1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лют. 20

Дирекція

PDF Друк E-mail

ДИРЕКЦІЯ

Директор НДІУ

Галайко Богдан Миколайович (нар. 24 лютого 1984 р., місто Хирів Старосамбірського району Львівської області).

Учений ступінь: кандидат історичних наук.

Сфера наукових інтересів: історія України, воєнна історія, історія українського війська.

У 2006 році закінчив Львівський національний університету ім. І.Франка; аспірант Національного університету «Львівська політехніка» (магістр архівознавства, архівіст, історик, викладач історії). Протягом 2006–2007 рр. працював науковим співробітником Центрального державного історичного архіву України у Львові; у 2009–2014 рр. – асистент, доцент кафедри історії України та етнокомунікацій Інституту гуманітарних та соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка». У 2009 році захистив кандидатську дисертацію. У 2010–2015 рр. – депутат Львівської міськради, член постійної депутатської комісії молодіжної політики, спорту та оздоровлення.

З 21 листопада 2014 року – директор Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (Київ).

Основні наукові праці:

1. Галайко Б. Ситуація на польсько-чехословацькому прикордонні у 1938 р. крізь призму діяльності польської Прикордонної охорони / Б. Галайко // Український визвольний рух: наук. зб. – Львів, 2007. – Збірник 9. – С. 45–60.

2. Галайко Б. До питання бойової діяльності Української військової організації // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 584: Держава та армія. – С. 134–138.

3. Галайко Б. Залучення молоді до діяльності в Українській військовій організації / Богдан Галайко // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9–10. – Ч. 2. – С. 68–74.

4. Галайко Б. М. Часопис «Сурма» – пресовий орган пропаганди Української військової організації / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 612 : Держава та армія. – С. 114–119.

5. Галайко Б. М. Роль української молоді в діяльності Української військової організації / Б. М. Галайко // Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук: тези першої університетської конференції молодих науковців / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних та соціальних наук, Рада молодих вчених Інституту гуманітарних та соціальних наук. – Львів, 2008. – С. 33–34.

6. Галайко Б. Масові заходи УВО та участь у них молодих осіб / Богдан Галайко // Гуманітарні та соціальні науки: матеріали I Міжнародної конференції молодих вчених HSS-2009, 14–16 травня 2009 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 29–31 (Міжнародний молодіжний фестиваль науки «Litteris et Artibus»).

7. Галайко Б. Військовий вишкіл молоді в діяльності Української військової організації // Військово-науковий вісник. – № 11. –Львів: Видавництво Львівського інституту сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С. 32–47.

8. Галайко Богдан. До питання створення Української військової організації / Богдан Галайко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 18: Західноукраїнська народна республіка: до 90-річчя утворення / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2009. – С. 389–395.

9. Галайко Б. М. Вишкіл молоді в діяльності Української військової організації: дисертація кандидата історичних наук зі спеціальності 20.02.22 – військова історія / Галайко Богдан Миколайович – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2009. – 190 с.

10. Галайко Б. М. Військово-політична діяльність Юліана Головінського / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – №693: Держава та армія. – С. 110–114.

11. Галайко Б. М. Судові процеси над членами Української військової організації та їх суспільний резонанс / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2012. – №724: Держава та армія. – С. 169–173.

12. Галайко Б. М. Військово-політичне становище на українських землях на початку 1920-х рр. та створення Української військової організації / Б. М. Галайко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2013. – №752: Держава та армія. – С. 129–136.

13. Галайко Б., Голубко В. та ін. Історія України. 1914–2014. Матеріали до підручника для учнів загальноосвітніх шкіл / За загальною редакцією Андрія Козицького. – Третє, доповнене і виправлене видання. – Львів: Видавництво «Астролябія», 2014. – 208 с.

14. Галайко Б., Зінченко А. Актуальне українознавство: запити суспільства, наукові та етичні параметри / Б. Галайко, А. Зінченко // Українознавство. – 2015. – №1(54). – С. 8–13.

