1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота трав. 28

Історія в проекціях художнього слова доби Незалежності: збірник текстів для уроків української мови

PDF Друк E-mail

Історія в проекціях художнього слова доби Незалежності: збірник текстів для уроків української мови

Навчальний посібник «Історія в проекціях художнього слова доби Незалежності» зорієнтовано на потреби вчителів-словесників. Актуальність і доцільність використання на уроках української мови відповідно адаптованих фрагментів художніх творів, автори яких зверталися до історичної тематики, обумовлена інтегративним характером їхнього лінгвістично-художнього простору, потужним інформаційним потенціалом як кожного окремого уривку, так і цілокупного феномена сучасної української історичної прози. Використання таких текстів з навчальною метою суттєво пришвидшить формування мовної компетентності учнів. Особливо значущою як у пізнавальному, так і естетично-художньому та ідейно-тематичному вимірах окреслюються українська історична романістика доби Незалежності. Сучасні вітчизняні письменники через об'єктивне, масштабне та емоційне відображення минулого України долучають особистість до морально-етичних і духовних набутків нації, формують чітку громадянську позицію, патріотизм, високі цінності націєтворчого світогляду. Художньо переповідаючи історичні події, вони звертаються до лексики різних часових зрізів літературної мови, широко послуговуються історизмами, архаїзмами, старослов'янізмами, патетичною, поетизованою, рідковживаною, просторічною, діалектною лексикою. Використання такого матеріалу на уроках української мови, безумовно, підвищує інтерес до вивчення мови, сприяє засвоєнню учнями самобутніх мовних засобів, збагачує їхній словниковий запас.

Збірник допоможе вчителю організувати проведення контролю та перевірки мовних знань, умінь і навичок з української мови в 11 класі у формі диктанту, переказу, стилістичних вправ. Відповідно до таких видів робіт підібрано і згруповано тексти. Пропонований дидактичний матеріал відповідає методичним вимогам навчальної програми з української мови загальноосвітніх навчальних закладів. Диктанти та перекази адаптовані до чинного правопису сучасної української мови та достатньо насичені орфограмами й пунктограмами. Учителю залишено можливість на свій розсуд вибрати вид диктанту (тренувальний, контрольний) чи переказу (докладний, стислий, вибірковий, із творчим завданням) залежно від конкретної навчальної мети.

Натомість без втручання в авторський текст наведено уривки з художніх творів, до яких запропоновано низку стилістичних вправ, спрямованих на вивчення певних стилістичних явищ. Такі завдання сприяють засвоєнню стилістичного багатства української мови, виробленню навичок стилістичної вправності і піднесенню загальної мовної культури.

Збірник розміщено у розділі "Е-біблітека/Електронна бібліотека співробітників НДІУ" сайту.


 
© Всі права захищені
test