіта вища

Толочко Денис Володимирович – вчений секретар, 1984 р.н., освіта вища

 


 
© Всі права захищені
test