1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Понеділок січ. 25

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНОЗНАВСТВА

Основні напрямки роботи відділу: Вивчення джерел з ранньомодерної історії України, на їх підставі дослідження актуальних проблем соціальної і інтелектуальної історії та українського повсякденної XVI–XVII ст. Впровадження нових історичних знань та теоретико-методологічних розробок в систему освіти, виховання, культури, в суспільні та державотворчі процеси.

Тема НДР на 2020-2022 рр «Українське повсякдення ранньомодерної доби: правові та соціальні практики».

Керівниця НДР – докторка історичних наук, доцентка Ворончук Ірина Олексіївна.

 

Cпівробітники відділу

 

Ворончук Ірина Олексіївна – завідувачка відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ, докторка історичних наук, доцентка.

Коло наукових інтересів

Соціальна історія, інтелектуальна історія, історична демографія, історія родини, українське повсякдення ранньомодерної доби.

Наукові праці:

Упорядник збірників:

1. Україна між двох вогнів. Друга половина XVI – перша половина XVII ст. – К.,1996. – 411 с.

2. Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 р.). – Київ; Старокостянтинів, – 2001. – 416 с.

3. Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I. Волинь XVI ст. – К., 2014. – 711 c.

 

Монографії:

1. Родоводи волинської шляхти ХVI – першої половини ХVII ст.: реконструкція родинних структур (методологія, методика, джерела). – К., 2009. – 511 с.

2. Населення Волині в XVI – першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники. – К., 2012 р. – 712 с.

 

Публікації:

1. Ворончук І. О. Демографічна ментальність волинської шляхти в XVI–XVII ст.: шлюбна модель та її чинники // Шостий міжнародний конгрес україністів. – Донецьк-Київ, 2005. – С. 30 – 44.

2. Ворончук І. О. Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні XVI–XVII cт. (на матеріалах ранньомодерної Волині) // Соціум. Альманах соціальної історії. – К., 2006. – Вип. 6. – С. 161 – 201.

3. Ворончук І. О. Родинна термінологія актової документації ґродських і земських судів XVI–XVII cт. // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 308 – 327.

4. Ворончук І. О. "Волочна поміра" 1557 р. У Великому князівстві Литовському // Збірник наукових праць НДІУ МОН України. – К., 2007. – Т. XIV. – С. 362 – 379.

5. Ворончук І. О. Українська родина XVI – першої половини XVII cт. у світлі міжконфесійних стосунків (на матеріалах Волині) // Релігія і Церква в історії Волині. – Кременець, 2007. – С. 69 – 85.

6. Ворончук І. О. Методологічні засади та підходи до обрахунку людності Волині середини XVII ст. // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 103 – 110.

7. Ворончук І. О. Ранньомодерне суспільство України крізь призму джерел: соціальні та правові практики тогочасного соціуму// Українознавство XXI ст.: Виміри розвитку. – К., 2009. – С. 87–150.

8. Ворончук І. О. Дітність волинської шляхетської родини XVI – першої половини XVII ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. № 22. – Луцьк, 2010. – С. 139–148.

9. Dominująca władza mężczyzny nad kobietą w ukraińskiej rodzinie XVI – XVII w. // Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej. T. I. Od średniowiecza do początku XX wieku. – Poznań, 2010. – S. 77–87.

10. Ворончук І. О. До проблеми чисельності людських втрат Волині внаслідок татарських нападів протягом XVI – першої половини XVII ст. // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ «Старий Луцьк». – Луцьк, 2011. – С. 128–146.

11. Ворончук І. О. Інвентар маєтків князя Олександра Острозького 1620 року // Осторозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 132–135.

12. Ворончук І. О. Острозький Василь-Костянтин // Осторозька академія XVI–XVII ст.: Енциклопедія. 2-е видання, виправлене і доповнене. – Острог, 2011. – С. 323–327.