15. Галайко Б. Вступне слово директора Науково-дослідного інституту українознавства / Богдан Галайко // Бандерівські читання. Матеріали перших та других Бандерівських читань. – Київ – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 21–23.

16. Галайко Б. М. Залучення молоді до лав українського націоналістичного руху в умовах підпілля у 1920-х рр. / Б. М. Галайко // Держава в теорії і практиці українського націоналізму. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р. / Наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. – С. 68–79.

17. Галайко Б. Роль та перспективи українознавчих студій у збереженні ідентичності українства / Б. Галайко // Закордонне українство й Україна: взаємодія на шляху утвердження Незалежності. Матеріали науково-практичної конференції. м. Київ, 20 серпня 2015 р. – Київ, 2016. – С. 56–62.

 

Заступник директора НДІУ

Зінченко Арсен Леонідович (нар. 20 липня 1948 р., село Парпурівці Вінницького району Вінницької області) — український військовий історик та громадський діяч.

Учений ступінь: доктор історичних наук, професор.

Сфера наукових інтересів: українська біографістика, історія православної церкви в Україні, пам’яткознавство, історія українського селянства та українського національно-визвольного руху в ХХ ст. , історія дипломатії, поділлєзнавство.

• Кандидатська дисертація на тему: «Секуляризація церковного землеволодіння на Правобережній Україні (кінець XVIII — 40-і роки XIX ст.)» (Інститут історії СРСР АН СРСР, 1984);

• Докторська дисертація на тему: «Життя і діяння митрополита Василя Липківського» (Інститут історії України НАНУ, 1998).

У 1972 році закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету. З 1971 по 1975 рік навчався на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного інституту. З 1980 по 1990 рік – викладач, старшиий викладач, доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького педагогічного інституту. З 1977 року – аспірант Інституту історії СРСР АН СРСР (відділ історії СРСР періоду капіталізму). У 1980–1990 рр. – викладач, старшиий викладач, доцент кафедри всесвітньої історії Вінницького педагогічного інституту. З березня 1990 по квітень 1994 року – народний депутат України за Замостянським виборчим округом № 24 Вінницької області. Член Комісії з питань народної освіти і науки, голова підкомісії загальної освіти. З липня 1992 – перший заступник голови, а з серпня 1992 по жовтень 1994 р. – голова Ради у справах релiгiй при Кабiнетi Мiнiстрiв Украïни. З жовтня 1994 по січень 1998 р. – старший науковий працівник Центру пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. З 1998 по 2003 р. – декан факультету міжнародних відносин, завідувач кафедри міжнародних відносин Київського міжнародного університету. У 2004–2006 рр. – провідний науковий працівник Центру українознавства КНУ ім. Т. Шевченка. З вересня 2006 по серпень 2014 року завідувач, професор кафедри історії України Київського університету ім. Бориса Грінченка.

З 24 листопада 2014 р. — заступник директора Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (Київ).

Основні наукові праці:

Автор понад 190 наукових праць, зокрема навчальних посібників для шкіл:

1. «Наш край – Поділля» (1992).

2. «Поділля» (1998).

Навчальні посібники для вищої школи:

1. Історія дипломатії від давнини до початку нового часу: навч. посібник. (Вінниця, 2002).

2. Історія дипломатії: від давнини до нового часу: навчальний посібник (К., 2005).

3. Новітня історія релігійних спільнот в Україні: навчальний посібник для студентів спеціяльности «Історія (К., 2011).

4. Історія. Вступ до спеціяльности: навч. посібник для студ. вишів спец. «Історія» (2014).

Монографії:

1. «Благовістя національного духу: Українська церква на Поділлі в 20-і роки XX ст.» (1993).

2. «Церковне землеволодіння на Правобережній Україні наприкінці XVIII — в першій половині XIX століття» (1994).

3. «Визволитися вірою: Життя і діяння митрополита Василя Липківського».

4. «Ієрархи Української церкви: митрополит Микола Борецький, архієпископ Костянтин Кротевич, митрополит Іван Павловський» (2003).

5. «Нариси історії подільського селянства: 1917—1930 pp.» (Вінниця, 2008).

