1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>
Вівторок лют. 20

PDF Друк E-mail

ВІДДІЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЕТНОЛОГІЇ

Основний науковий напрямок роботи відділу – дослідження походження українців та їхньої етнічної історії; українознавчий аналіз сучасного етнокультурного розвитку України та українців; обґрунтування й забезпечення вивчення етногенезу українського народу та вітчизняних етнічних, державотворчих, націєтворчих і культуротворчих процесів в середній та вищій школі.

Тема НДР «Україна і українство в етнокультурних процесах світу» (2015-2017 рр.).

Керівник НДР – Баран Володимир Данилович, – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України.

 

Cпівробітники відділу

 

Фігурний Юрій Степанович – керівник відділу української етнології НДІУ, кандидат історичних наук зі спеціальності українознавство

Коло наукових інтересів

Архаїчні елементи традиційної козацької культури, українське військове мистецтво, етнічні, державотворчі, націєтворчі процеси в Україні.

Наукові праці:

1. Фігурний Ю. Тернистий шлях української Жінки-мрії (Рецензія на книгу «Зіткана з любові», присвячена дружині геніального Олеся Гончара – Валентині Гончар). // Журнал «Рідна школа» (США). – 2012. – № 2 (162) квітень – С. 16-20.

2. Фігурний Ю.С. Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України: етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі.– К., ННДІУ, 2010.– 158 с.

3. Фігурний Ю.С. Фаховий аналіз проблеми походження українців і професійне вивчення українських етнічних, націєтворчих і державотворчих процесів вченими відділу української етнології ННДІУ МОН України в кінці ХХ – на початку ХХІ століть. – К.: ННДІУ, 2011.– 142 с.

4. Фігурний Ю.С. Українські етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси (середина XVI – середина XVII ст.– К., ННДІУ. – 2011. – 142 с.

5. Фігурний Ю.С. Державотворча і націєтворча діяльність П. Конашевича-Сагайдачного в українознавчому вимірі. – К.: ННДІУВІ, 2011.– 128 с.

6. Фігурний Ю.С. Роман Шухевич – становлення національного героя – К.: ННДІУВІ, 2011. – 160 с.

7. Фігурний Ю.С. Козацькі збройні виступи 20-30-х рр. XVII ст. як дієвий чинник українського етнодержавонацієтворення в українознавчому вимірі: монографія та вибрані українознавчі праці – К., ННДІУВІ. – 2012. – 144 с.

8. Фігурний Ю.С. Українське етнодержавонацієтворення (XV–XVIII ст.) в українознавчому вимірі : монографія та вибрані українознавчі праці. – 2-ге вид., доп. і доопр. – К., 2014. – 400 с.

 

Баран Володимир Данилович – провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1991, 2001 роки).

Коло наукових інтересів

Cлов’янська археологія, походження українського народу. Створив українську наукову школу дослідників археології та давньої історії слов’ян, підготував 16 кандидатів та 6 докторів наук. Керував роботою численних археологічних експедицій у дослідженні пам’яток давніх слов’ян та городищ Київської Руси, зокрема, давнього Галича – столиці Галицько-Волинського князівства. Разом з німецькими археологами брав участь у дослідженнях слов’янського городища Ольденбург (Західна Німеччина).

Автор близько 500 наукових праць, серед них – чотирнадцять індивідуальних та понад півтора десятка колективних монографій; відповідальний редактор і співавтор багатьох наукових збірників.

Наукові праці:

1. Baran V. Istocpočnokarpatska regija od 5. do 7. stoleča / Baran Volodymyr // Ukrajinski Karpati: etnogeneza–arheologija–etnologija: zbornik radova (prijevod s ukrajinskoga). Priredio Jevgenij Paščenko. – Zagreb. 2014. – Str. 33–69.

2. Баран В.Д. У пошуках джерел українського народу. Вибрані наукові праці. – К., 2011.– 800 с. (у співавторстві).

3. Баран В.Д. Слов’яни у первісності і ранньому середньовіччі: збірник вибраних етнологічних праць. – К., 2012.– 108 с.

4. Баран В. Археологічні дослідження Галичиної Могили 1991 року. / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство – 2012. – № 4 (45). – С. 162–164.

5. Баран В. Археологічні дослідження Крилоського городища (червень – жовтень 1993 року. / В. Баран, Б. Томенчук // Українознавство – 2013. – № 3-4 (48-49). – С. 102–105.

6. Баран В. Археологічні дослідження слов’яно-руських старожитностей Давнього Галича (червень–жовтень 1994 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії. – 2014. – № 1 (50). – С. 19–28.

7. Баран В. Археологічні дослідження Давнього Галича (липень – вересень 1995 р.) / В. Баран, Б. Томенчук // Україна у світовій історії. – 2014. – № 2 (51). – С. 50–60; Продовження (червень – жовтень 1996 р.). – 2014. – № 3 (52). – С. 54–60; Заключна частина (червень – жовтень 1997 р.). – 2014. – № 4 (53). – С. 41–49.

 

Наливайко Сергій Степанович – старший науковий співробітник відділу, кандидат історичних наук.

Коло наукових інтересів

Українознавство, етнічна історія Давньої України, індоєвропеїстика, методологія історичного дослідження, ДНК-генеалогія.

Наукові праці:

1. Наливайко С. До дискусії навколо арійського питання в етногенезі українців. / С. Наливайко // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 132–136.

2. Наливайко С. Походження українського народу в світлі даних Y–ДНК генеалогії / С. Наливайко // Українознавство. – 2012.– № 1.– С. 166–170.

3. Наливайко С. Стан і перспективи сучасних індоєвропейських досліджень. / С. Наливайко // Українознавство. – 2012. – № 3. – С. 121–124.