13. Ворончук І. О. Зауваження щодо підготовки джерельних видань з історії середньовічної та ранньомодерної України // Литовська Метрика в комплексі пізньосередньовічних джерел з історії України: проблеми вивчення та публікації. Матеріали круглого столу. – К., Інститут історії України НАН України, 2012. – С. 12–15.

14. Ворончук І. О. Острозькі, князі // Політична енциклопедія. – Київ, 2012. С. 526–527.

15. Ворончук І. О. Шляхетський рід Дривинських: генеалогія і матримоніальні зв’язки (XVI – перша половина XVII ст.) // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 195–210.

16. Ворончук І. О. Рід Загоровських у приватному й публічному житті шляхетського соціуму Волині XVI – першої половини XVII ст. // Українознавство. – К., 2012. – № 4. – С. 61–69.

17. Ворончук І. О. Актові книги ґродських і земських судів як джерело генеалогічних досліджень: складнощі та пастки практичних процедур / Генеалогія. Збірка наукових праць. – Вип. І. – К., 2013. – С. 105–115.

18. Ворончук І. О. Волинський рід Бокіїв у XVI – першій половині XVII ст.: приватне життя та публічна діяльність // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ «Старий Луцьк». – Луцьк, 2013. – С. 168–186.

19. Ворончук І. О. Українське повсякдення XVI – першої половини XVII ст.: стан і перспективи дослідження // Науковий збірник ННДІУВІ. – К., 2013 – Т. ХXXI. – C. 136–159.

20. Ворончук І. О. Приватне життя князів Острозьких: стан, проблеми, перспективи // Острозька давнина. – Острог, 2013. – С. 56–60.

21. Ворончук І. О. Система селянського господарювання та її вплив на типологію селянської родинної структури (за матеріалами Волині XVI – першої половини XVII ст.) // Wieki Stare i Nowe). – 2014. – S. 24–37.

22. Ворончук І. О. Інститут опіки: правові норми та повсякденні практики на Волині ранньомодерної доби // Україна у світовій історії. – 2014. № 3. – С. 134–150.

23. Ворончук І. О. Про хвороби та лікувальні практики за ранньомодерної доби на Волині // Старий Луцьк. Науково-інформаційний збірник. № 10. – Луцьк, 2014. – С. 165–177.

24. Ворончук І. О. Актові книги як джерело до історії українського повсякдення ранньомодерної доби // Українське повсякдення ранньомодерної доби. Збірник документів. Випуск I. Волинь XVI ст. – К., 2014. – С. 6–80.

25. Кар’єра красноставських купців Борзобагатих-Красенських на Волині в XVI ст. // Науково-інформаційний збірник ЛДІКЗ «Старий Луцьк». – Випуск 11. – Луцьк, 2015. – С. 143–163.

26. Нова соціальна історія» та перспективи українознавчих досліджень // Українознавство, 2015. – № 2. – С. 52–65.

27. Історія знизу очима сучасників // Українознавство, 2015. – № 2. – С. 205–211.

28. Актова документація судово-адміністративних установ XV–XVIII ст. як джерело генеалогічних досліджень (на матеріалах ранньомодерної Волині) // Генеалогія. Зб. наукових статей. – К., 2016. – С. 19–31.

29. Волинський чашник Лаврін Дривинський в обороні православ’я (кінець XVI – перша половина XVII ст.) // Роль особистості в церкві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк, 2016. – С. 71–81.

30. Про початок історії міста Славута або коли і ким воно засновано // Українознавство. – 2016. – № 2. – С. 37–51.

31. Малі міста Острожчини за інвентарем 1620 р. // Острозька давнина, 2016. – С. 55–71.

32. «Волинське селянство ранньомодерної доби: міфи та реальність» // Старий Луцьк: Науково-інформаційний збірник. – Вип 13. – Луцьк, 2017. – С. 175–192.