6. «Пересопницьке Євангеліє 1556 – 1561 рр.: традиція, епоха, творці» (К., 2011).

7. «Храми Якима Погрібняка» (К., 2016.).

Збірники документів:

1. «В Українській Церкві велика була духовна сила»: становлення Української автокефальної православної церкви в описах самовидців та учасників церковно-визвольного руху на Сіверщині та в Середньому Подніпров'ї 1917—1925 рр.» (Ніжин, 2012).

2. «Микола Горбович – громадянин, гуманіст, просвітник» (Вінниця, 2013).

Літературні твори:

Збірка оповідань «Гілля старого глека» (2008).

Збірка оповідань «Цвіт півонії2 (2016).

 

Вчений секретар

Толочко Денис Володимирович (нар. 1984 р., місто Київ).

Учений ступінь: кандидат історичних наук.

Сфера наукових інтересів: історія археологічної науки в Україні, історіографія трипільської культури, збереження і дослідження археологічної та історичної спадщини в Україні, етнонаціональні процеси в сучасній Україні.

У 2006 р. закінчив історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 2006 – 2009 рр. навчався в аспірантурі. У 2010 р. здобув ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Впродовж 2010 – 2011 рр. працював у Державній архівній службі України на посаді головного спеціаліста відділу організаційно-аналітичного та правового забезпечення. У 2011 –2014 рр. працював науковим співробітником відділу української історії Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії.

З 21.11.2014 р. працює вченим секретарем Науково-дослідного інституту українознавства.

Основні наукові праці:

1. Палеоекономічні реконструкції трипільської культури: історіографічний аспект // Праці Центру пам’яткознавства. Випуск 15 / Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК. – К., 2009. – С. 87–93.

2. Проблема вивчення та інтерпретації трипільських площадок // Vita antiqua. Збірка наукових статей. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. – №7–8. – С. 50–53.

3. Трипольское поселение-гигант Тальянки. Исследования 2009 г./ В.А. Круц, А.Г. Корвин-Пиотровский, С.Н Рыжов, Д.В. Толочко. – К., 2010.

4. Вплив еволюції теоретико-методологічних засад вітчизняної історичної науки на інтерпретацію трипільської культури в ХХ – початку ХХІ століття // Стежками археології: до 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких. – К., 2011. – С. 103–110. – (Археологія і давня історія України. – Вип. 6).

5. Розвиток українознавства в галузі охорони та дослідження пам’яток археології, мистецтва і природи у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. (за матеріалами Наукового архіву Інституту історії НАН України) // Збірник наукових праць ННДІУВІ. – К., 2012. – Т. ХХХ. – С. 99–103.

6. Етноісторичні реконструкції походження українського народу: теоретико-методологічні основи // Українознавтво. – 2012. – № 1 (42). – С. 61–65.

7. Наукове визначення терміна «українська нація» у сучасній українській історіографії // Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри: зб. наук. праць IV Міжнар. наук. конф., 26 – 27 квіт. 2013 р., Одеса. – Одеса: ВМВ, 2013. – С. 339–343.

8. Самовизначення етнічних спільнот у сучасній Україні // Україна у світовій історії. – 2014. – № 3 (52). – С. 61–73.

9. Стратегія Української держави у вирішенні проблем національного розвитку та регулювання міжнаціональних відносин (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Україна у світовій історії. – 2014. – № 4 (53). – С. 65–82.

10. Місце Сергія Гамченка в історії української музейної археології кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Вісник рятівної археології (Acta Archaeologiae Conservative). Вип. 1. – Львів: НДЦ «Рятівна археологічна служба» ІА НАНУ України, 2015. – С. 290–302.

 

Структура

Штат дирекції складається з директора, заступника директора та вченого секретаря.

Галайко Богдан Миколайович – директор, 1984 р.н., освіта вища

Зінченко Арсен Леонідович – заступник директора, 1948 р.н., освіта вища

Толочко Денис Володимирович – вчений секретар, 1984 р.н., освіта вища

 


 
© Всі права захищені
test