1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Субота квіт. 17

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ ФІЛОСОФІЇ ТА ГЕОПОЛІТИКИ

Основні напрямки роботи відділу – розробка теоретичних принципів і методологічних засад для дослідження і практичного застосування в системі українознавства актуальних філософських і геополітичних проблем; вивчення проблемам української державності в геополітичному контексті; з’ясування місця і ролі України у розв’язанні глобальних проблем сучасності; дослідження сучасних культурно-цивілізаційних концепцій розвитку суспільства в світлі глобальних викликів у гуманітарній сфері; розроблення теоретичних і практичних засобів для підтримки освітніх потреб зарубіжного українства.

Тема НДР: «Україна перед гуманітарними викликами та загрозами сучасності: соціально-філософський аналіз»

 

 

Cпівробітники відділу

 

Турпак Надія Василівна – провідна наукова співробітниця відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидатка філософських наук.

Коло наукових інтересів

Українознавство, історія філософії, філософська антропологія, філософські питання екології, української геополітики, теорії ноосфери та глобалістики.

Наукові праці:

1. Турпак Н.В. Основні типи гуманітарних викликів та небезпек для сучасної України // Українознавство, № 4, 2016 р. – С. 199-213.

2. Турпак Н.В. Розвиток ноосферної думки В. Вернадського в гуманітарній спадщині Б. Гаврилишина» / «Філософія і політологія в контексті сучасної культури». Науковий журнал. Вип. 4(19), м. Дніпро, 2017. – С. 61-69.

3. Турпак Н.В. Ноосферний підхід в осмислені сучасних екологічних викликів / Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. Вип. №130 (3), 2018. – С. 313-317.

 

Лебєдєва Юлія Олександрівна – старша наукова співробітниця відділу філософії та геополітики НДІУ, кандидатка історичних наук.

Коло наукових інтересів

Наукове осмислення феномена державницької ідеї та її представлення на науково-історичному терені, себто в українському історіописанні.

Наукові праці:

1. Геополітичний нарис розвитку українських земель наприкінці XIII – XIV ст. // Бєларусь і суседзі: шляхі фарміравання дзержаунасці, міжнацыянальныя і міждзяржауныя, Гомель, 2016. – С234 –246.

2. Європейський вектор української геополітики // Емінак: науковий щоквартальник. – 2016. – № 2 (14) (квітень-червень) – Том 1. – С. 109 – 119.

3. Геополітична стратегія України: джерела та еволюція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. –2016. – С.181 – 194.

4. Проблема становлення Галицько-Волинської держави в українознавчих дослідженнях початку ХХ ст. // Сіверщина в історії України. – Вип.№9. – 2016. – С.415 – 421.

5. Лєбєдєва Ю. Освітньо-виховні пріоритети українського державотворення // Збірник матеріалів міжн. конференції «Православ’я в Україні». – К., 2015. – С.24 – 35.

 

Ручко (Дякова) Олена Валеріївна – наукова співробітниця відділу філософії та геополітики НДІУ.

Коло наукових інтересів

Етнополітика, українська діаспора, українознавство.

Наукові праці:

1. Ручко О.В. Консолідація українського жіноцтва за кордоном як протидія гуманітарним викликам і загрозам // Філософія та політологія в контексті сучасної культури: наук. журн. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2017. – № 6. – С. 85–92 (0,75 д.а.).

2. Ручко О.В. Роль українських інституцій західної діаспори у процесі зміцнення геополітичного становища України // Вісник Львівського університету: Збірник наукових праць. Серія: філософсько-політологічні студії. – 2017. – Випуск 9. – С. 44–58 (1,26 д.а.).

 

У відділі також працювали:


Терлецький Віталій Михайлович – кандидат філософських наук. Упродовж 2014-2018 рр. працював на посаід завідувача відділу філософії та геополітики НДІУ. Коло наукових інтересів – українознавство, історія вітчизняної та зарубіжної філософії, класична і сучасна метафізика, перекладознавство.

Буцикін Єгор Сергійович – кандидат філософських наук. Упродовж 2018-2019 рр. працював на посаді завідувача відділу філософії та геополітики НДІУ. Коло наукових інтересів – українознавство, філософія культури, філософська антропологія, філософія психотерапії та психіатрії.

 
© Всі права захищені
test