4. Наливайко С. ДНК-генеалогія у сучасних етнологічних концепціях про походження українців. / С. Наливайко / Українознавство. – 2013. – № 3-4 (48-49). – С. 118–122.

5. Наливайко С. Тарас Шевченко і Рабіндранат Тагор: славетні сини України й Індії. / С. Наливайко // Тарас Шевченко в долі слов’янських народів: діалог через століття і кордони: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ННДІУВІ, 2014. – С. 210–212.

 

Шостак Маргарита Василівна – старший науковий співробітник відділу української етнології НДІУ, кандидат історичних наук.

Коло наукових інтересів

Cпеціалізується на проблемах історіографії Києво-Руської держави.

Наукові праці:

1. Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях ХХ – ХХІ століття. – К.: ННДІУ, 2011. – 142 с.

2. Шостак М.В. Стан наукового опрацювання утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях ХХ – початку ХХІ століття // Українознавство. – 2010. – № 2(35). – С. 204–209.

3. Шостак М.В. Проблема утворення Києво-Руської держави в українознавчих дослідженнях ХІІ – ХІХ століть // Українознавство. – 2010. – № 3(36). – С. 189–192.

4. Шостак М.В. Етнокультурні процеси в Київській Русі у дослідженнях сучасних українських вчених // Українознавчий альманах. Випуск 2. – К., 2010.– С. 142–145.

5. Шостак М.В. Українознавчий аналіз концептуальних бачень українських учених 90-х рр. ХХ – поч. ХХІ ст. етнічних та етнокультурних процесів у період утворення Київської Русі / Збірник наукових праць науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2011. – ХХVІІІ. – С. 260–266.

 

Чирков Олег Адольфович – науковий співробітник відділу.

Коло наукових інтересів

Українознавство, етнічна географія, етнічна статистика, етнічна демографія, етнічна соціологія, етнічна політологія, етнічна історія України, фіксація, упорядкування та поширення українознавчих знань засобами веб-енциклопедії «Вікіпедія».

Наукові праці:

1. Чирков О. Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція. / О. Чирков // Українознавство. – 2013. – №2 (46). – С. 154–161.

2. Чирков О. Етнологічний складник концепції Володимира Барана про походження слов’янської етнічної спільноти й українців. / О. Чирков, О. Шакурова // Українознавство. – 2013. – № 3-4 (48-49). – С. 127–136.

3. Чирков О. Історичний атлас України – якісно новий рівень українознавчої історичної картографії. / О. Чирков // Українознавство. – 2012. – № 1. – C. 236–238.

4. Чирков О. Історія міграції української людності: стан висвітлення в українській Вікіпедії. / О. Чирков // Українознавчий альманах. – 2014. – Вип. 15. – С. 44-48.

5. Чирков О. Історія української мови у вільній енциклопедії – Вікіпедії українською, російською, білоруською мовами. / О. Чирков // Українознавство. – 2012. – №3. – С. 91–96.

6. Чирков О. Суспільно конфліктні теми історії України у Вікіпедії українською мовою та русинським її варіантом. / О. Чирков // Українознавство. – 2012. – № 2. – С. 75–82.

 

Отрошко Любов Григорівна – науковий співробітник відділу.

Коло наукових інтересів

Філософське осмислення символіки як носія інформації про етнос, дослідження основних віх та особливостей процесу символотворення в Україні.

Наукові праці:

1. Сніжко В., Отрошко Л. Творчість через символ. – Сімферополь, 2010.– 236 с.

2. Отрошко Л. Вплив природи на формування світоглядних цінностей // Українська земля і люди. Український етнос у світовому часопросторі: Колективна монографія. – К.: ННДІУВІ, 2012. – Том ІІ. XV–XVIII ст. – розділ 2. – С. 149–155.

3. Отрошко Л.Г. Теоретико-методологічні засади дослідження сакральної символіки в українознавстві. // Українознавчий альманах. Випуск 7. – Київ, 2011(12). – С. 184–186.

4. Отрошко Л. Природна вмотивованість української символіки. / Л.Отрошко // Українознавство. – 2011. – Число 4 (41). – С. 223-230.

5. Отрошко Л. Природні та сторичні пам’ятки у творчій спадщині Тараса Шевченка. / Л. Отрошко // Україна у світовій історії. – 2014. – № 3 (52). – С. 21 – 32.

6. Отрошко Л. Символічний образ України у пейзажному живописі ХІХ ст. / Л. Отрошко / Україна у світовій історії. – 2014. – № 4. – С. 228 –244.

 

Шакурова Ольга Владиславівна – науковий співробітник відділу.

Коло наукових інтересів

Етнічна історія України, проблема походження українського народу в працях вітчизняних дослідників.

Наукові праці:

1. Лєбєдєва О. Проблема етногенезу українців в українознавчих дослідженнях кінця ХІХ – початку ХХІ століть // Українознавство. – 2010. – № 1 (34). – С. 68-72.

2. Шакурова Ольга. Питання генези, розвитку та становлення ранньосередньовічної, пізньосередньовічної та трипільсько-арійської концепцій походження українського народу в дослідженнях Н. Юсової, Л. Залізняка та П. Толочка // Українознавство. – 2010. – № 2 (35). – С. 199–204.

3. Шакурова Ольга. «Повість минулих літ» як важливе українознавче джерело про походження українського народу // Українознавство. – 2010. – № 3 (36). – С. 186–289.

4. Шакурова О. Висвітлення походження українського народу у працях Ю. Шилова, Ю. Канигіна та І. Каганця. // Українознавство. – 2011. – № 1 (38). – С. 192-194.

5. Шакурова О. Модерні концепції етногенезу українців // Українознавство. – 2011. – № 2 (39). – С. 192-194.

 


 
© Всі права захищені
test