33. «Историк Божьей милостью» Михайло Флегонтович Владимирський-Буданов» // Українознвство, 2017. – № 1–2. – С. 75–88.

34. Щодо проблеми «утворення» та «заснування» міста Славути // Збірник статей за матеріалами всеукраїнської наукової історично-краєзнавчої конференції. – Хмельницький, 2017. – С. 101–118.

35. Проблема генезису українських православних братств XVI–XVII ст. в історіографії // Луцьке Хрестовоздвиженське братство. Інституційний розвиток та місце в суспільному русі України та Білорусі. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – Ч. 2. – С. 228–251.

36. Українська шляхетська родина ранньомодерної доби у внутрішніх зв’язках і стосунках: батьки і діти // Ukraina Lithuanica: студії з історії Великого князівства Литовського. – Т. IV. – Київ-Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 189–205.

37. Луцьке православне Хрестовоздвиженське братство: історіографія проблеми // Українознавство. – 2017. – № 3. – С. 94–113.

 

Висотін Микола Борисович – науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ.

Коло наукових інтересів

Соціальна історія, військова історія, демографічна історія, медична справа та українське повсякдення ранньомодерної доби.

Наукові праці:

1. Висотін М. Б. Втрати мирного населення Волині від голоду в період 1648–1657 рр. // Українознавство. – К., 2012. – № 4. – С. 69–75.

2. Висотін М. Б. Наслідки союзницьких угод з татарами 1648–1657 рр. для мирного населення Волині // Студії і матеріали з історії Волині. – Кременець, 2012. – С. 358–376.

3. Висотін М. Б. Вплив природних катаклізмів на стан мирного населення Волині протягом 1648–1657 рр. Історіографічний аспект. // Україна у світовій історії. – Вип. 4 (53). – Київ, 2014 р. – С. 98–107.

4. Руйнівні впливи іноземних найманців на мирне населення Волині в роки Хмельниччини // Українознавство. – № 4. – Київ, 2015. – С. 41 – 58.

5. Проблема повернення українських бранців з татарської неволі за часів Хмельниччини // Українознавство. – № 3. – Київ, 2015. – С. 36 – 49.

6. Професійна спеціалізація волинських медиків XVI ст. // Українознавство. – № 2. – Київ, 2015. – С. 72 – 89.

7. Еволюція поглядів на українське козацтво та історію Хмельниччини в історіографічній спадщині Пантелеймона Куліша // Українознавство. – № 4. – Київ, 2016. – С. 52 – 64.

8. Втрати мирного населення Волині від дій свавільних вояків Михайла Криси в роки Хмельниччини // Українознавство. – № 3. – Київ, 2016. – С. 88 – 100.

9. Втрати мирного населення Волині від епідемічних захворювань у роки Хмельниччини (за матеріалами Волинського воєводства) // Українознавство. – № 4. – Київ, 2017. – С. 109 – 125.

 

У відділі також працювали:

 

Безпалько Владислав Вікторович – упродовж 2014-2018 рр. працював як науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ. Коло наукових інтересів – cоціальна історія ранньомодерної доби, матеріальні аспекти українського повсякденного непривілейованих верств населення XVI–XVIІ ст.; грошовий обіг середньовіччя та ранньомодерної доби. Автор понад 25 наковиї робіт.


Білецький Назар Русланович – упродовж 2014-2018 рр. працював як молодший науковий співробітник відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ. Коло наукових інтересів – медієвістика, ранньомодерна історія, інтелектуальна історія, історія владної титулатури, прагматична лінґвістика, історія понять.


Паламарчук Ніна Никифорівна – упродовж 2014-2019 рр. працювала як наукова співробітниця відділу історичних пам’яток українознавства НДІУ. Коло наукових інтересів – соціальна історія, судовий устрій та судочинство, освіта і виховання дітей, українське повсякдення ранньомодерної доби. Авторка понад 10 наукових робіт. 
© Всі права захищені
test